Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Kwaliteitsmanagement

SIPOC

SIPOC

Een proces kun je zien als een fysiek en informatietransformatieproces dat in een aantal stappen leidt tot het genereren van producten of diensten. Deze transformatie kun je weergeven met het SIPOC model, dat staat voor Supplier, Input, Proces, Output en Customer. S Er is een interne of externe of interne

Lees meer

RASCI (VEORI)

RASCI (VEORI)

RASCI wordt gebruikt om mensen te koppelen aan procesactiviteiten. Door in een kruistabel de verschillende activiteiten van een procedure te koppelen aan organisatierollen, identificeer je de verschillende taken die worden uitgevoerd. Responsible (Verantwoordelijke): degene die moet zorgen dat de activiteit wordt uitgevoerd Accountable (Eindverantwoordelijke): degene die aanspreekbaar is op het

Lees meer

Kano-model

Kano-model

Bij producten en klanttevredenheid verbeteren ondersteunt het Kano model. Het legt de relatie tussen de eigenschappen van het aanbod en de klanttevredenheid die hieruit volgt. Het model is in de jaren 80 ontwikkeld door Noriaki Kano en gedurende de jaren een aantal keren aangepast. Het model helpt bij het indelen

Lees meer

Risk-based Quality Creation Model

Risk-based Quality Creation Model

      Wat is het? Een kwaliteitsmanagementmodel. Essentie In de essentie het model gaat over het op waarde schatten van je kwaliteitssysteem gezien vanuit perspectief van managen van business risico’s die aan de kwaliteit kleven. Het is een selfassessment-tool en tegelijkertijd ook een actie-tool. Hoofdzakelijk bestaat het geheel uit

Lees meer

OQRM

OQRM

  Wat is het OQRM-model? Kwaliteitsmanagement is vooral gericht op outputkwaliteit. Het Object-oriented Quality and Riks Management (OQRM)-model gaat ervan uit, dat de kwaliteit van de output afhankelijk is van de kwaliteit van objecten in en buiten de organisatie. Voorbeelden van objecten zijn: processen, input, data, medewerkers, systemen en productiemiddelen.

Lees meer

Zesfasenmodel Brinkerhoff

Zesfasenmodel Brinkerhoff

    De Amerikaanse opleidingsspecialist Brinkerhoff beschreef in 1987 bedrijfstraining (ook met de mooie term Human Resource Development, HRD, aangeduid) als een proces van zes fasen. In elk van de zes moeten beslissingen worden genomen nadat verschillende alternatieven geëvalueerd zijn. Het uiteindelijk doel van al die beslissingen is een zo

Lees meer

Tolmodel

Tolmodel

    Het tolmodel wijkt sterk af van het BSC en INK model. Het is vooral gebaseerd op het in beeld brengen van de vraagkant van de informatie. Daarbij staan de organisatieprocessen en –structuur centraal. Het tolmodel is vooral een instrument voor het vaststellen van de managementinformatiebehoefte, nodig om effectieve

Lees meer

Quint2

Quint2

  Softwareproductkwaliteit krijgt steeds meer aandacht. /Om kwaliteit te definiëren is een eenduidig begrippenkader nodig. Het extended ISO- of Quint-model is zo’n begrippenkader, inclusief indicatoren en meetvoorschriften. De vraag of een systeem ‘goed’ of ‘slecht’ is, is niet zo maar te beantwoorden. Een ‘goed’ systeem biedt natuurlijk de functionaliteit die

Lees meer

PDCA-cyclus

PDCA-cyclus

    De Deming-cirkel is gebaseerd op de veronderstelling dat aan de basis van elk proces een regelkring ligt waarin permanent bewaakt wordt of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt wordt. De Deming-cirkel is in de jaren vijftig ontwikkeld door dr. W.E. Deming. Zoals op te maken uit de figuur

Lees meer

INK-model in PCDA-cirkel

INK-model in PCDA-cirkel

Het INK-deel van het model is overgenomen met toestemming van INK te Amsterdam. Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou. Aanvullende artikelen Tools om zelf toe te passen

Lees meer


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.