3.1.3. Zevenkrachtenmodel-voor-cultuurverandering-uitwerking