Checklist DESTEP


Het DESTEP model, ook wel DEPEST model genoemd, wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven:

 • demografische factoren
 • economische factoren
 • sociaal-culturele factoren
 • technologische factoren
 • ecologische factoren
 • politiek-juridische factoren

Demografische factoren

 • omvang
 • dichtheid
 • plaats
 • leeftijdsverdeling
 • geslacht
 • opleidingsniveau
 • ras
 • beroep
 • gezinssamenstelling

Economische factoren

 • hoogte besteedbaar inkomen
 • inflatie
 • consumentenvertrouwen
 • prijspeil van producten
 • inkomensverdeling

Sociaal-culturele factoren

 • individualisme
 • consumentisme
 • zelfstandigheid burgers
 • opvattingen
 • basiswaarden
 • secundaire overtuigingen

Technologische ontwikkelingen

 • innovatie op producten
 • innovatie op productieprocessen
 • innovatie op productiesystemen
 • infrastructuur
 • communicatiesystemen

Ecologische factoren

 • beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen
 • ontwikkeling van energiekosten
 • ecologische aspecten
 • volksgezondheidsaspecten
 • ethische aspecten

Politiek-juridische factoren

 • wetgeving
 • richtlijnen
 • beleid
 • voorschriften
 • gedragsregels
 • gedrag van de overheid
 • pressiegroepen
 • privacy

We hebben enkele inspirerende voorbeelden voor je verzameld: klik hier!