Open Space Meetings

Een Open Space Meeting is een krachtig instrument om in korte tijd met maximaal draagvlak uw uitdaging in de organisatie te realiseren!

  • Wij geloven in de kracht, kwaliteiten, denkvermogen en toegevoegde waarde van het individu in organisaties.
  • Wij geloven dat ieder individu een bijdrage kan en moet leveren in belangrijke veranderingen binnen organisaties.
  • Wij geloven dat je binnen een organisatie alleen belangrijke veranderingen snel kan realiseren door iedereen te betrekken bij het ontwerp van de interventie.

Openspacemeetings kan worden gezien als een instrument dat snel en succesvol grootschalige interventies kan realiseren. Met grote groepen medewerkers of stakeholders dringt u in korte tijd door tot de kern van het probleem en creëert u een gedragen oplossing en verandering.