Balanced scorecard and 7S-model

 
How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-S model

 

 

 

 

 

 

 

In zijn artikel ‘How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-S model’ koppelt Robert Kaplan de balanced scorecard aan het 7S-model. Hij zegt hierover: ‘Ik geloof niet alleen de balanced scorecard volledig consistent is met het 7S-framework, maar het kan het model bij gebruik ook versterken’.

Het artikel werd gepubliceerd in ‘Strategy & Leadership’, vol. 33 nr. 3 in 2005.