Leren, gedrag en motivatie

Curriculaire spinnenweb

Curriculaire spinnenweb

  De kern van een leerplan op microniveau (een lessenreeks of onderwijsprogramma) betreft doorgaans de doelen en inhouden van het leren. Echter, onderwijs en daarmee ook een lessenreeks behelst meer dan alleen de doelen en inhouden. Het curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003) visualiseert welke leerplanaspecten nog meer een

Lees meer

Zesfasenmodel Brinkerhoff

Zesfasenmodel Brinkerhoff

    De Amerikaanse opleidingsspecialist Brinkerhoff beschreef in 1987 bedrijfstraining (ook met de mooie term Human Resource Development, HRD, aangeduid) als een proces van zes fasen. In elk van de zes moeten beslissingen worden genomen nadat verschillende alternatieven geëvalueerd zijn. Het uiteindelijk doel van al die beslissingen is een zo

Lees meer

Wensen en impulsen

Wensen en impulsen

    De mens wordt met name gedreven door aangenaam (over)leven en onplezierige ervaringen vermijden. Op basis van deze drijfveren nemen we een besluit en komen tot actie. Een besluit nemen betekent inleveren: we willen wel aan onze verlangens voldoen, maar toch proberen we het ons zo gemakkelijk mogelijk te

Lees meer

Roos van Leary

Roos van Leary

      Roos Van Leary Roos Van Leary by GertJanSchop View more presentations by GertJanSchop.   De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden;

Lees meer

Reflectiemodel Korthagen

Reflectiemodel Korthagen

  Voor een toelichting kijk je op de uitgebreide informatiesite ‘Reflecteren’.  

Lees meer

Reflectiemodel Gibbs

Reflectiemodel Gibbs

  Voor een toelichting kijk je op de uitgebreide informatiesite ‘Reflecteren‘.  

Lees meer

Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler

Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler

  De verwachtingstheorie van Vroom is gebaseerd op drie factoren:  Succesverwachting: zal het mij lukken om mijn doel te bereiken,  Instrumentaliteit van het gedrag: levert het gedrag een beloning op,  Valentie van de beloning: hoe waardevol vind ik de beloning? Motivatie is in dit geval: E x I x V

Lees meer

MBTI

MBTI

    Wat is een persoonlijkheidsprofiel? Een persoonlijkheidsprofiel is een beknopte weergave van iemands gedragsstructuur. Een dergelijke weergave hangt altijd samen met de methode van meten. In de test op deze site wordt uitgegaan van dimensies zoals die door ene Myers-Briggs zijn benoemd in aanvulling op werk van Jung op

Lees meer

Logische niveaus van Dilts

Logische niveaus van Dilts

    De logische niveaus van Dilts geven een onderscheid in niveaus aan waarop doelen stellen , visie en missie op het persoonlijke vlak zich afspelen. Hierdoor ontstaan belangrijke vragen, zoals: houd ik met het formuleren van mijn doelen wel rekening met de context? Welke capaciteiten heb ik en welke

Lees meer

Leerstijlen Kolb

Leerstijlen Kolb

    Maak de leerstijlentest! Kolb vat leren op als een proces dat, steeds weer, vier stadia doorloopt: fase 1: concreet ervaren fase 2: waarnemen en overdenken (reflecteren) fase 3: abstracte begripsvorming fase 4: actief experimenteren Pas als alle fasen worden doorlopen komt het leren echt op gang. De fasen

Lees meer
Pagina 1 van 3123

Gert Jan Schop

Nu even ‘met de pet op’ van eigenaar en eindredacteur. Mijn drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Managementmodellensite.nl draagt daaraan bij. Naast consultant, adviseur en businesscoach treed ik af en toe op als docent en trainer.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als consultant, adviseur en businesscoach ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij processen op het gebied van leren, ontwikkelen, veranderen, strategie en implementatie. Contact? Stuur een mail naar info@gertjanschop.nl.