7S-model

Het 7S-model van McKinsey is ontwikkeld door de beroemde adviseurs en managementauteurs Robert H. Waterman en Tom Peters. Het model wordt veel gebruikt bij strategisch en verandermanagement. Je kunt het gebruiken bij het analyseren van de zgn. interne organisatie: alles wat zich binnen de muren van een organisatie afspeelt en bij het nadenken over de impact van een verandering.

Het model geeft de belangrijkste interne elementen van een organisatie en de relaties daartussen weer. De zeven elementen van het model moeten in zekere zin in evenwicht zijn. Het model kent hardwareaspecten en softwareaspecten:

  • Hardware aspecten zijn de rationele, harde elementen van de organisatie: strategie, structuur en systemen.
  • Software aspecten zijn de zachte, emotionele aspecten die aan een organisatie zitten: cultuur en gedeelde waarden staf/personeel, (kern)vaardigheden en stijl.

De elementen beïnvloeden elkaar, zodat je bij een verandering altijd moet kijken hoe een verandering van een element andere elementen in beweging brengt. Je kunt dan vooraf nadenken over de impact van een verandering en het nieuwe evenwicht dat je wilt bereiken.

De zeven aspecten zijn:

  1. Cultuur (incl. gedeelde waarden) De organisatiecultuur omvat de gedeelde waarden, normen, gewoontes, regels, tradities, rituelen en symbolen in een organisatie. Dit zijn de diepere drijfveren die het denken en handelen van de leiders en medewerkers beïnvloeden.
  2. Strategie Onder strategie verstaan we het geheel van plannen of actieprogramma’s waar de organisatie van uitgaat bij haar pogingen om langetermijndoelstellingen te bereiken. Veel organisaties hebben een strategisch plan, waarin ze de strategie voor de komende periode, meestal voor langer dan een jaar en met een tijdshorizon van meerdere jaren, vastleggen. Een strategie geeft houvast bij het nemen van langtermijnbeslissingen, zoals de keuze van de marktbenadering en het doen van investeringen.
  3. Structuur De structuur van een organisatie bestaat uit verschillende elementen, zoals de bedrijfsprocessen, organigram, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkhedenverdeling en dergelijke. Deze vormen samen het skelet van een organisatie: het zorgt er voor dat mensen weten wat er moet gebeuren en dat duidelijk is wie wat doet en hoe e.e.a. wordt afgestemd.
  4. Systemen Het derde hardwareaspect is systemen. Systemen ondersteunen mensen bij het doen van hun werk. Denk bijvoorbeeld aan informatiesystemen, planningssystemen, beloningssystemen, kwaliteitsystemen en communicatiesystemen. Er bestaan systemen ter ondersteuning van vrijwel alle organsatieactiviteiten, inclusief managementactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan managementinformatiesystemen (MIS) of systemen ter ondersteuning van de besluitvorming.
  5. Staf/personeel Zonder mensen geen organisatie. Het aspect staf/personeel heeft alles te maken met human resource management. Elementen die bij het element staf/personeel een rol spelen zijn kennis, ervaring, deskundigheid, opleidingen, behoefte, verwachtingen, leeftijdsopbouw, groepskenmerken, groepsgedrag, motivatie en dienstverband.
  6. (Kern)vaardigheden Medewerkers hebben zg. ‘harde’ competenties: dat wat medewerkers weten, kunnen en waar ze ervaring mee hebben opgedaan en soft skills, zoals motivatie, zelfsturend vermogen en communicatieve vaardigheid. Kern)vaardigheden of (kern)competenties betreft dat gedeelte van de gezamenlijke kennis, kunde en vaardigheden, dat kan worden gezien als een organisatie-eigenschap waarmee de organisatie zich onderscheidt in de markt.
  7. Stijl Het softwareaspect stijl betreft de gemeenschappelijke stijl van denken en handelen. Dit ligt ten grondslag aan de standaard gedragspatronen die een organisatie te herkennen zijn. Dit zie je onder meer terug in de leiderschapsstijl en de manier waarom medewerkers met elkaar omgaan.

Gebruik van het 7S model
Het 7S model bestaat uit verschillende elementen, die elkaar beïnvloeden. Er bestaan allerlei methoden en tools om de verschillende elementen van het model los van elkaar te analyseren. Denk bijvoorbeeld aan het concurrerende waardenmodel van Robert Quinn voor het analyseren van de cultuur of competentiemodellen voor het in kaart brengen van competenties van medewerkers. Achter elk element van het 7S model gaat een wereld aan modellen en technieken schuil.

Ook bestaan er verschillende tools die helpen de relaties tussen de elementen in kaart te brengen of deze te prioriteren.

Zo kun je onderstaande figuur gebruiken om het belang of de mate van verandering van de verschillende elementen te laten zien (prioritering)

Ook kun je een interrelatiediagram gebruiken om de onderlinge relaties te analyseren. Benoem dan per element van het model de belangrijkste issues en breng met het diagram de relaties in kaart. Het aantal ingaande en uitgaande informatiestromen geeft meestal een goede indicatie van het belang ervan en het gezamenlijk bediscussiëren daarvan levert veel nuttige informatie op.

Neem ook eens een kijkje bij het Ishikawadiagram. Hier hebben we het 7S-model en het Ishikawadiagram gecombineerd.


Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Workshop 7S-methodiek

  Je organisatie doorlichten met behulp van de 7S-methodiek   Waar staat onze organisatie? Waar zitten de organisatiekwaliteiten? Maar ook, waar zitten de systeemfouten in onze organisatie? Systeemfouten belemmeren de focus op ‘buiten’. Door de systeemfouten aan te pakken, ontstaat er weer energie en krijgen we weer optimaal aandacht voor

Posted in Expertise | Tagged | Comments Off on Workshop 7S-methodiek

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek Organisatie en Management

– praktijkgerichte inleiding op het vakgebied; – behandelt actuele thema’s zoals digitale business transformatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen; – met uitgebreide online ondersteuning, talrijke opdrachten en actuele cases. Handboek organisatie en management is een interactieve en praktijkgerichte inleiding op het vakgebied. De theorie van management en organisatie wordt door de

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Handboek Organisatie en Management

Verdraaide organisaties – Terug naar de bedoeling

Organisaties zijn “verdraaid” als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on-natuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter. In ‘Verdraaide organisaties’ biedt Wouter

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Verdraaide organisaties – Terug naar de bedoeling

Het Groot Strategieboek – In dialoog naar een strategische voorsprong

  Slimme strategische keuzes maken organisaties interactiever, authentieker, flexibeler en slagvaardiger. De inrichting van het strategieproces is hierbij een kritische succesfactor voor het uiteindelijke resultaat. Maar hoe komt u als organisatie in de juiste ‘strategieversnelling’? En hoe bepaalt u wat wel en niet in een strategieproces thuis hoort? ‘Het groot

Posted in Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged | Comments Off on Het Groot Strategieboek – In dialoog naar een strategische voorsprong
Aanvullende artikelen

Longread: 7S-model

Ontstaan Het 7S-model is ontwikkeld door McKinsey & Company, een Amerikaanse managementconsultancy, in de jaren ’70. Het model is bedoeld om de interne processen van een organisatie te analyseren en te verbeteren. Het 7S-model bestaat uit zeven interne elementen van een organisatie: strategy, structure, systems, shared values, style, staff en

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Longread: 7S-model

Toepassing van het 7S-model

  Organisaties veranderen in de loop van hun bestaan. Om de risicobeheersing succesvol te laten zijn, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in welke fase van ontwikkeling de betreffende organisatie zich bevindt. Greiner identificeerde in de jaren zeventig vijf verschillende fasen. Keuning en Eppink voegden hier de nieuwste

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Toepassing van het 7S-model

Structure is not organization

  Onder andere Tom Peters bepleit in het artikel ‘Structure is not organization’ dat het 7S-framework niet alleen als een soort checklist moet worden gebruikt, maar dat het 7S-model ons helpt om te begrijpen hoe organisaties werkelijk opereren. Veel veranderingen, met name in strategie en structuur, zijn oppervlakkig. Bij een

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Structure is not organization

Balanced scorecard and 7S-model

                In zijn artikel ‘How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-S model’ koppelt Robert Kaplan de balanced scorecard aan het 7S-model. Hij zegt hierover: ‘Ik geloof niet alleen de balanced scorecard volledig consistent is met het 7S-framework, maar het kan het model

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Balanced scorecard and 7S-model
Tools om zelf toe te passen

Werkvormen rondom het 7S-model

Wil je aan de slag met een groep mensen rondom het 7S-model, dan hebben we hiervoor vier werkvormen verzameld. De 7S-puzzel Beschrijving Deze werkvorm maakt gebruik van een fysieke puzzel om de verschillende elementen van het 7S-model te verkennen. Het idee is om de deelnemers te laten nadenken over hoe

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Werkvormen rondom het 7S-model

Zelf organisatieanalyse maken met het 7S-model

Het 7S-model leent zich bij uitstek om een uitgebreide en goed onderbouwde analyse van je organisatie te maken. Hiervoor hebben we een uitgebreide instructie geschreven met veel verwijzingen naar relevante modellen en tools. In de instructie wordt regelmatig verwezen naar het Handboek Management en Organisatie. De analyse kan je prima

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged , , | Comments Off on Zelf organisatieanalyse maken met het 7S-model

7S-tool: mindmap

    Wanneer je de organisatie gaat diagnostiseren met behulp van het 7S-model dan kan je gebruik maken van een mindmap. Maak hierbij gebruik van de 7S-checklist. Bij voorkeur werk je bij een diagnose met het 7S-model met meerdere mensen. We hebben tenslotte allemaal onze witte vlekken!      

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on 7S-tool: mindmap

Checklist 7S-model

Hier zijn enkele vragen die je nodig hebt om de situatie van de organisatie met behulp van het 7S-model te verkennen. Gebruik ze om de huidige (punt A) situatie eerst en analyseren en herhaal de oefening voor de voorgestelde situatie (punt B). Onderstaande vragen zijn hulpvragen, bedoeld ter ondersteuning. Probeer zo

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Checklist 7S-model

7S-matrix

Het 7S-model wordt gebruikt om een interne analyse van de organisatie te maken. De analyse kan de huidige en/of een toekomstige situatie betrekken. Idee achter het model is dat de organisatie in evenwicht moet zijn. Sleutel je aan ‘strategie’ dan heeft dat invloed op de andere S’en in het model.

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on 7S-matrix
Onderdeel organisatieanalyse - klik hier Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier