Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Informatiemanagement

Quint2

Quint2

  Softwareproductkwaliteit krijgt steeds meer aandacht. /Om kwaliteit te definiëren is een eenduidig begrippenkader nodig. Het extended ISO- of Quint-model is zo’n begrippenkader, inclusief indicatoren en meetvoorschriften. De vraag of een systeem ‘goed’ of ‘slecht’ is, is niet zo maar te beantwoorden. Een ‘goed’ systeem biedt natuurlijk de functionaliteit die

Lees meer

PvE-boom softwarepakket

PvE-boom softwarepakket

      Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.   Aanvullende artikelen   Tools om zelf toe te passen  

Lees meer

Kennisstroom in een organisatie

Kennisstroom in een organisatie

  In zijn boek ‘De kennisdelende organisatie’ (1999) legt Bertrams de kennisstroom in een organisatie uit aan de hand van bovenstaand figuur. Onder absorptie wordt verstaan het ontwikkelen van kennis, onder generatie het opdoen van kennis, onder diffusie het delen van kennis en onder exploitatie het benutten van kennis. Een

Lees meer

Kennisconversie

Kennisconversie

  Nonaka et al maken onderscheid in persoonsgebonden en expliciete kennis. Het onderscheid is weergegeven in onderstaande tabel.   Persoonsgebonden (Subjectief) Expliciet (Objectief) Ervaringskennis (lichaam) Rationaliteitskennis (geest) Simultane kennis (hier en nu) Sequentiële kennis (daar en toen) Analoge kennis (praktijk) Digitale kennis (theorie) Tabel  – Twee soorten kennis Ervan uitgaande

Lees meer

Kennisspiraal Nonaka

Kennisspiraal Nonaka

  Kennisspiraal van Nonaka Nonaka et al hanteren de kennisspiraal om aan te duiden hoe mensen leren. Via socialisatie, externalisatie, combinatie wordt kennis geïnternaliseerd. Internalisatie is een proces waardoor expliciete kennis deel gaat uitmaken van de persoonsgebonden kennis en heeft veel te maken met ‘al doende leren’. Wanneer ervaringen door

Lees meer

IC-architectuur model van Maes

IC-architectuur model van Maes

  Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is van groot belang voor iedere organisatie. Inzicht in de bedrijfsvoering kan voor een belangrijk deel worden verkregen door de beschikbaarheid van informatie. Visser spreekt over informatie als de brug naar betere dienstverlening. In de literatuur zijn verschillende perspectieven terug te vinden om de

Lees meer

Business Intelligence

Business Intelligence

    BI is het proces om op snelle wijze van ruwe gegevens te komen tot betekenisvolle en actuele informatie en kennis waardoor adequate actie mogelijk wordt en daartoe zelfs aanzet. Dat proces moet – wil BI blijvend succesvol zijn – ondersteund worden door goede ict infrastructuur, een ondernemende en

Lees meer

ADOF-model

ADOF-model

      Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om de effectiviteit van een website te meten. Een van die modellen is het ADOF-model. Deze is ontwikkeld door Huizingh (1997). Het model tracht inzicht te verschaffen in de factoren die het succes van de website bepalen. ADOF staat voor Accessibility, Design,

Lees meer


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.