Organisatie-ontwikkeling

Organisatiehistorie

Organisatiehistorie

Quote: ‘De bittere lessen uit het verleden moeten voortdurend opnieuw worden geleerd.’ – Einstein In de dynamische wereld van vandaag, waar verandering de enige constante is, staan organisaties voortdurend voor de uitdaging om zich aan te passen en te evolueren om relevant en competitief te blijven. In deze context speelt

Lees meer

Organisatie-metaforen van Morgan

Organisatie-metaforen van Morgan

Dit artikel beschrijft de acht organisatiemetaforen van Morgan legt nut en noodzaak van dit model uit biedt de mogelijkheid om zelf een scan uit te voeren geeft een aantal werkvormen wordt aangevuld met een longread en boek Gareth Morgan ontwikkelde de organisatiemetaforen met als doel de complexiteit van organisaties en

Lees meer

Organogrammen

Organogrammen

Een organogram, ook wel organisatieschema of structuurschema genoemd, is een grafische voorstelling van de organisatiestructuur van een bedrijf of instelling. Het toont hoe de verschillende onderdelen van de organisatie met elkaar in verband staan en hoe de hiërarchie is opgebouwd. In een organogram worden meestal de verschillende functies, afdelingen en

Lees meer

Organisatieanalyse Rorink & Öztürk

Organisatieanalyse Rorink & Öztürk

  In een interne analyse onderzoekt men over welke specifieke middelen en bekwaamheden een organisatie beschikt in relatie met de markt. Een organisatie ontleent haar bestaansrecht aan het leveren van klantwaarde en het verwerven van concurrentievoordeel als doel van de inzet van middelen en bekwaamheden. Dit vormt overigens ook het

Lees meer

Theory of Constraints: Goldratt

Elke organisatie heeft te maken met beperkingen. Om goed met dergelijke beperkingen om te gaan, ontwikkelde Eliyahu M. Goldratt de managementfilosofie ‘Theory of Constraints’ (TOC). Goldratt gaat er van uit dat het genereren van financiën het hoofddoel van elke organisatie is, waarbij andere doelen hiervan een afgeleide zijn. Hij geeft aan dat juist ‘constraints’

Lees meer

Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model

Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model

Een concurrentiestrategie is nodig om de juiste keuzen te maken in de relevante domeinen van het bedrijf. Dit vraagt de toepassing van concepten, methoden en technieken in een structuur zoals weergegeven in het schema. Concurrentiestrategieën zijn – in volgorde van toenemende complexiteit – kostenleiderschap of procesoriëntatie, differentiatie of productoriëntatie en

Lees meer

Input throughput output

Input throughput output

  Het model van het input-throughput-output-systeem van een organisatie is ontleend aan Boonstra 1993 met twee kleine aanpassingen: [1] in de contextuele omgeving met de omgevingsveranderingen is ‘demografie’ toegevoegd en ‘fysiek’ vervangen door ‘ecologie’, waardoor de variabelen gelijk geschakeld zijn met het DEPEST-model; [2] in de transactionele omgeving met de

Lees meer

Ashridge-model

Ashridge-model

Het Ashridge missie model is ontwikkeld door Andrew Campbell. Hij focust zich op de missie van een organisatie. Campbell stelt dat een goed geformuleerde missie ervoor zorgt dat een organisatie richting kan geven aan haar bedrijfsvoering, haar doelen bepaalt, houvast biedt aan dagelijkse procedures en beleidslijnen beschrijft. Het Ashridge missie

Lees meer

Wissema: externe omgeving

Wissema: externe omgeving

  Een organisatie maakt deel uit van de externe omgeving. Onderzoek naar de externe omgeving maakt daarom altijd deel uit van de totale analyse bij strategische (her)oriëntaties. De interne omgeving van onze organisatie is voor ons beïnvloedbaar, de externe omgeving is echter een gegeven, niet of weinig beïnvloedbaar. Het model

Lees meer

Vitalent Groeimodel

Vitalent Groeimodel

Het Vitalent groeimodel combineert elementen uit diverse bekende modellen voor organisatieactiviteiten, leiderschapsrollen, organisatietypen, groeifasen en ontwikkelproblemen. Hieruit ontstaat een model waarmee je de ontwikkeling van organisaties vanuit meerdere perspectieven kunt analyseren en bespreken. Het zijn niet de elementen zelf, maar de relaties tussen die elementen die nieuwe inzichten geven en

Lees meer