Leeftijdsopbouw ombuigen naar CBS-lijn als afspiegeling van de organisatie