BOB – Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming – tool