De effectiviteit van besluitvormingsprocessen aan de directietafel

 

Uit onderzoek van adviesbureau McKinsey blijkt dat de effectiviteit van besluitvorming aan de vergadertafel laag wordt gewaardeerd. Dit perspectief vormde voor ons de aanleiding om een onderzoek te starten met als centrale vraag: Welke factoren zijn bepalend voor de effectiviteit van besluitvormingsprocessen van taaie vraagstukken aan de directietafel? Wat gebeurt er in de directiekamer als besluitvorming (in)spannend wordt? Wij zijn ons onderzoek gestart vanuit de hypothese dat diversiteit, dialoog en discipline belangrijke succesfactoren zijn voor de effectiviteit van besluitvormingsprocessen. Van de drie genoemde factoren vinden de door ons geïnterviewde directeuren het realiseren van een dialoog de meest belangrijke, en tegelijkertijd de meest lastige factor. Ons onderzoek levert een verklaring op waarom het voeren van een open dialoog aan de directietafel lastig is; de belangrijkste conclusie is dat ongetoetste denkkaders tijdens besluitvormingsprocessen kunnen leiden tot ongewenste interactiepatronen.