Tools

Stinky fish

Stinky fish

De ‘Stinky Fish’ werkvorm is een krachtig hulpmiddel om open communicatie te bevorderen, verborgen problemen bloot te leggen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Het draagt bij aan een transparantere en efficiëntere samenwerking binnen groepen en teams. Het kan worden toegepast in diverse contexten, zoals onderwijs, teamontwikkeling en projectmanagement. Stappen

Lees meer

Checklist analyse conflictniveau

Checklist analyse conflictniveau

Deze checklist matcht met de escalatieladder van Glasl. Gebruik deze checklist bij voorkeur in een groepssessie om gezamenlijk het niveau van het conflict te bepalen. Elke deelnemer beoordeelt de criteria voor elk niveau en bespreek vervolgens met elkaar de bevindingen. Je bent mogelijk onderdeel van het conflict, probeer zo veel

Lees meer

Jung-test, afgeleid van MBTI

Jung-test, afgeleid van MBTI

Deze test is gebaseerd op het gedachtegoed van Jung. Veel testen, waaronder MBTI, zijn hierop gebaseerd. Deze test reikt je een spiegel aan. Het helpt je jezelf te begrijpen, maar ook om je omgeving, je relaties en samenstelling van teams beter te begrijpen. Het idee m.b.t. teams: idealiter zijn alle

Lees meer

Jung-test, Engelse versie

Jung-test, Engelse versie

Text and test in English can be found below. Doel van de test De Jung-test, gebaseerd op de MBTI-test (Myers-Briggs Type Indicator), is ontworpen om psychologische voorkeuren in hoe mensen de wereld waarnemen en beslissingen nemen te identificeren. Voorbereiding Zorg voor een rustige omgeving waar je ongestoord de vragen kunt

Lees meer

Analyse met de organisatie-ijsberg

Analyse met de organisatie-ijsberg

Voor professionals die streven naar een beter begrip van hun organisatie, biedt deze analyse van zowel de bovenstroom als de onderstroom belangrijke inzichten die nodig zijn voor effectieve leiding, strategische planning en het faciliteren van veranderingen. Deze verkenning stelt je in staat om niet alleen de formele structuren te optimaliseren,

Lees meer

Werkvormen rondom de organisatie-ijsberg

Werkvormen rondom de organisatie-ijsberg

De Reflectieve ijsberg De ‘Reflectieve ijsberg’ is een werkvorm waarbij teamleden de kans krijgen om de verschillende lagen van de organisatie-ijsberg – de bovenstroom en onderstroom – te reflecteren en te bespreken. Deze oefening helpt bij het bevorderen van zelfbewustzijn en het bewustzijn van hoe de formele en informele aspecten

Lees meer

Scan ongeschreven regels

Scan ongeschreven regels

De scan ongeschreven regels is een zelfevaluatietool ontworpen om individuen en teams te helpen de ongeschreven regels binnen hun organisatie of afdeling te identificeren en te begrijpen. Deze scan kan inzicht bieden in hoe deze ongeschreven regels de werkomgeving, teamdynamiek en individuele prestaties beïnvloeden. Het doel van de scan is

Lees meer

Werkvormen rondom ongeschreven regels

Werkvormen rondom ongeschreven regels

Werkvorm: de ongeschreven regels ontcijferen Inleiding Deze werkvorm is ontworpen om teamleden te helpen ongeschreven regels binnen hun organisatie of team te identificeren en te bespreken. Het doel is om een open dialoog te creëren over normen en waarden die niet formeel zijn vastgelegd maar wel een grote invloed hebben

Lees meer

Reflectie ongeschreven regels

Reflectie ongeschreven regels

Deze reflectieopdracht helpt je bij het verkennen van de onzichtbare maar krachtige wereld van ongeschreven regels binnen jouw werkomgeving. Ongeschreven regels – de stille normen, verwachtingen en tradities die ons gedrag en interacties op de werkplek vormgeven – spelen een belangrijke rol in het definiëren van de cultuur en dynamiek

Lees meer