Modellen

Ongeschreven regels

Ongeschreven regels

Ongeschreven regels, groepsdruk en conformeren zijn drie sleutelbegrippen die een belangrijke rol spelen in de dynamiek van groepen en teams. Deze concepten beïnvloeden niet alleen hoe individuen binnen een groep met elkaar omgaan, maar ook hoe groepsleden hun eigen identiteit en gedrag vormen in reactie op de groepsnormen. Ongeschreven regels

Lees meer

Organisatiehistorie

Organisatiehistorie

Quote: ‘De bittere lessen uit het verleden moeten voortdurend opnieuw worden geleerd.’ – Einstein In de dynamische wereld van vandaag, waar verandering de enige constante is, staan organisaties voortdurend voor de uitdaging om zich aan te passen en te evolueren om relevant en competitief te blijven. In deze context speelt

Lees meer

Organisatie-metaforen van Morgan

Organisatie-metaforen van Morgan

Dit artikel beschrijft de acht organisatiemetaforen van Morgan legt nut en noodzaak van dit model uit biedt de mogelijkheid om zelf een scan uit te voeren geeft een aantal werkvormen wordt aangevuld met een longread en boek Gareth Morgan ontwikkelde de organisatiemetaforen met als doel de complexiteit van organisaties en

Lees meer

Organogrammen

Organogrammen

Een organogram, ook wel organisatieschema of structuurschema genoemd, is een grafische voorstelling van de organisatiestructuur van een bedrijf of instelling. Het toont hoe de verschillende onderdelen van de organisatie met elkaar in verband staan en hoe de hiërarchie is opgebouwd. In een organogram worden meestal de verschillende functies, afdelingen en

Lees meer

Feedup, feedback en feedforward

Feedup, feedback en feedforward

  Feedback Feedback is een cruciaal aspect in zowel organisatorische als educatieve contexten, dienend als een instrument voor verbetering en groei. In de kern is feedback een communicatieproces waarbij informatie wordt verstrekt over iemands prestaties of gedrag met het doel toekomstige verbeteringen te bevorderen. Het is meer dan alleen kritiek

Lees meer

Ikigai

Ikigai

Ikigai wordt gezien als het vinden van voldoening en betekenis in het leven door de harmonie tussen verschillende aspecten: wat je graag doet, waar je goed in bent, wat de wereld nodig heeft en waarvoor je beloond kunt worden. Deze elementen samen vormen je Ikigai, wat bijdraagt aan persoonlijk geluk

Lees meer

DISC-model

DISC-model

Het artikel over het DISC-model geeft een korte beschrijving van het model beschrijft de herkomst kijkt met een kritische blik naar de validiteit is voorzien van de DISC-test beschrijft werkvormen verwijst naar een boek en artikel geeft een uitgebreide beschrijving per gedragsprofiel Het DISC-model is een psychologische theorie die tracht

Lees meer

SOAR-analyse

SOAR-analyse

De SOAR-analyse is een planningstechniek die wordt gebruikt om de strategische doelen van een organisatie te ontwikkelen. Het is een acroniem dat staat voor Strengths (sterktes), Opportunities (kansen), Aspirations (ambities) en Results (resultaten). Deze analyse richt zich op het identificeren en benutten van de sterke punten van een organisatie om

Lees meer

Denison cultuurmodel

Denison cultuurmodel

Het artikel over het Denison Cultuurmodel beschrijft de kern van het model en de vier domeinen die de cultuur van een organisatie beïnvloeden geeft voorbeelden per domein laat zien op wanneer je het model kan inzetten onderbouwt de validiteit van het model geeft ook een kritische blik verkent de relatie

Lees meer

Geplande verandering

Geplande verandering

Het artikel over het model geplande verandering verwijst naar de basis van het model beschrijft hoe je het model kan gebruiken beschrijft de verschillende elementen waaruit het model bestaat focust op de uitkomsten van de verandering De basis voor het model geplande verandering komt van De Caluwé en Vermaak, uit

Lees meer