DOR-model

Dit artikel beschrijft

 • Het DOR-model
 • De onderdelen doelen stellen, organiseren en realiseren
 • De relatie met de PDCA-cyclus
 • De toegevoegde waarde van het ESH-model in de O van Organiseren
 • De toepassing van het DOR-model
 • Validiteit
 • Kritiek

Het DOR-model kan worden toegepast als een holistische aanpak voor het beheren en leiden van organisaties, waarbij het doel is om de organisatie te richten, in te richten en te realiseren. Het DOR-model is ontwikkeld door Rudy Kor en is een veelgebruikt model in de managementtheorie.

Doelen stellen, organiseren en realiseren

De ‘D’ in het DOR-model staat voor ‘Doelen stellen’ en betekent dat het belangrijk is voor organisaties om doelstellingen op te stellen die zowel haalbaar als uitdagend zijn en die aansluiten bij de visie en strategie van de organisatie. Door het stellen van duidelijke doelen kunnen medewerkers zich beter richten op wat belangrijk is en weten ze wat er van hen wordt verwacht om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

De ‘O’ in het DOR-model staat voor ‘Organiseren’. Dit betekent dat nadat duidelijke doelen zijn gesteld, het belangrijk is om de organisatie zo in te richten dat deze doelen kunnen worden bereikt. Dit omvat onder andere het bepalen van de juiste structuur van de organisatie, het inrichten van de processen en systemen, het bepalen van de juiste rollen en verantwoordelijkheden, en het zorgen voor de juiste middelen en resources. Door de organisatie goed in te richten, wordt de kans vergroot dat de gestelde doelen worden bereikt en kan de organisatie efficiënter en effectiever werken.

De ‘R’ in het DOR-model staat voor ‘Realiseren’. Dit betekent dat nadat de doelen zijn gesteld en de organisatie is ingericht, het tijd is om de organisatie aan het werk te zetten en de gestelde doelen te realiseren. Dit omvat onder andere het uitvoeren van de processen en activiteiten die nodig zijn om de doelen te bereiken, het monitoren en meten van de voortgang, het aanpassen van de organisatie en processen waar nodig, en het zorgen voor de juiste ondersteuning en begeleiding van medewerkers. Door de organisatie goed te laten functioneren en de gestelde doelen te bereiken, kan de organisatie haar doelstellingen en visie realiseren en haar positie versterken in haar markt of omgeving.

ESH-model in de O van Organiseren

Het ESH-model van Matthieu Weggeman staat voor evenwicht, samenhang en heterogeniteit. Het model bestaat uit zes elementen, namelijk:

 • Strategie: de keuzes die de organisatie maakt om haar doelen te bereiken.
 • Structuur: de organisatorische structuur die de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen en functies bepaalt.
 • Managementstijl: de manier waarop het management de organisatie aanstuurt en leiding geeft.
 • Cultuur: de gedeelde normen, waarden en overtuigingen van de organisatie.
 • Systemen: de procedures en processen die de organisatie gebruikt om haar doelen te bereiken.
 • Personeel: de medewerkers van de organisatie en hun kennis, vaardigheden en competenties.

Het ESH-model kan worden gebruikt om de samenhang tussen deze elementen in kaart te brengen en te verbeteren. Door aandacht te besteden aan alle elementen en de onderlinge samenhang ervan, kan de organisatie haar doelstellingen beter bereiken en haar prestaties verbeteren.

Hoe kan het DOR-model worden toegepast?

In het DOR-model kan je de PDCA-cyclus ontdekken.

Stel duidelijke en meetbare doelen op: bepaal wat de organisatie wil bereiken en stel doelen op die zowel haalbaar als uitdagend zijn en die aansluiten bij de visie en strategie van de organisatie.

Richt de organisatie in: bepaal de juiste structuur van de organisatie, richt de processen en systemen in, bepaal de juiste rollen en verantwoordelijkheden, en zorg voor de juiste middelen en resources.

Zet de organisatie aan het werk: voer de processen en activiteiten uit die nodig zijn om de doelen te bereiken, monitor en meet de voortgang, pas de organisatie en processen waar nodig aan, en zorg voor de juiste ondersteuning en begeleiding van medewerkers.

Herhaal en verbeter: evalueer regelmatig de voortgang en resultaten, en pas de doelen en organisatie waar nodig aan om te blijven voldoen aan veranderende omstandigheden en uitdagingen.

Het is belangrijk om het DOR-model toe te passen als een iteratief proces, waarbij de stappen worden herhaald en verbeterd om de organisatie voortdurend te verbeteren en te optimaliseren. Door het toepassen van het DOR-model kan de organisatie haar prestaties verbeteren, haar concurrentiepositie versterken en haar doelstellingen en visie realiseren.

Validiteit

De validiteit van het model kan niet duidelijk worden vastgesteld. Het DOR-model heeft in de praktijk zijn waarde bewezen en wordt veelvuldig toegepast in verschillende organisaties en sectoren. Er is dan ook veel onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van het DOR-model. Over het algemeen wordt het model beschouwd als een waardevolle tool om het organisatieproces te begrijpen en te verbeteren.

Kritiek op het DOR-model

Er zijn een aantal kritieken op het DOR-model:

 1. Te lineair: het DOR-model wordt soms bekritiseerd omdat het te lineair is en niet genoeg rekening houdt met de complexiteit en dynamiek van moderne organisaties. Het model gaat er vanuit dat de doelen eerst moeten worden vastgesteld, dan de organisatie moet worden ingericht en tenslotte de doelen moeten worden gerealiseerd. Maar in de praktijk kan dit proces veel complexer zijn en zijn de verschillende stappen niet altijd even duidelijk te scheiden.
 2. Focus op prestaties: het DOR-model richt zich vooral op het behalen van prestaties en het bereiken van doelen, en houdt minder rekening met andere aspecten van organisaties, zoals de cultuur, de waarden, de betrokkenheid van medewerkers en de sociale impact van de organisatie.
 3. Beperkte rol van stakeholders: het DOR-model richt zich vooral op de interne aspecten van organisaties en houdt minder rekening met de rol van externe stakeholders, zoals klanten, leveranciers, partners en de samenleving als geheel. Het kan daarom soms te weinig aandacht besteden aan belangrijke factoren buiten de organisatie die van invloed kunnen zijn op het bereiken van de doelen.
 4. Niet altijd geschikt voor complexe organisaties: het DOR-model kan minder geschikt zijn voor complexe organisaties, zoals non-profitorganisaties, overheidsinstellingen en organisaties met meerdere stakeholders en doelen. Voor deze organisaties is een meer flexibele en participatieve benadering nodig, waarbij verschillende belangen en perspectieven worden meegenomen.

Dor model presentatie

View more presentations from GertJanSchop.

Download de presentatie als powerpoint.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Managen = Gewoon Doen

  Dit boek belooft geen nieuwe visies en oplossingen. Het geeft handvatten over hoe u slim kunt managen. Managementbenaderingen die de afgelopen jaren in de praktijk succesvol zijn gebleken, worden helder geordend. Zo weet u als manager wat je te doen staat: managen is gewoon doen. Rudy Kor neemt de

Strategiemodellen – Het Financial Times handboek

Met ‘Strategiemodellen’ leert u snel en eenvoudig welke benaderingen en modellen u nodig heeft om een gezonde strategie te ontwikkelen voor uw bedrijf, zodat u niet alleen investeerders overtuigt, maar ook een succesvolle koers kunt varen. Dit helder geschreven handboek beschrijft 88 modellen en technieken, allemaal binnen het kader van

Aanvullende artikelen

Zorg voor een werkbare organisatie

  Iedere ondernemer, manager, medewerker, adviseur of aandeelhouder wil begrijpen wat er in een organisatie gebeurt en moet aandacht besteden aan de drie centrale processen van elke organisatie: Doelen stellen, organiseren en realiseren. Deze driedeling is van toepassing op elke organisatie, op welk niveau dan ook, van welk type dan

Slim managen & innovatief organiseren

  • Innovatie leidt tot beduidend hogere resultaten Innovatieve organisaties behalen meer dan een 25 procent hogere rentabiliteit, een 20 procent hogere omzetgroei en een 10 procent hogere winstgroei dan niet-innovatieve organisaties. • Sociale innovatie veel belangrijker dan R&D 25 procent van het innovatiesucces binnen Nederlandse organisaties wordt bepaald door

Tools om zelf toe te passen

DOR-model zelf maken

  Breng je eigen organisatie in beeld met behulp van de DOR-analyse. Download de excel-sheet. Geef iedere stelling 0, 1, 2, 3 of 4 punten. Wanneer alle stellingen zijn gescoord, ontstaan onderaan de test drie grafieken waaruit blijkt hoe het in jouw organisatie is gesteld met doelen stellen, organiseren en

Zelf organisatieanalyse maken met het 7S-model

Het 7S-model leent zich bij uitstek om een uitgebreide en goed onderbouwde analyse van je organisatie te maken. Hiervoor hebben we een uitgebreide instructie geschreven met veel verwijzingen naar relevante modellen en tools. In de instructie wordt regelmatig verwezen naar het Handboek Management en Organisatie. De analyse kan je prima

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Gert Jan helpt professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun (strategische doelen te realiseren door adviseren, trainen en coachen. Zijn expertise strategie-ontwikkeling ★ strategie-implementatie ★ verandermanagement ★ leren & ontwikkelen ★ MD-trajecten ★ projectmanagement ★ bedrijfsvoering ★ resultaten realiseren ★ performance ★ prestatiemanagement ★ executive coaching

Middle management – 05. Binnen kijken