Leren, gedrag en motivatie

Feedup, feedback en feedforward

Feedup, feedback en feedforward

  Feedback Feedback is een cruciaal aspect in zowel organisatorische als educatieve contexten, dienend als een instrument voor verbetering en groei. In de kern is feedback een communicatieproces waarbij informatie wordt verstrekt over iemands prestaties of gedrag met het doel toekomstige verbeteringen te bevorderen. Het is meer dan alleen kritiek

Lees meer

Ikigai

Ikigai

Ikigai wordt gezien als het vinden van voldoening en betekenis in het leven door de harmonie tussen verschillende aspecten: wat je graag doet, waar je goed in bent, wat de wereld nodig heeft en waarvoor je beloond kunt worden. Deze elementen samen vormen je Ikigai, wat bijdraagt aan persoonlijk geluk

Lees meer

Growth en fixed mindset

Growth en fixed mindset

Van nature verblijft ieder mens graag in zijn of haar comfortzone. Het is makkelijk: in de comfortzone zijn zaken redelijk voorspelbaar, de risico’s zijn klein en het geeft ons een gevoel van zekerheid. Ook een veilig gevoel en het gevoel van ‘in control’ zijn. In de comfortzone zijn we ons

Lees meer

Houd de zaag scherp

Houd de zaag scherp

Een man loopt door het bos en ziet een houthakker, die zich helemaal in het zweet heeft gewerkt om een boom om te zagen. De man vraagt aan de houthakker wat hij aan het doen is. ‘Ik moet deze boom voor vanavond omzagen!’, antwoord de houthakker. De man zegt: ‘Maar

Lees meer

Escalatieladder Glasl

Escalatieladder Glasl

src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”>src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”> Een conflict is een botsing van waarheden, die niet in één verhaal passen. De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwikkeling van een conflict weer. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. De mediator de-escaleert

Lees meer

Deep Democracy

Deep Democracy

In dit artikel wordt Deep Democracy kort toegelicht krijg je een stappenplan aangereikt kan je kijken naar Jitske Kramer (video, 30 min.) en kan je een gratis tool downloaden Deep Democracy gaat over besluitvorming. Deep Democracy past goed bij teams en organisaties die plat zijn georganiseerd, relatief weinig of geen

Lees meer

Conflicthantering

Conflicthantering

  Conflicten zijn aan de orde van de dag. In en tussen organisaties, tussen organisatieonderdelen, groepen en tussen individuen onderling vindt allerlei communicatie en afstemming plaats. Meestal om dat men elkaar nodig heeft voor het realiseren van een bepaald doel. Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. In organisaties komen

Lees meer

Curriculaire spinnenweb

Curriculaire spinnenweb

De kern van een leerplan op microniveau (een lessenreeks of onderwijsprogramma) betreft doorgaans de doelen en inhouden van het leren. Echter, onderwijs en daarmee ook een lessenreeks behelst meer dan alleen de doelen en inhouden. Het curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003) visualiseert welke leerplanaspecten nog meer een belangrijke

Lees meer

Zesfasenmodel Brinkerhoff

Zesfasenmodel Brinkerhoff

  De Amerikaanse opleidingsspecialist Brinkerhoff beschreef in 1987 bedrijfstraining (ook met de mooie term Human Resource Development, HRD, aangeduid) als een proces van zes fasen. In elk van de zes moeten beslissingen worden genomen nadat verschillende alternatieven geëvalueerd zijn. Het uiteindelijk doel van al die beslissingen is een zo groot

Lees meer

Wensen en impulsen

Wensen en impulsen

De mens wordt met name gedreven door aangenaam (over)leven en onplezierige ervaringen vermijden. Op basis van deze drijfveren nemen we een besluit en komen tot actie. Een besluit nemen betekent inleveren: we willen wel aan onze verlangens voldoen, maar toch proberen we het ons zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ons

Lees meer