Leerpiramide van Bales

 

Download artikel ‘Leren leren’ pdf

Sommige professionals kiezen ervoor opleider te worden omdat zij graag hun kennis – in vele jaren praktijkervaring opgedaan – dóór willen geven. Omdat kennisoverdracht zo’n belangrijk deel vormt van de motivatie tot opleiden moet er ruimte zijn voor deze activiteit, maar er moet wel een beheerste vorm voor gevonden worden.

De opleider die direct op elke vraag van een student antwoord geeft, werkt het passief leren in de hand en kan in een extreem geval zelfs ongewild bijdragen aan een aangeleerd hulpeloosheidssyndroom.

Beter lijkt het de student die een vraag heeft te verwijzen naar de adequate informatiebronnen. Het is raadzaam het opzoeken van informatie niet te lang uit te stellen, omdat de behoefte daaraan vanuit de emotionele druk van het ‘niet weten’ niet weg mag vloeien. De spanning van het niet-weten vormt een krachtige drijfveer voor zelfstudie. Zonder leerbehoefte ontwikkelt zich geen leerproces. Zonder emotie ontstaat geen kennis die beklijft.


Voorts heeft het voordelen om de student te vragen het gevonden antwoord in het leergesprek te rapporteren. Van dit zelf rapporteren gaat nog een extra leereffect uit, want van doceren leren mensen het meest. Dit wordt rolwisselend doceren genoemd: de leerling zit even in de rol van de docent. Zo’n activiteit geeft extra leerrendement. Het voordeel voor de opleider is dat hij niet het idee hoeft te hebben dat hij altijd alles moet weten, maar zijn kennis met die van de student kan vergelijken, en deze kritisch naar beide kanten kan toetsen.

Overigens heeft dit consequenties voor de inrichting van de krachtige, beroepsgerichte leeromgeving. Er zullen voldoende informatiebronnen in de praktijk aanwezig moeten zijn en er zal tijd ingeruimd moeten worden voor opzoeken en lezen, en een (eventueel later) daaropvolgend leergesprek.

Bron: Berkestijn, Dr. L.G.M. van, Leren leren, Huisarts & Wetenschap, 45 (5) mei 2002

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Groots door te groeien

  Voor Ken Blanchard houdt leiderschap niet op bij een titel op een visitekaartje. Het is een voortdurend proces: een leider leeft en groeit. En hoe beter u in staat bent om u te ontwikkelen, des te beter kunt u leidinggeven. Zo simpel is het, en ook in deze Blanchardparabel

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Persoonlijk management | Tagged , , , | Comments Off on Groots door te groeien
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen