Verandermanagement

Waardeketen Porter

Waardeketen Porter

De waardeketen of valuechain, ook bekend als waardeketenanalyse is een bedrijfskundig concept, dat de strategisch relevante bezigheden van een organisatie met elkaar in verband brengt. Dit concept is bruikbaar als management tool voor het systematisch onderzoeken van activiteiten en interacties met derden van een bedrijf. Een waardeketen is een keten

Lees meer

Werken met causale diagrammen

Werken met causale diagrammen

Causale diagrammen kunnen helpen om effectief om te gaan met complexe vraagstukken. Inmiddels is helder dat participatie van betrokkenen bij het maken en toepassen van dit soort diagrammen nodig is om effectief te zijn en krijgt het interactief werken ermee ook aandacht. Je leert namelijk minder van het lezen dan

Lees meer

Veranderstrategie Mars

Veranderstrategie Mars

  weten moeten leren en ontdekken willen waarde verbinding door dekracht van analyse en argumenten verbinding door loyaliteit en plichtsbesef verbinding door zelfschepping verbinding door overbruggen van organisatiebelang en individueel belang rol veranderaar expert, onderzoeker verstrekker van richtlijnen, uitgever van opdrachten procesbegeleider, coach, facilitator verleider, bemiddelaar nodig – geschikt als

Lees meer

Veranderen vlgs Fullan

Veranderen vlgs Fullan

  Het verandermodel van Fullan gaat over de manier waarop wij allemaal onze leiderschapscapaciteiten kunnen verbeteren door ons te richten op een klein aantal essentiële kwaliteiten: het gaat dan over het zich richten op een beperkt aantal kernaspecten van leiderschap en door een nieuwe visie te ontwikkelen op de eigen

Lees meer

Veranderen en communicatie

Veranderen en communicatie

    De beste manier van veranderen bestaat niet. Het succes van een aanpak is afhankelijk van omstandigheden en de aard van een probleem of kwestie. Dat vraagt om een zorgvuldige keuze van de veranderstrategie. De Open Space-benadering hoort bij de programmatische en interactieve veranderstrategieën, die bijdragen aan het verandervermogen

Lees meer

Uitkomsten interventie

Uitkomsten interventie

De beoogde uitkomst kan voor iedere interventie worden getypeerd met één of enkele factoren uit bovenstaand figuur: bedrijfsprocessen, inrichting en besturing, interactie en mensen. Wat voor interventies zijn er zoal? Aard en soort interventies lijken bijna oneindig. Er zijn diverse interventieoverzichten in omloop, maar geen van de overzichten in de

Lees meer

Ui-model bedrijfscultuur

Ui-model bedrijfscultuur

  Sanders et al beschrijven bedrijfscultuur als de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van een bedrijf met betrekking tot hoe het in hun onderneming dagelijks toegaat. Het betreft hier het geheel van geschreven en ongeschreven regels dat het sociale verkeer tussen de medewerkers van de onderneming onderling, als ook het

Lees meer

Typologie cultuur Sanders

Typologie cultuur Sanders

    Sanders et al beschrijven in hun boek een onderzoek aan de hand waarvan zij een methode hebben ontwikkeld die leidt tot een cultuurdiagnose. De kern ervan wordt gevormd door zes van elkaar onafhankelijke dimensies. Het gaat hier om gedragspraktijken die mensen op hun werk waarnemen. De zes dimensies

Lees meer

Sociale-interactieruimte van Bales

Sociale-interactieruimte van Bales

SYMLOG is een acroniem voor System for the Multiple Level Observation of Groups. Het ‘systeem’ slaat op de onderliggende veldtheorie. Een theorie waarbij ervan wordt uitgegaan dat het gehele veld waarvan iets of iemand deel uitmaakt een ingewikkeld netwerk van relaties is dat voortdurend verandert. Zo’n veld is altijd interactief,

Lees meer

Stakeholders

Stakeholders

  Stakeholder management of stakeholderanalyse blijkt voor leidinggevenden een dynamisch en spannend proces van wikken en wegen waarbij diverse stakeholderbelangen in verschillende situaties tegen elkaar moeten worden afgewogen, op zoek naar evenwichtige oplossingen. Het gaat om het omgaan met krachten en dilemma’s waarmee ondernemingen nu maar ook in de toekomst

Lees meer