Leiderschap en management

Hoe conflicten te de-escaleren

Hoe conflicten te de-escaleren

Met behulp van de escalatieladder van Glasl en de bijbehorende checklist kan je onderzoeken hoe een conflict te de-escaleren. Om conflicten binnen een groep professionals te de-escaleren, zijn er verschillende technieken die je kunt toepassen. In dit artikel starten we met enkele algemene technieken, daarna geven we suggesties per niveau.

Lees meer

Longread: leiderschap

In een wereld waar verandering de enige constante is, speelt leiderschap een belangrijke rol in het navigeren door de complexiteit van organisatiegedrag. Dit artikel duikt in het hart van leiderschap en management, en ontrafelt hoe hun samenspel essentieel is voor het floreren van organisaties. Met een evenwicht tussen het inspireren

Lees meer

Onmacht, meer dan machteloosheid

Onmacht, meer dan machteloosheid

Het artikel ‘Onmacht – meer dan machteloosheid’ geschreven door SIOO-docenten Leike van Oss en Jaap van ’t Hek, behandelt het concept van onmacht in relatie tot organiseren en veranderen in organisaties. Het benadrukt dat onmacht meer is dan alleen het ontbreken van macht en dat het vaak over het hoofd

Lees meer

Health Benefits of Ikigai

Health Benefits of Ikigai

Het artikel ‘Health Benefits of Ikigai: A Review of Literature’ onderzoekt de impact van het Japanse concept Ikigai op fysieke en mentale gezondheid. Het definieert Ikigai als een levensdoel of reden van bestaan en bespreekt hoe dit concept bijdraagt aan een betere gezondheid en kwaliteit van leven. Verschillende studies en

Lees meer

Longread: besluitvorming

Longread: besluitvorming

Dit artikel sluit goed aan op het BOB-model en deep democracy. Vormen van besluitvorming Besluitvorming in een organisatie vindt op verschillende manieren plaats, afhankelijk van de grootte en de structuur van het organisatie, en ook van de aard van het besluit dat moet worden genomen. Hieronder staan enkele algemene methoden

Lees meer

Tien managementrollen: Henry Mintzberg (1939)

Tien managementrollen: Henry Mintzberg (1939)

  De Canadese wetenschapper Henry Mintzberg die als mechanisch ingenieur is geschoold, schreef zijn promotieonderzoek aan de MIT Sloan School of Management over het gedrag van chief executive officers (CEO’s) in de praktijk. In 1973 is zijn onderzoek ‘The nature of managerial work’ aangepast en uitgegeven voor een algemeen publiek.

Lees meer