Verandermanagement

Acht veranderstappen van Kotter

Acht veranderstappen van Kotter

  Om een verandering succesvol te implementeren in een organisatie heeft prof. J.P. Kotter acht succesfactoren voor veranderen opgesteld. Van belang is dat de acht factoren (fasen) in een logische volgorde en met de juiste precisie in acht worden genomen. 1. Urgentiebesef vestigen Voorwaarde voor veranderen is het besef van de

Lees meer

XY-theorie McGregor

XY-theorie McGregor

      De XY-theorie van McGregor is gebaseerd op twee tegengestelde mensbeelden. Theorie X gaat er vanuit dat de mens lui is en zoveel mogelijk probeert om werk te vermijden. Theorie Y gaat ervan uit dat mensen gemotiveerd zijn, van nature graag werken, zichzelf onder controle kunnen houden en

Lees meer

Weerstandsperspectief

Weerstandsperspectief

    Bij elke veranderingsaanpak komt op enigerlei wijze het hanteren van weerstand aan de orde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er managers zijn die veranderingen bekijken en besturen vanuit het weerstandsperspectief. Door te weten waar weerstand zit, kan de veranderaar daar in zijn strategie rekening mee houden,

Lees meer

Vijf krachten verandering Mars

Vijf krachten verandering Mars

  Bij verandering gaat Annemarie Mars uit van haar vijfkrachtenmodel. Urgentie: Het expliciteren van de aard, de ernst en de oorzaken van het probleem dat met de samenwerking moet worden opgelost. Getoetst moet worden of het probleem ook daadwerkelijk gevoeld wordt door de betrokken personen. Bij ontbreken van urgentiebesef is

Lees meer

Zevenkrachtenmodel

Zevenkrachtenmodel

  Het zevenkrachtenmodel voor cultuurverandering onderscheidt drie zingevingskrachten, drie actiekrachten en een proceskracht. Alle krachten zijn evenwaardig en moeten evenwichtig worden gehanteerd. De zingevingskrachten zijn verhalende krachten. Zij bereiken hun effect door bewustwording, confrontatie en uitleg. Mogelijkheden en bedreigingen, binding en inspiratie zijn sleutelbegrippen. De actiekrachten vereisen tastbare veranderingen in

Lees meer

Waardeketen Porter

Waardeketen Porter

      De waardeketen of valuechain, ook bekend als waardeketenanalyse is een bedrijfskundig concept, dat de strategisch relevante bezigheden van een organisatie met elkaar in verband brengt. Dit concept is bruikbaar als management tool voor het systematisch onderzoeken van activiteiten en interacties met derden van een bedrijf. Een waardeketen

Lees meer

Werken met causale diagrammen

Werken met causale diagrammen

  Causale diagrammen kunnen helpen om effectief om te gaan met complexe vraagstukken. Inmiddels is helder dat participatie van betrokkenen bij het maken en toepassen van dit soort diagrammen nodig is om effectief te zijn en krijgt het interactief werken ermee ook aandacht. Je leert namelijk minder van het lezen

Lees meer

Veranderstrategie Mars

Veranderstrategie Mars

  weten moeten leren en ontdekken willen waarde verbinding door dekracht van analyse en argumenten verbinding door loyaliteit en plichtsbesef verbinding door zelfschepping verbinding door overbruggen van organisatiebelang en individueel belang rol veranderaar expert, onderzoeker verstrekker van richtlijnen, uitgever van opdrachten procesbegeleider, coach, facilitator verleider, bemiddelaar nodig – geschikt als

Lees meer

Veranderen vlgs Fullan

Veranderen vlgs Fullan

  Het verandermodel van Fullan gaat over de manier waarop wij allemaal onze leiderschapscapaciteiten kunnen verbeteren door ons te richten op een klein aantal essentiële kwaliteiten: het gaat dan over het zich richten op een beperkt aantal kernaspecten van leiderschap en door een nieuwe visie te ontwikkelen op de eigen

Lees meer

Veranderen en communicatie

Veranderen en communicatie

    De beste manier van veranderen bestaat niet. Het succes van een aanpak is afhankelijk van omstandigheden en de aard van een probleem of kwestie. Dat vraagt om een zorgvuldige keuze van de veranderstrategie. De Open Space-benadering hoort bij de programmatische en interactieve veranderstrategieën, die bijdragen aan het verandervermogen

Lees meer
Pagina 1 van 4123Minst recente »

Gert Jan Schop

Nu even ‘met de pet op’ van eigenaar en eindredacteur. Mijn drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Managementmodellensite.nl draagt daaraan bij. Naast consultant, adviseur en businesscoach treed ik af en toe op als docent en trainer.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als consultant, adviseur en businesscoach ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij processen op het gebied van leren, ontwikkelen, veranderen, strategie en implementatie. Contact? Stuur een mail naar info@gertjanschop.nl.