Verandermanagement

Geplande verandering

Geplande verandering

Het artikel over het model geplande verandering verwijst naar de basis van het model beschrijft hoe je het model kan gebruiken beschrijft de verschillende elementen waaruit het model bestaat focust op de uitkomsten van de verandering De basis voor het model geplande verandering komt van De Caluwé en Vermaak, uit

Lees meer

Trap van Quirke

Trap van Quirke

 Het artikel over de trap van Quirke licht de trap van Quirke toe maakt een relatie met large scale interventions verbindt eigenaarschap aan het model duidt de invloed op kennis, houding en gedrag legt uit hoe je de trap van Quirke kan toepassen is voorzien van een boek, artikel

Lees meer

DINAMO-model

DINAMO-model

Het succes van een verandering in een organisatie wordt bepaald door de mensen die daar werken. De mens is de kritieke factor in de verandering. In hoeverre zijn de mensen (medewerkers en management) bereid om de verandering te ondersteunen? Met het DINAMO-model kan de veranderbereidheid van mensen in een organisatie

Lees meer

AMOR-model

AMOR-model

De kern van het AMOR-model gaat over arbeidskracht, ofwel de passie of het innerlijke vuur van een medewerker. Het AMOR-model laat een samenspel zien van vier elementen, kwaliteit, mentaliteit, mogelijkheden en relaties, die tezamen bepalend zijn in hoeverre een medewerker ook een talent wordt. AMOR is het acroniem voor Abilities,

Lees meer

Situationele kenmerken voor veranderen

Situationele kenmerken voor veranderen

  Het model Situationele kenmerken zijn variabelen van de context of het verband waarbinnen veranderingen in een organisatie plaatsvinden. De situationele kenmerken van een organisatie spelen een dominante rol in het bepalen van de meest geschikte wijze waarop veranderingen plaatsvinden: de keuze van de veranderstrategie, interventies en veranderaanpak. De situationele

Lees meer

Acht veranderstappen van Kotter

Acht veranderstappen van Kotter

Dit artikel beschrijft de acht veranderstappen is voorzien van een video met uitleg (zeven minuten) verwijst naar het boek ‘Leiderschap bij verandering’ waarin de veranderstappen centraal staan geeft drie uitgebreide toepassingen biedt twee handige tools om met het model aan de slag te gaan Professor John Kotter heeft acht succesfactoren

Lees meer

XY-theorie McGregor

XY-theorie McGregor

  Onderzoek naar mensbeelden in organisaties heeft een diepgaande impact op het begrijpen van managementpraktijken, werknemersgedrag en organisatiecultuur. Mensbeelden, of de aannames die managers en organisaties hebben over hun werknemers, vormen de basis van hoe organisaties worden geleid, hoe beslissingen worden genomen en hoe strategieën worden geïmplementeerd. Deze beelden beïnvloeden

Lees meer

Weerstandsperspectief

Weerstandsperspectief

Bij elke veranderingsaanpak komt op enigerlei wijze het hanteren van weerstand aan de orde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er managers zijn die veranderingen bekijken en besturen vanuit het weerstandsperspectief. Door te weten waar weerstand zit, kan de veranderaar daar in zijn strategie rekening mee houden, waardoor tegenstanders

Lees meer

Vijf krachten verandering Mars

Vijf krachten verandering Mars

Bij verandering gaat Annemarie Mars uit van haar vijfkrachtenmodel. Urgentie: Het expliciteren van de aard, de ernst en de oorzaken van het probleem dat met de samenwerking moet worden opgelost. Getoetst moet worden of het probleem ook daadwerkelijk gevoeld wordt door de betrokken personen. Bij ontbreken van urgentiebesef is het

Lees meer

Zevenkrachtenmodel

Zevenkrachtenmodel

Het zevenkrachtenmodel voor cultuurverandering onderscheidt drie zingevingskrachten, drie actiekrachten en een proceskracht. Alle krachten zijn evenwaardig en moeten evenwichtig worden gehanteerd. De zingevingskrachten zijn verhalende krachten. Zij bereiken hun effect door bewustwording, confrontatie en uitleg. Mogelijkheden en bedreigingen, binding en inspiratie zijn sleutelbegrippen. De actiekrachten vereisen tastbare veranderingen in de

Lees meer