Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Checklist DESTEP

Het DESTEP model, ook wel DEPEST model genoemd, wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven:

 • demografische factoren
 • economische factoren
 • sociaal-culturele factoren
 • technologische factoren
 • ecologische factoren
 • politiek-juridische factoren

Demografische factoren

 • omvang
 • dichtheid
 • plaats
 • leeftijdsverdeling
 • geslacht
 • opleidingsniveau
 • ras
 • beroep
 • gezinssamenstelling

 
Economische factoren

 • hoogte besteedbaar inkomen
 • inflatie
 • consumentenvertrouwen
 • prijspeil van producten
 • inkomensverdeling

Sociaal-culturele factoren

 • individualisme
 • consumentisme
 • zelfstandigheid burgers
 • opvattingen
 • basiswaarden
 • secundaire overtuigingen

Technologische ontwikkelingen

 • innovatie op producten
 • innovatie op productieprocessen
 • innovatie op productiesystemen
 • infrastructuur
 • communicatiesystemen

Ecologische factoren

 • beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen
 • ontwikkeling van energiekosten
 • ecologische aspecten
 • volksgezondheidsaspecten
 • ethische aspecten

 
 


Politiek-juridische factoren

 • wetgeving
 • richtlijnen
 • beleid
 • voorschriften
 • gedragsregels
 • gedrag van de overheid
 • pressiegroepen
 • privacy
 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.