Leren, gedrag en motivatie

Roos van Leary – test

Roos van Leary - test

Deze test hoort bij het model Roos van Leary en geeft je inzicht in de wijze waarop jij je opstelt in een relatie. Deze relatie kan zakelijk zijn, maar ook privé. Neem voor deze test één bepaalde relatie voor ogen. De test is gebaseerd op 64 stellingen. Welke stelling is

Lees meer

Rose of Leary – test in English

Rose of Leary - test in English

De test met betrekking tot de Roos van Leary is nu ook in het Engels beschikbaar. Voor een instructie over het gebruik van de test verwijzen we je naar de Nederlandstalige versie van deze test. Lees het hele artikel en download de pdf. Deze test is gebaseerd op de volgende

Lees meer

Stinky fish

Stinky fish

De ‘Stinky Fish’ werkvorm is een krachtig hulpmiddel om open communicatie te bevorderen, verborgen problemen bloot te leggen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Het draagt bij aan een transparantere en efficiëntere samenwerking binnen groepen en teams. Het kan worden toegepast in diverse contexten, zoals onderwijs, teamontwikkeling en projectmanagement. Stappen

Lees meer

Jung-test, afgeleid van MBTI

Jung-test, afgeleid van MBTI

Deze test is gebaseerd op het gedachtegoed van Jung. Veel testen, waaronder MBTI, zijn hierop gebaseerd. Deze test reikt je een spiegel aan. Het helpt je jezelf te begrijpen, maar ook om je omgeving, je relaties en samenstelling van teams beter te begrijpen. Het idee m.b.t. teams: idealiter zijn alle

Lees meer

Jung-test, Engelse versie

Jung-test, Engelse versie

Text and test in English can be found below. Doel van de test De Jung-test, gebaseerd op de MBTI-test (Myers-Briggs Type Indicator), is ontworpen om psychologische voorkeuren in hoe mensen de wereld waarnemen en beslissingen nemen te identificeren. Voorbereiding Zorg voor een rustige omgeving waar je ongestoord de vragen kunt

Lees meer

Feedup met formulier

Feedup met formulier

Feedup is een belangrijk onderdeel van het leer- en ontwikkelingsproces, omdat het de basis legt voor succesvolle uitvoering van taken en projecten. Het helpt individuen en teams om duidelijke doelen te stellen, het beoogde succes te visualiseren, een stimulerende leeromgeving te creëren en een leerroute te beschrijven. Door zich te

Lees meer

Feedback met formulier

Feedback met formulier

Er zijn drie secties beschikbaar voor het geven van feedback in de vorm van verbetersuggesties. Voor elke suggestie, wees specifiek en constructief. Probeer je suggesties te baseren op concrete observaties en ervaringen. Het is belangrijk om positieve aspecten te benoemen, maar ook specifieke gebieden te identificeren waar verbetering mogelijk is.

Lees meer

Feedforward met formulier

Feedforward met formulier

Het feedforward formulier is ontworpen om deelnemers te helpen bij het geven en ontvangen van feedforward voor hun ontwikkelactiviteiten. Het formulier kan je gebruik voor feedforward op je eigen ontwikkelproces, maar je kan het formulier ook gebruiken voor feedforward op het ontwikkelproces van een ander. Vul je naam en de

Lees meer

Ikigai maken

Ikigai maken

Wanneer je jezelf hebt verdiept in het concept Ikigai, is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Download eerst het format in pdf (om te kunnen schrijven) of in powerpoint (om in te kunnen typen). We gaan stap voor stap door het model. Dat hoeft niet in één

Lees meer