googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

Verandermanagement

Veranderen en communicatie

Veranderen en communicatie

    De beste manier van veranderen bestaat niet. Het succes van een aanpak is afhankelijk van omstandigheden en de aard van een probleem of kwestie. Dat vraagt om een zorgvuldige keuze van de veranderstrategie. De Open Space-benadering hoort bij de programmatische en interactieve veranderstrategieën, die bijdragen aan het verandervermogen

Lees meer

Uitkomsten interventie

Uitkomsten interventie

  De beoogde uitkomst kan voor iedere interventie worden getypeerd met één of enkele factoren uit bovenstaand figuur: bedrijfsprocessen, inrichting en besturing, interactie en mensen. Wat voor interventies zijn er zoal? Aard en soort interventies lijken bijna oneindig. Er zijn diverse interventieoverzichten in omloop, maar geen van de overzichten in

Lees meer

Ui-model bedrijfscultuur

Ui-model bedrijfscultuur

      Sanders et al beschrijven bedrijfscultuur als de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van een bedrijf met betrekking tot hoe het in hun onderneming dagelijks toegaat. Het betreft hier het geheel van geschreven en ongeschreven regels dat het sociale verkeer tussen de medewerkers van de onderneming onderling, als

Lees meer

Typologie cultuur Sanders

Typologie cultuur Sanders

        Sanders et al beschrijven in hun boek een onderzoek aan de hand waarvan zij een methode hebben ontwikkeld die leidt tot een cultuurdiagnose. De kern ervan wordt gevormd door zes van elkaar onafhankelijke dimensies. Het gaat hier om gedragspraktijken die mensen op hun werk waarnemen. De

Lees meer

Sociale-interactieruimte van Bales

Sociale-interactieruimte van Bales

  SYMLOG is een acroniem voor System for the Multiple Level Observation of Groups. Het ‘systeem’ slaat op de onderliggende veldtheorie. Een theorie waarbij ervan wordt uitgegaan dat het gehele veld waarvan iets of iemand deel uitmaakt een ingewikkeld netwerk van relaties is dat voortdurend verandert. Zo’n veld is altijd

Lees meer

Stakeholders

Stakeholders

  Stakeholder management of stakeholderanalyse blijkt voor leidinggevenden een dynamisch en spannend proces van wikken en wegen waarbij diverse stakeholderbelangen in verschillende situaties tegen elkaar moeten worden afgewogen, op zoek naar evenwichtige oplossingen. Het gaat om het omgaan met krachten en dilemma’s waarmee ondernemingen nu maar ook in de toekomst

Lees meer

Rouwcurve

Rouwcurve

  Zie ook: weerstandsperspectief. Bij het ‘managen’ van veranderingen kan aansluiting worden gezocht bij het individuele veranderingsproces dat mensen doormaken, enigszins vergelijkbaar met een rouwproces (ontkenning, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding).     Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.   Aanvullende artikelen   Tools om zelf toe

Lees meer

Participatieparadox

Participatieparadox

  Drie globale participatiemodellen van Cressey en Williams zijn: 1. Participatie als productieve kracht: Hierdoor wordt goed gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde van medewerkers. 2. Participatie als democratisch principe: In deze benadering ziet men participatie vooral als een middel om de behartiging van de belangen van de

Lees meer

Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler

Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler

Vooraf: we moeten goed beseffen dat we mensen, medewerkers, niet kunnen motiveren, maar wel hun motivatie kunnen beïnvloeden. Motivatie kan je zien als de energie waarmee we bewegen, het is de drijfveer voor het gedrag dat mensen laten zien. Hoewel Victor Vroom al in 1964 met zijn Verwachtingstheorie kwam, is

Lees meer

Model Knoster

Model Knoster

  Samengevat: Ingrediënt Zorgt voor Anders strategie duidelijkheid verwarring consensus commitment sabotage vaardigheden vertrouwen ongerustheid prikkels acceptatie weerstand middelen enthousiastme frustratie plan van aanpak koersvastheid tredmolen Tabel: samenvatting model Knoster Bron: Vonk, R.., Succesvol trainen van medewerkers, Maintenance Management, (7/8) 2003   De bouwstenen van het KPMG-model kunnen worden gecombineerd

Lees meer


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.