Onderzoek

Onderzoeks-ui

Onderzoeks-ui

1ste laag: de onderzoeksfilosofie (realisme, positivisme, interpretivisme) 2de laag : de onderzoeksmethoden (deductief, inductief) 3de laag; onderzoeksstrategie (experiment, enquëte, case-study, grounded theory, etnografie) 4de laag: tijdshorizon (doorsnede, longitudinaal) 5de laag: onderzoeksdoel (verkennend, verklarend, onderzoekend) 6de laag: methoden voor het verzamelen van gegevens (steekproeven, secundaire gegevens, waarneming, interviews, vragenlijsten.) Onderzoeksfilosofie De

Lees meer