Leren, gedrag en motivatie

Werken in leerteams

Leerteams zijn groepen professionals die samenwerken om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ze richten zich vaak op gemeenschappelijke doelen of projecten en leren door interactie, reflectie en samenwerking. Dergelijke teams kunnen zowel formeel als informeel van aard zijn en zijn gericht op het bevorderen van continu leren binnen de professionele

Lees meer

Leren is een collectief proces

Het integreren van collega’s in informele groepen, werkgroepen en projectgroepen voor het werken aan je studieopdrachten heeft grote invloed op je professionele ontwikkeling én organisatorische effectiviteit. Door collectief leren, verbeterde probleemoplossing, professionele vaardigheidsontwikkeling, versterkte organisatiecultuur en verhoogde werknemersbetrokkenheid te bevorderen, vormt dit een waardevolle aanpak binnen elke organisatie. Waarom jouw

Lees meer

Professionele reflectie met een ijsberg

Professionele reflectie met een ijsberg

Reflecteren met behulp van het ijsbergmodel biedt een inzicht in je professioneel handelen, door zowel de zichtbare aspecten van ons gedrag, kennis en vaardigheden, als de verborgen drijfveren, waarden en overtuigingen te verkennen. De reflectieopdracht introduceert hoe het ijsbergmodel van McClelland kan dienen als een krachtige metafoor voor zelfreflectie, niet

Lees meer

SPARK-model voor feedback

SPARK is een Engelstalig acroniem voor Specific, Prescriptive, Actionable, Referenced en Kind. In het Nederlands gebruiken we Specifiek, Prescriptief, Actiegericht, Gerefereerd aan de taakcriteria, en Vriendelijk. Het SPARK-model kan worden gebruik voor het geven van feedback. Specific of Specifiek: de feedback moet specifiek zijn en zich richten op concrete acties

Lees meer

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien waarom

Lees meer

Van burn-out naar bevlogenheid

Van burn-out naar bevlogenheid

Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar werk en welbevinden bij een representatieve steekproef uit de Nederlandse beroepsbevolking (n = 1213). Het blijkt dat 14 procent van de werknemers als bevlogen kan worden aangemerkt. Een evengroot percentage komt terecht in het tegenovergestelde deel van het spectrum en heeft last

Lees meer