Organisatie-ontwikkeling

Medezeggenschap in veranderingsperspectief

Medezeggenschap in veranderingsperspectief

Het artikel ‘Zeggenschap in veranderingsperspectief’ richt zich op de evolutie van medezeggenschap in organisaties en de noodzaak om deze aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het benadrukt het belang van goede medezeggenschap, optimale participatie en betrokken leiderschap, die verder reiken dan alleen de organisatie zelf. De auteurs pleiten voor een

Lees meer

Medezeggenschap in beweging brengen

Medezeggenschap in beweging brengen

Het artikel ‘Medezeggenschap in beweging brengen’ bespreekt de evolutie van de rol van de ondernemingsraad (OR) en benadrukt dat de OR niet langer alleen een vertegenwoordigend orgaan is, maar ook als procesregisseur kan optreden. Het belang van communicatie, luisteren, doorvragen en feedback geven wordt benadrukt als essentiële vaardigheden voor de

Lees meer

De organisatie als systeem

De organisatie als systeem

Het artikel ‘De organisatie als systeem’ biedt een verkenning van het concept van systemisch denken binnen organisaties. Het begint met de introductie van de algemene systeemtheorie, waarbij Ludwig von Bertalanffy wordt genoemd als een belangrijke figuur die pleit voor een holistische benadering van wetenschappelijke disciplines. Von Bertalanffy stelt dat verschillende

Lees meer

Longread: systemisch kijken naar organisaties

Inleiding tot systeemtheorie Systeemtheorie is een multidisciplinaire benadering die in de twintigste eeuw ontstond. Systeemtheorie verkent de complexe interacties binnen systemen, waarbij je systemen breed moet interpreteren zoals biologische ecosystemen, sociale structuren of mechanische processen. De grondslag van deze theorie ligt in het werk van biologen, psychologen en sociologen die

Lees meer

The organizational knowledge iceberg: An empirical investigation

The organizational knowledge iceberg: An empirical investigation

Het artikel ‘The organizational knowledge iceberg: An empirical investigation’ onderzoekt de kritieke succesfactoren voor het implementeren en uitvoeren van een kennismanagementprogramma. Het introduceert het concept van een ‘kennis-ijsberg’ binnen organisaties en stelt dat het begrijpen van deze kennis-ijsberg en zijn kenmerken bedrijven kan helpen om kennis effectiever te beheren. Het

Lees meer

Aller ogen gericht op – relevantie van organisatiegeschiedenis

Aller ogen gericht op - relevantie van organisatiegeschiedenis

Het artikel ‘Aller ogen gericht op – relevantie van organisatiegeschiedenis’ bespreekt de relevantie van bedrijfsgeschiedenis en de evolutie van dit vakgebied. De auteur, Joost Jonker, benadrukt dat bedrijfsgeschiedenis een jonge en dynamische subdiscipline is die zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld. Hij definieert bedrijfsgeschiedenis als de geschiedenis van mensen

Lees meer

Rethinking historical methods in organization studies

Rethinking historical methods in organization studies

Dit artikel benadrukt hoe belangrijk het is om de geschiedenis van een organisatie goed te begrijpen. Door het gebruik van de OSC-matrix en het onderscheiden van verschillende soorten bronnen, zoals rapporten en uitvoerende acties, worden onderzoekers aangemoedigd om diepgaand onderzoek te doen. Het doel is om nauwkeurige en interessante verhalen

Lees meer

What is organizational history

What is organizational history

Titel: What is organizational history – toward a creative synthesis of history and organization studies Auteurs: Paul Godfrey, John Hassard, E. S. OConnor en Michael Rowlinson Dit artikel benadrukt het belang van het in kaart brengen van de geschiedenis van een organisatie als een essentieel onderdeel van organisatieonderzoek. Het suggereert

Lees meer

Longread: organisatiemetaforen

Longread: organisatiemetaforen

In deze longread over de organisatiemetaforen van Morgan wordt iedere metafoor uitgebreid beschreven. Deze longread is gebaseerd op het boek ‘Beelden van organisatie‘ van Gareth Morgan. Dit artikel biedt de mogelijkheid om een organisatie door de lens van een organisatiemetafoor te beschouwen. Een organisatie heeft vaak kenmerken van meerdere metaforen,

Lees meer