Ondernemerschap

People planet profit

People planet profit

  MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering en van de bedrijfsstrategie. Het is de manier waarop een bedrijf haar product maakt of dienst verleent. Het is het zoeken naar een balans tussen drie verschillende resultaten: economisch, sociaal en ecologisch. Triple P: People, Planet en Profit,

Lees meer

Onderhandelen

Onderhandelen

Minder productieve kant bij overmaat Wordt ‘prekerig’, trekt zich terug, raakt teleurgesteld en ontoegankelijk voor nieuwe mogelijkheden, heeft geen ‘wisselgeld’ meer achter de hand. Neigt bij conflict naar Houdt stug vol omdat hij immers ‘principieel gelijk’ heeft, of haakt ontmoedigd af c.q. wordt buiten spel gezet. De analytisch-agressieve stijl Goed

Lees meer

Hulp bedrijfs(ver)koop

Hulp bedrijfs(ver)koop

Drie aanbevelingen om ondernemerschap te stimuleren Vijf ontwikkelgebieden om succesvol te zijn als eigen baas Tien valkuilen die u moet vermijden als u voor uzelf begint Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou. Aanvullende artikelen Tools om zelf toe te passen

Lees meer