Scan waardedisciplines Treacy & Wiersema

 




 


 

Doel: bepalen vanuit welke waardedisciplines de organisatie strategie bedrijft.

Werkwijze: per waardestrategie krijg je zes stellingen die je moet beoordelen in vijf categorieën, uiteenlopend van ‘volledig mee eens’ tot ‘volledig mee oneens’.

Resultaat: een grafiek met een verdeling op de drie waardedisciplines operational excellence, customer intimacy en productleadership.

Scoor je op een discipline een vijf dan is dat de strategie waar de organisatie zich volledig op richt.

Tip: gebruik de scan voorafgaand aan een strategiediscussie. Laat alle deelnemers de scan invullen, verzamel de resultaten en maak er één grafiek van.

Tip: wil de grafiek in een ander document gebruiken, klik dan op de grafiek, ga op de rand staan, klik op je rechter muisknop en kies voor ‘Kopiëren’. Daarna als afbeelding in het nieuwe document plakken.