PICK-matrix

Het artikel over de PICK-matrix

  • legt uit wat de PICK-matrix is
  • gaat in op het proces van convergeren en divergeren
  • legt uit hoe je PICK-matrix praktisch kan gebruiken
  • licht de vier kwadranten toe
  • is voorzien van een boek, twee artikelen over besluitvorming en een handige tool

PICK is het acroniem voor Possible, Implement, Challenge en Kill. De PICK-matrix is een hulpmiddel dat je kan gebruiken om tot een selectie te komen van de beste oplossing of oplossingen (wanneer je meerdere oplossingen hebt voor een probleem).

Wanneer we een probleem hebben, dan zijn er vaak meerdere oplossingen. Voor operationele problemen kunnen we tot oplossingen komen door te brainstormen, naar mate de complexiteit van de problemen toenemen, zullen we ook meer gebruik gaan maken van onderzoek en analyse. In ieder proces om van probleem naar oplossing te komen doorlopen we het proces van convergeren en divergeren, soms meerdere keren. Bij convergeren proberen we zoveel mogelijk ideeën te genereren, waarna we gaan divergeren om, op basis van criteria, het aantal ideeën en oplossingen weer in te perken. Iedere oplossing vraagt om capaciteit en capaciteit is bijna altijd schaars.

Een methode om te divergeren, om tot een selectie van de beste oplossing of oplossingen te komen, is het gebruik van de PICK-matrix.

Hoe gebruik je de PICK-matrix?

De PICK-matrix kent twee assen: de as voor impact en de as voor inspanning. Om ieder idee, oplossing of verbeterinitiatief te kunnen plotten in de matrix worden twee vragen beantwoord:

  • hoe groot is de impact op het oplossen van het probleem?
  • hoeveel inspanning moeten we leveren om de oplossing te realiseren?

Beide vragen kan je voor iedere potentiële oplossing scoren op (bijvoorbeeld) een schaal van 1 tot 10. Dat is een manier om op een enigszins objectieve wijze iets over de kwaliteit van de oplossing te kunnen zeggen. ‘Enigszins objectief’: uiteindelijk zit er toch nog voldoende subjectiviteit in. Waarom scoor jij een 5 en je collega een 7?

Een waardevolle werkwijze is om dit proces met meerdere mensen te doorlopen, die afkomstig zijn vanuit meerdere lagen, afdelingen, binnen en misschien ook wel buiten de organisatie. Advies is om eerst iedereen te laten scoren en dan pas met elkaar het gesprek aan te gaan over de verschillende scores. Wat zie jij wat de ander niet ziet en andersom. Misschien zijn er argumenten om scores aan te passen en tot overeenstemming te komen, maar je kan ook gewoon middelen. Maar let op, het geen zuiver analytisch proces.

Onderaan de pagina vind je een tool op dit selectieproces te faciliteren.

Na het scoren van iedere oplossing, kan iedere oplossing in de matrix worden geplot.

In het bovenstaande voorbeeld is oplossing B in het challenge-kwadrant terecht gekomen, omdat oplossing B een 7 scoorde voor inspanning en een 7 voor impact. En oplossing D zit in het kill-kwadrant omdat de oplossing een 7 scoorde voor inspanning en een 2 voor impact.

Pas nadat alle oplossingen in de PICK-matrix zijn geplot, gaan we kijken wat we er mee gaan doen. Nu gaan de termen Possible, Implement, Challenge en Kill een rol spelen.

Possible

Oplossing A en C staan in het kwadrant Possible. Dat betekent dat deze oplossingen niet veel inspanningen vergen, maar ook geen grote impact op het probleem hebben. Afhankelijk van de benodigde capaciteit laten we de oplossing los of passen we het toch toe omdat ze passen in de categorie ‘quick wins’. Willen we echt focussen, dan doen we er niets mee.

Implement

Oplossing E is in het kwadrant Implement terecht gekomen. Oplossing in dit kwadrant kosten ons weinig inspanning, terwijl de impact op de oplossing groot is.

Challenge

Oplossing B zit in het kwadrant Challenge: we moeten ons flink inspannen, maar daar staat tegenover dat de impact op de oplossing ook groot is. Deze oplossing kan interessant zijn wanneer niet alleen het (individuele) probleem maar de onderliggende problematiek wordt aangepakt.

Kill

Oplossingen die in kwadrant Kill terecht komen, kunnen we direct van ons lijstje schrappen. Ze kosten veel inspanning, maar de impact op het probleem is beperkt. Dag oplossing D!

Nogmaals: de PICK-matrix is geen zuiver analytisch model, het helpt ons om een goede afweging te maken welke oplossing voor dit probleem in deze situatie ook de beste oplossing is. Wil je het probleem oplossen dat ligt Implement voor de hand, wil je de onderliggende problematiek aanpakken, overweeg dat Challenge. Possible-oplossingen is mogelijke bijvangst.

Er zijn variaties op de PICK-matrix. Zo wordt het acroniem ook gebruikt als Proceed, Investigate, Consider en Kill.

Of een matrix waar andere termen worden gebruikt: Weak (possible) – Great (implement) – Good (challenge) – Bad (kill).

En een andere matrix: Low hanging fruit (possible) – Jewel (implement) – High hard (challenge) – Drop (kill).

De PICK-matrix wordt gebruikt binnen Six Sigma. Om die reden hebben we de onderstaande boeken aanbevolen.

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Lean Six Sigma voor Dummies

Als je wilt dat je organisatie productiever en effectiever wordt, moet je de manier van denken veranderen. Deze nieuwe editie van Lean Six Sigma voor Dummies laat je zien hoe je dat doet. De combinatie van de toonaangevende methoden van Lean en Six Sigma helpt je de prestaties van je

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged , , | Comments Off on Lean Six Sigma voor Dummies

Lean Six Sigma van A tot Z

Lean Six Sigma is een combinatie van twee van de bekendste en meestgebruikte methodieken op het gebied van procesverbetering. ‘Lean Six Sigma van A tot Z’ biedt een volledig beeld van de belangrijkste tools en principes uit de Lean en Six Sigma methodieken die iedereen die zich met processen bezighoudt

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged , , | Comments Off on Lean Six Sigma van A tot Z
Aanvullende artikelen

Samen sterk: Lean en Six Sigma

Zowel Lean als Six Sigma zijn benaderingen die door tal van bedrijven onafhankelijk van elkaar maar zeer succesvol zijn toegepast. Bedrijven als Motorola en GE hebben grote verbeteringen gerealiseerd met hun Six Sigma-benadering. Aan de andere kant zijn er veel bedrijven die met de Lean-aanpak hun voordeel gerealiseerd hebben, met

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged , | Comments Off on Samen sterk: Lean en Six Sigma
Tools om zelf toe te passen

Tool PICK-matrix

De PICK-matrix is een hulpmiddel dat je kan gebruiken om tot een selectie te komen van de beste oplossing of oplossingen (wanneer je meerdere oplossingen hebt voor een probleem). Lees eerst hier de werking van het model en de toepassing. Download de pdf.

Posted in Besluitvorming | Tagged | Comments Off on Tool PICK-matrix