Evolutie en revolutie wanneer organisaties groeien

 

Larry Greiner heeft als professor aan de University of Southern California’s Marshall School of Business in Los Angeles onderzoek gedaan naar het ontwikkelingspatroon van organisaties bij groei. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het bekende model van Greiner waarbij de ontwikkelingsstadia en crisissen worden beschreven. Het artikel is verschenen in de Harvard Business Review. De eerste publicatie was in 1972, maar als klassieker is het artikel in 1998 nogmaals gepubliceerd.
Greiner, L, Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, mei-juni 1998