Werkvormen rondom het SOAR-model

Wil je met een groep mensen aan de slag rondom het SOAR-model, dan hebben we hier een aantal werkvormen verzameld.

SOAR-kaarten

De SOAR-kaarten zijn visuele hulpmiddelen die teams helpen om het SOAR-model toe te passen. Elke kaart vertegenwoordigt een element van het SOAR-model (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) en bevat ruimte voor notities en ideeën. Het team werkt samen om informatie op de kaarten te verzamelen en te analyseren.

Doelstelling

Het doel van deze werkvorm is om teams te helpen hun sterke punten, kansen, aspiraties en resultaten te identificeren en te begrijpen. Door deze elementen te verkennen, kunnen teams hun strategieën en doelstellingen effectiever formuleren en actieplannen ontwikkelen.

Benodigde materialen

 • SOAR-kaarten (elk element van het SOAR-model heeft een eigen kaart)
 • Pen of marker voor elk teamlid
 • Groot whiteboard of flip-overvel

Instructie

 • Leg het SOAR-model uit aan het team en bespreek kort de betekenis van elk element: Sterke punten (Strengths), Kansen (Opportunities), Aspiraties (Aspirations), Resultaten (Results).
 • Verdeel de SOAR-kaarten gelijkmatig onder de teamleden.
 • Geef het team een specifiek onderwerp of probleem om te verkennen met behulp van het SOAR-model. Bijvoorbeeld: “Hoe kunnen we onze klantenservice verbeteren?”
 • Elk teamlid neemt zijn/haar kaart en schrijft ideeën, observaties en informatie over het onderwerp op de kaart. Moedig creativiteit en samenwerking aan.
 • Nadat de teamleden hun ideeën hebben opgeschreven, verzamelen ze zich rond het whiteboard of flip-overvel.
 • Vraag elk teamlid om hun kaart kort te presenteren en de informatie op het whiteboard te delen. Moedig discussie en vragen aan.
 • Na het delen van alle kaarten, evalueert het team gezamenlijk de verzamelde informatie en identificeert het belangrijke inzichten en patronen.
 • Stimuleer het team om vervolgens actieplannen te ontwikkelen op basis van de verkregen inzichten en de doelen en doelstellingen van de organisatie.

SOAR-mindmap

De SOAR-mindmap is een visuele werkvorm waarbij het team samenwerkt om de elementen van het SOAR-model te verkennen en te verbinden. Het team creëert een mindmap (meer over mindmappen vind je op mindmapsite) waarin ze sterke punten, kansen, aspiraties en resultaten identificeren en hun onderlinge relaties weergeven.

Doelstelling

Het doel van deze werkvorm is om een dieper begrip van de relatie tussen de elementen van het SOAR-model te ontwikkelen en de creatie van actieplannen te vergemakkelijken. Het bevordert ook de samenwerking en het delen van ideeën binnen het team.

Benodigde materialen

 • Groot vel papier of een whiteboard
 • Kleurrijke markers of stiften

Instructie

 • Plaats het grote vel papier of whiteboard in het midden van de ruimte, zodat het voor iedereen goed zichtbaar is.
 • Leg het SOAR-model uit aan het team en bespreek kort de betekenis van elk element: Sterke punten (Strengths), Kansen (Opportunities), Aspiraties (Aspirations), Resultaten (Results).
 • Schrijf het centrale thema of de vraag waar het team zich op richt in het midden van het vel papier of whiteboard. Bijvoorbeeld: “Hoe kunnen we onze productiviteit verhogen?”
 • Vraag het team om samen te werken en ideeën te genereren rond elk element van het SOAR-model. Elke persoon kan ideeën toevoegen door ze op het vel papier of whiteboard te schrijven en te tekenen.
 • Moedig het team aan om te brainstormen en creatief te zijn. Verbind de ideeën met lijnen en creëer een visuele mindmap waarin de relaties tussen de verschillende elementen duidelijk worden.
 • Na het creëren van de mindmap, stimuleer je het team om de verzamelde informatie te analyseren en belangrijke inzichten te identificeren.
 • Evalueer gezamenlijk de mindmap en bespreek mogelijke actiestappen en strategieën op basis van de verkregen inzichten.
 • Moedig het team aan om concrete doelstellingen en een actieplan op te stellen om de gewenste resultaten te bereiken.

Zorg ervoor dat beide werkvormen interactief en inclusief zijn, waarbij alle teamleden worden aangemoedigd om hun ideeën en perspectieven bij te dragen.

SOAR Feedback Loop

Deze werkvorm richt zich op het toepassen van het SOAR-model (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) in een feedbackproces. Het doel is om individuen of teams te helpen bij het identificeren van hun sterke punten, kansen, aspiraties en resultaten, en hen te begeleiden bij het ontwikkelen van een actieplan voor groei en verbetering.

Doelstelling

 • Identificeren en waarderen van sterke punten en prestaties.
 • Het verkennen van mogelijkheden en kansen voor groei.
 • Het verhelderen van persoonlijke of teamaspiraties.
 • Het formuleren van concrete actiepunten om resultaten te bereiken.

Benodigde materialen

 • Flip-over of whiteboard.
 • Marker of whiteboard marker.
 • Post-it notes.

Instructies

 • Introduceer het SOAR-model en leg de betekenis van elke letter uit: Strengths (sterke punten), Opportunities (kansen), Aspirations (aspiraties), Results (resultaten).
 • Geef elk individu of teamlid een aantal post-it notes en een pen.
 • Vraag hen om individueel na te denken over hun sterke punten, kansen, aspiraties en resultaten, en noteer elk punt op een aparte post-it note.
 • Verzamel de post-it notes en plak ze op het whiteboard, onder de respectievelijke categorieën.
 • Faciliteer een groepsdiscussie waarin elk punt wordt besproken. Moedig aanvullende opmerkingen en inzichten aan.
 • Identificeer gezamenlijk de belangrijkste punten en bespreek hoe deze sterke punten kunnen worden benut, kansen kunnen worden benut, aspiraties kunnen worden nagestreefd en resultaten kunnen worden bereikt.
 • Formuleer concrete actiepunten op basis van de discussie en noteer ze op het whiteboard.
 • Evalueer de haalbaarheid en tijdlijnen van de actiepunten en wijs verantwoordelijkheden toe aan individuen of teamleden.
 • Sluit af met een samenvatting van de besproken punten en de actiepunten die zijn vastgesteld.

SOAR Vision Board

Deze werkvorm maakt gebruik van het SOAR-model om een visueel hulpmiddel te creëren dat de gewenste toekomstige staat weergeeft. Het helpt individuen of teams om hun aspiraties en doelen te identificeren en te visualiseren, waardoor ze gemotiveerd worden om ernaar toe te werken.

Doelstelling

 • Het identificeren en visualiseren van individuele of teamaspiraties en doelen.
 • Het creëren van een gedeeld begrip van de gewenste toekomstige staat.
 • Het versterken van motivatie en betrokkenheid bij het bereiken van de gestelde doelen.

Benodigde materialen

 • Groot vel papier of karton voor elk individu of team.
 • Tijdschriften, foto’s of afbeeldingen die inspiratie kunnen bieden.
 • Scharen, lijm, stiften en kleurpotloden.

Instructies

 • Geef elk individu of teamlid een groot vel papier of karton.
 • Leg uit dat ze een visuele representatie gaan maken van hun aspiraties en doelen op basis van het SOAR-model.
 • Moedig hen aan om tijdschriften, foto’s of afbeeldingen te bekijken en uit te knippen die hen inspireren en in overeenstemming zijn met hun aspiraties en doelen.
 • Geef voldoende tijd om de gekozen afbeeldingen uit te knippen en deze op het vel papier of karton te rangschikken en te plakken.
 • Terwijl ze aan hun vision board werken, moedig je individuen of teamleden aan om hun gedachten en gevoelens te delen over de afbeeldingen die ze hebben gekozen en waarom deze relevant zijn voor hun aspiraties en doelen.
 • Na het voltooien van de vision boards, vraag je elk individu of team om hun creaties te presenteren en te delen wat ze hebben geleerd over zichzelf en hun doelen.
 • Stimuleer een open discussie over de gedeelde aspiraties en doelen en hoe deze kunnen worden bereikt.
 • Moedig individuen of teams aan om hun vision boards op een prominente plek te bewaren en regelmatig te bekijken als bron van inspiratie en motivatie.

Het is belangrijk om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren tijdens deze werkvormen, zodat individuen of teams zich vrij voelen om hun gedachten en aspiraties te delen. Moedig openheid en respect aan tijdens de discussies en moedig actieve deelname aan.