Samen sterk: Lean en Six Sigma


Zowel Lean als Six Sigma zijn benaderingen die door tal van bedrijven onafhankelijk van elkaar maar zeer succesvol zijn toegepast. Bedrijven als Motorola en GE hebben grote verbeteringen gerealiseerd met hun Six Sigma-benadering. Aan de andere kant zijn er veel bedrijven die met de Lean-aanpak hun voordeel gerealiseerd hebben, met Toyota als meest sprekende voorbeeld. De laatste jaren zien we dat veel bedrijven het over de Lean/Six Sigma-aanpak hebben en dat heeft een goede reden. Lean en Six Sigma vullen elkaar namelijk heel goed aan en zijn bij uitstek geschikt om sterke synergie-effecten te realiseren. Het goed combineren van de Lean- en de Six Sigma-aanpak stelt bedrijven in staat om het gewenste eindresultaat op de meest efficiënte wijze te realiseren. Dit artikel tracht de achtergronden van deze aanpak door te lichten. Tegelijkertijd biedt het een raamwerk voor het succesvol toepassen van de Lean/Six Sigma-benadering.

Op managementmodellensite vind je onder andere de modellen DMAIC en PICK vanuit de Lean Six Sigma filosofie.

Bron: Kwaliteit in Bedrijf