Werkvormen rondom kerncompetenties

Hier zijn een aantal werkvormen die je kunt gebruiken om het concept van kerncompetenties in de praktijk toe te passen. Deze werkvormen kunnen helpen bij het identificeren, ontwikkelen en benutten van de kerncompetenties van een organisatie. Het concept kerncompetenties sluit goed aan bij de resource based view of the firm, waar we ook een aantal werkvormen voor hebben ontwikkeld.

Kerncompetenties Brainstorming Workshop

Deze werkvorm is bedoeld om een brainstormsessie te faciliteren waarin deelnemers kunnen bijdragen aan het identificeren van mogelijke kerncompetenties van de organisatie.

Doelstelling

Het doel is om potentiële kerncompetenties te identificeren en te onderzoeken welke unieke capaciteiten en resources de organisatie onderscheiden van concurrenten.

Benodigde materialen

 • Whiteboard of flip-over
 • Markers
 • Lijst met deelnemers

Instructie

 • Leg het concept van kerncompetenties uit en bespreek enkele voorbeelden.
 • Verdeel de deelnemers in groepen en geef elke groep een whiteboard of flip-over en markers.
 • Vraag elke groep om een lijst te maken van mogelijke kerncompetenties die ze zien in de organisatie.
 • Laat elke groep hun lijst presenteren aan de hele groep en bespreek de waarde en zeldzaamheid van de voorgestelde kerncompetenties.
 • Identificeer welke kerncompetenties mogelijk een bron van concurrentievoordeel kunnen zijn volgens het RBV-model.

 

Competentieprofiel en gap-analyse

Deze werkvorm is gericht op het vaststellen van de huidige competenties van medewerkers en het identificeren van de benodigde competenties om de kerncompetenties van de organisatie te ondersteunen.

Doelstelling

Het doel is om inzicht te krijgen in de competenties van het personeel en de ontwikkelingsbehoeften om de kerncompetenties van de organisatie te versterken.

Benodigde materialen

Instructie

 • Verspreid het competentieprofiel sjabloon onder de deelnemers en vraag hen om hun huidige competenties en vaardigheden in te vullen.
 • Laat elke deelnemer zijn of haar competentieprofiel presenteren en bespreken welke kerncompetenties van de organisatie ze ondersteunen.
 • Creëer een gezamenlijk overzicht op het whiteboard of de flip-over met de kerncompetenties van de organisatie en de huidige competenties van het personeel.
 • Identificeer de hiaten tussen de benodigde competenties en de huidige competenties en bespreek mogelijke ontwikkelingsstappen.

 

Competentie-ontwikkelingsspel

Dit spel is ontworpen om medewerkers bewust te maken van de kerncompetenties van de organisatie en hoe ze kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling.

Doelstelling

Het doel is om medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van kerncompetenties en hen aan te moedigen om bij te dragen aan de verbetering van deze competenties.

Benodigde materialen

 • Competentiekaarten (met beschrijvingen van kerncompetenties)
 • Whiteboard of flip-over
 • Markers
 • Lijst met deelnemers

Instructie

 • Leg de kerncompetenties van de organisatie uit en laat de deelnemers kennismaken met de competentiekaarten.
 • Verdeel de deelnemers in teams en geef elk team een set competentiekaarten.
 • Vraag elk team om een actieplan te ontwikkelen om een specifieke kerncompetentie te verbeteren, inclusief wie wat zal doen en binnen welke termijn.
 • Laat elk team zijn actieplan presenteren aan de hele groep en bespreek hoe de organisatie kan profiteren van de verbetering van deze kerncompetenties.

Competentieprofiel match-up

Deze werkvorm is gericht op het matchen van de kerncompetenties van een organisatie met de vaardigheden en ervaring van individuele medewerkers.

Doelstelling

Het doel is om te beoordelen in hoeverre de huidige medewerkers de kerncompetenties van de organisatie ondersteunen en om potentiële koppelingen tussen medewerkers en kerncompetenties te identificeren.

Benodigde materialen

 • Overzicht van de kerncompetenties van de organisatie
 • Overzicht van de vaardigheden en ervaring van medewerkers
 • Whiteboard of flip-over
 • Markers
 • Lijst met deelnemers

Instructie

 • Leg de kerncompetenties van de organisatie uit en bespreek waarom ze belangrijk zijn voor het succes van de organisatie.
 • Verspreid de lijst met kerncompetenties onder de deelnemers en laat hen elke competentie beoordelen op een schaal van 1 tot 5 op basis van hun eigen vaardigheden en ervaring.
 • Geef elke deelnemer een lijst met hun eigen vaardigheden en ervaring en vraag hen om aan te geven welke kerncompetenties ze denken te ondersteunen.
 • Laat deelnemers hun resultaten delen en bespreken waar er een match is tussen individuele vaardigheden en organisatorische kerncompetenties.
 • Identificeer kansen voor medewerkers om hun bijdrage aan de kerncompetenties van de organisatie te versterken.

 

Competentie-ontwikkelingsplan

Deze werkvorm is gericht op het ontwikkelen van een plan om de kerncompetenties van de organisatie te versterken door middel van het ontwikkelen van medewerkers.

Doelstelling

Het doel is om een plan op te stellen voor de ontwikkeling van kerncompetenties binnen de organisatie door middel van training, coaching en andere ontwikkelingsactiviteiten.

Benodigde materialen

 • Whiteboard of flip-over
 • Markers
 • Lijst met deelnemers

Instructie

 • Leg de kerncompetenties van de organisatie uit en bespreek waarom ze van cruciaal belang zijn voor de strategische doelstellingen.
 • Vraag deelnemers om suggesties te doen voor de ontwikkeling van specifieke kerncompetenties.
 • Maak een lijst van de voorgestelde ontwikkelingsinitiatieven op het whiteboard of de flip-over, inclusief de verantwoordelijke personen en deadlines.
 • Bespreek hoe deze ontwikkelingsactiviteiten kunnen worden geïntegreerd in het bredere organisatorische ontwikkelingsplan.
 • Stel een follow-up plan op om de voortgang te monitoren en ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsinitiatieven effectief zijn.