Scan waardedisciplines Treacy & Wiersema

Doel

Het doel van de test voor het waardedisciplines model van Treacy en Wiersma is om organisaties te helpen begrijpen welke van de drie kernwaardedisciplines (operational excellence, customer intimacy, product leadership) het beste aansluiten bij hun bedrijfsstrategie. Het model helpt bij het identificeren van de primaire focus van de organisatie en kan dienen als leidraad bij het nemen van strategische beslissingen.

Werkwijze

Voorbereiding

Verzamel alle relevante informatie over je organisatie, zoals je huidige bedrijfsstrategie, marktanalyse en concurrentieanalyse.

Bepaal je doelgroep

Identificeer de belangrijkste besluitvormers en belanghebbenden in je organisatie die betrokken moeten worden bij het invullen van de test. Dit kunnen leden van het managementteam, strategische planners, en andere relevante stakeholders zijn.

Beschikbare bronnen

Zorg ervoor dat je toegang hebt tot het waardedisciplines model van Treacy en Wiersma en de bijbehorende vragenlijst of enquête.

Vul de vragenlijst in

Laat de betrokken besluitvormers en stakeholders de vragenlijst invullen op basis van hun kennis en inzicht in de organisatie. De vragenlijst bevat over verschillende aspecten van de bedrijfsstrategie en -werkwijze.

Analyseer de resultaten

Nadat de vragenlijst is ingevuld, analyseer je de antwoorden om te bepalen welke van de drie waardedisciplines (operational excellence, customer intimacy, product leadership) het meest naar voren komen.

Strategische beslissingen

Gebruik de resultaten van de test om strategische beslissingen te nemen. Als bijvoorbeeld ‘customer intimacy’ als dominante discipline naar voren komt, kun je overwegen om je bedrijfsstrategie en activiteiten meer te richten op het opbouwen van langdurige klantrelaties en het aanpassen van producten of diensten aan de specifieke behoeften van klanten.

Resultaat

Het resultaat van de test zal aangeven welke waardediscipline het meest geschikt is voor je organisatie op basis van de gegeven antwoorden. Dit resultaat kan dienen als richtlijn voor het verfijnen van je strategie, het identificeren van kansen voor groei en het beter afstemmen van je activiteiten op de behoeften van je doelgroep. Het uiteindelijke doel is om een duidelijke strategische focus te creëren die de concurrentiepositie van je organisatie versterkt en waarde toevoegt aan je klanten.

Tip: gebruik de scan voorafgaand aan een strategiediscussie. Laat alle deelnemers de scan invullen, verzamel de resultaten en maak er één grafiek van. Zie de onderste downloadlink.

Tip: wil de grafiek in een ander document gebruiken, klik dan op de grafiek, ga op de rand staan, klik op je rechter muisknop en kies voor ‘Kopiëren’. Daarna als afbeelding in het nieuwe document plakken.

Wanneer je meerdere scans hebt uitgezet, kan je de resultaten verzamelen en de gemiddelden invoeren in de onderstaande excel.

De tekst is gebaseerd op de onderstaande stellingen.

Operational Excellence strategie                                                                                                                    

 • De klant worden kostenvoordelen aangeboden: gunstige aanschafprijs of gunstige ‘total costs of ownership’ (TCO).
 • Het koopproces verloopt snel, makkelijk, accuraat, transparant en plezierig.
 • De onderneming c.q. organisatie is plat (korte lijnen) en heeft een eenduidige communicatie.
 • De organisatie heeft een efficiënte cultuur (zie 7 S’n): cultuur van scoren, inzicht in kosten en cost driversbewust.
 • De interne processen zijn goed op elkaar afgestemd en daardoor efficiënt. Door lering worden de processen steeds perfecter.
 • De onderneming houdt de kosten- en tijdbesparende behoeften van klanten en beїnvloeders in de keten continu in de gaten.

Productleadership strategie                                                                                                             

 • De onderneming verbaast (pleased) de klanten met steeds weer nieuwe (en gewenste) producten.
 • De aangeboden producten zijn geen kleine aanpassingen, maar hebben veel weg van echte innovaties c.q. verbeteringen.
 • De onderneming heeft een innovatieve cultuur; scoren in vernieuwing. De ‘time-to-market’ is kort.
 • De R&D- groep is flexibel, niet bureaucratisch en bestaat uit interdisciplinaire productontwikkelteams. Fouten maken mag.
 • De onderneming bezit een sterk marketing- en verkoopapparaat met marktkennis, merken en budgetten. De introductiescore is succesvol.
 • De onderneming kent de ‘uitdagende’ behoeften van de verschillende klantengroep perfect. De betrokken mensen leren daarvan en passen interne processen zonodig aan.

Customer Intimacy strategie                                                                                                            

 • De klanten vragen oplossingen voor hun problemen, meer of minder ‘op maat’ gesneden oplossingen.
 • De klant werkt ook actief mee aan hun oplossingen. Denkt mee, belt terug e.d. Het marktsegment heeft voldoende potentie voor wat betreft winst, omzet en groei.
 • De organisatie selecteert haar klanten, dus hij investeert veel in het leren kennen van ‘zijn’ (potentiële) klanten.
 • De onderneming streeft relatiemanagement na en geen korte termijn ‘hit & run’ verkoop.
 • De organisatie stimuleert onorthodoxe en flexibele denkers en talenten, die vaardig zijn in probleemoplossingen, in het veranderen, implementeren van ideeën bij klanten en een ‘customer cult’ bezitten.
 • De onderneming heeft grote kennis van de ‘added value’ markt, daar speelt de ‘human resource’ pro-actief op in.