Modellen

5W+H

5W+H

Wat is het 5W+H model? Het 5W+H-model is een analytisch hulpmiddel dat vaak wordt gebruikt om een situatie, probleem of concept volledig te begrijpen. Het staat voor de zes vragen: Wie (Who), Wat (What), Waar (Where), Wanneer (When), Waarom (Why) en Hoe (How). Dit model helpt om alle relevante aspecten

Lees meer

Procesketen en -cluster

Procesketen en -cluster

Een procesketen of -cluster is een aantal met elkaar samenhangende bedrijfsprocessen. Deze samenhang ontstaat doordat de processen goederen, informatie of andere zaken met elkaar uitwisselen. Of het een keten of cluster betreft, hangt af van de manier waarop de processen samenhangen. Dit kan sequentieel (volgordelijk) of parallel zijn. Bij een

Lees meer

Proceshiërarchie

Door bedrijfsprocessen op verschillende niveaus vast te leggen, vergemakkelijk je het beschrijven, organiseren en managen ervan. Een proceshiërarchie helpt je de grote hoeveelheid aan informatie over werkwijzen in een organisatie logisch te ordenen en toegankelijk te maken. Een proceshiërarchie kun je tekenen als een piramide, waarbij een kleine ‘top’ zich

Lees meer

Documenthiërarchie

Documenthiërarchie

Door bedrijfsprocessen op verschillende niveaus vast te leggen, vergemakkelijk je het beschrijven, organiseren en managen ervan. Net als de proceshiërarchie, helpt de documenthiërarchie je de grote hoeveelheid aan informatie over werkwijzen in een organisatie logisch te ordenen en toegankelijk te maken. Ook de documenthiërarchie kun je weergeven als piramide, waarbij

Lees meer

Ongeschreven regels

Ongeschreven regels

Ongeschreven regels, groepsdruk en conformeren zijn drie sleutelbegrippen die een belangrijke rol spelen in de dynamiek van groepen en teams. Deze concepten beïnvloeden niet alleen hoe individuen binnen een groep met elkaar omgaan, maar ook hoe groepsleden hun eigen identiteit en gedrag vormen in reactie op de groepsnormen. Ongeschreven regels

Lees meer

Organisatiehistorie

Organisatiehistorie

Quote: ‘De bittere lessen uit het verleden moeten voortdurend opnieuw worden geleerd.’ – Einstein In de dynamische wereld van vandaag, waar verandering de enige constante is, staan organisaties voortdurend voor de uitdaging om zich aan te passen en te evolueren om relevant en competitief te blijven. In deze context speelt

Lees meer

Organisatie-metaforen van Morgan

Organisatie-metaforen van Morgan

Dit artikel beschrijft de acht organisatiemetaforen van Morgan legt nut en noodzaak van dit model uit biedt de mogelijkheid om zelf een scan uit te voeren geeft een aantal werkvormen wordt aangevuld met een longread en boek Gareth Morgan ontwikkelde de organisatiemetaforen met als doel de complexiteit van organisaties en

Lees meer

Organogrammen

Organogrammen

Een organogram, ook wel organisatieschema of structuurschema genoemd, is een grafische voorstelling van de organisatiestructuur van een bedrijf of instelling. Het toont hoe de verschillende onderdelen van de organisatie met elkaar in verband staan en hoe de hiërarchie is opgebouwd. In een organogram worden meestal de verschillende functies, afdelingen en

Lees meer

Feedup, feedback en feedforward

Feedup, feedback en feedforward

  Feedback Feedback is een cruciaal aspect in zowel organisatorische als educatieve contexten, dienend als een instrument voor verbetering en groei. In de kern is feedback een communicatieproces waarbij informatie wordt verstrekt over iemands prestaties of gedrag met het doel toekomstige verbeteringen te bevorderen. Het is meer dan alleen kritiek

Lees meer

Ikigai

Ikigai

Ikigai wordt gezien als het vinden van voldoening en betekenis in het leven door de harmonie tussen verschillende aspecten: wat je graag doet, waar je goed in bent, wat de wereld nodig heeft en waarvoor je beloond kunt worden. Deze elementen samen vormen je Ikigai, wat bijdraagt aan persoonlijk geluk

Lees meer