Tools

Scan ongeschreven regels

Scan ongeschreven regels

De scan ongeschreven regels is een zelfevaluatietool ontworpen om individuen en teams te helpen de ongeschreven regels binnen hun organisatie of afdeling te identificeren en te begrijpen. Deze scan kan inzicht bieden in hoe deze ongeschreven regels de werkomgeving, teamdynamiek en individuele prestaties beïnvloeden. Het doel van de scan is

Lees meer

Werkvormen rondom ongeschreven regels

Werkvormen rondom ongeschreven regels

Werkvorm: de ongeschreven regels ontcijferen Inleiding Deze werkvorm is ontworpen om teamleden te helpen ongeschreven regels binnen hun organisatie of team te identificeren en te bespreken. Het doel is om een open dialoog te creëren over normen en waarden die niet formeel zijn vastgelegd maar wel een grote invloed hebben

Lees meer

Reflectie ongeschreven regels

Reflectie ongeschreven regels

Deze reflectieopdracht helpt je bij het verkennen van de onzichtbare maar krachtige wereld van ongeschreven regels binnen jouw werkomgeving. Ongeschreven regels – de stille normen, verwachtingen en tradities die ons gedrag en interacties op de werkplek vormgeven – spelen een belangrijke rol in het definiëren van de cultuur en dynamiek

Lees meer

Documentenanalyse

Documentenanalyse

Het uitvoeren van een documentenanalyse binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse vereist een systematische en methodische aanpak. Dit proces omvat het identificeren, verzamelen, beoordelen en interpreteren van historische documenten om inzichten te verkrijgen over de ontwikkeling, cultuur en belangrijke gebeurtenissen binnen een organisatie. Doelstelling bepalen Begin met het duidelijk definiëren

Lees meer

Onderzoek met interviews

Onderzoek met interviews

Het uitvoeren van onderzoek met interviews binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse is een effectieve manier om persoonlijke inzichten, verhalen en interpretaties te verzamelen die niet altijd uit documentonderzoek naar voren komen. Interviews moeten gevonden informatie verifiëren en verder uitdiepen. Doelstelling en onderzoeksvragen formuleren Bepaal wat je wilt bereiken met

Lees meer

Onderzoek met cultuurmodellen

Onderzoek met cultuurmodellen

Het uitvoeren van een onderzoek met cultuurmodellen binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse vereist een gestructureerde aanpak om de evolutie van de organisatiecultuur over tijd te begrijpen. Cultuurmodellen bieden een raamwerk om de waarden, overtuigingen, gedragingen en symbolen die de cultuur van een organisatie vormen, systematisch te analyseren. Selectie van

Lees meer

Artefactenonderzoek

Artefactenonderzoek

Een artefactenanalyse binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse is een methode om fysieke objecten, ruimtes en symbolen die gerelateerd zijn aan een organisatie te onderzoeken om inzichten te verkrijgen in haar cultuur, waarden en evolutie. Deze artefacten kunnen variëren van producten, kantoorinrichting, bedrijfslogo’s, uniformen tot marketingmateriaal. Definiëren van onderzoeksdoelen en

Lees meer

Tijdlijnonderzoek

Tijdlijnonderzoek

Een tijdlijnanalyse is een effectieve methode om de belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en mijlpalen in de geschiedenis van een organisatie in kaart te brengen. Het biedt een visueel en chronologisch overzicht dat helpt bij het begrijpen van de evolutie van de organisatie. Definiëren van doelstellingen Begin met het vaststellen van wat

Lees meer

Scan organisatiemetaforen Morgan

Scan organisatiemetaforen Morgan

Welke organisatiemetafoor past bij jouw organisatie? De scan organisatiemetaforen van Morgan bestaat uit tien sets stellingen. Per set stellingen mag je 10 punten verdelen. Geef de stelling(en) die het meest past of passen jouw punten. Past één stelling helemaal bij jouw organisatie, dan geef je die 10 punten. Maar je

Lees meer

Werkvormen rondom organisatiemetaforen Morgan

Werkvormen rondom organisatiemetaforen Morgan

Metafoor-mapping Inleiding Deze werkvorm richt zich op het verkennen van de organisatiemetaforen van Gareth Morgan door teams hun eigen organisatie te laten analyseren en in kaart te brengen door middel van één of meerdere metaforen. Het doel is om inzicht te krijgen in de huidige organisatiecultuur, structuur en dynamiek. Doelstelling

Lees meer