Besluitvorming

PICK-matrix

PICK-matrix

Het artikel over de PICK-matrix legt uit wat de PICK-matrix is gaat in op het proces van convergeren en divergeren legt uit hoe je PICK-matrix praktisch kan gebruiken licht de vier kwadranten toe is voorzien van een boek, twee artikelen over besluitvorming en een handige tool PICK is het acroniem

Lees meer

BOB-model

BOB-model

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model moet helpen om effectief door het proces heen te gaan van probleem of uitdaging naar besluit of oplossing. In overleggen lopen we het risico dat we al snel ergens iets van vinden zonder dat we voldoende tijd hebben besteed aan

Lees meer