De kwaliteitsvergelijking: Q=f(p)

 

Het leveren van kwaliteit kan beschouwd worden als het realiseren van een gewenst eindresultaat, zoals bijvoorbeeld een veilig en goed werkend medisch apparaat. Het gewenst eindresultaat is afhankelijk van het functioneren van de processen die nodig zijn om een goed werkend en veilig medisch apparaat te kunnen maken. Elk van deze processen levert een bijdrage aan het eindresultaat. Processen zoals ontwikkelen, het maken en het testen van een medisch apparaat. En zo is kwaliteit dus een functie van processen die als het ware de kwaliteit tot stand brengen.

 

 

 

 
Bron: Kwaliteit in Bedrijf