SIPOC

Een proces kun je zien als een fysiek en informatietransformatieproces dat in een aantal stappen leidt tot het genereren van producten of diensten. Deze transformatie kun je weergeven met het SIPOC model, dat staat voor Supplier, Input, Proces, Output en Customer.

  • S Er is een interne of externe of interne leverancier die de benodigdheden voor een activiteit ‘levert’
  • I Deze benodigdheden zijn de input. Deze kan bestaan uit informatie, energie en/of fysieke objecten.
  • P De geleverde informatie en fysieke objecten worden in de elkaar opvolgende activiteiten getransformeerd. Hier vindt waardevermeerdering plaats.
  • O Hieruit ontstaat output in de vorm van bijvoorbeeld producten en diensten,  informatie en/of afval en uitval.
  • C De output gaat vervolgens naar een interne of externe klant. Dit kan een ‘echte’ klant zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega, afvalverwerker of andere partij

In een procedure zie je SIPOC vaak terug in de vorm van vijf kolommen (leverancier – input – activiteit – output en klant). De P van proces is hierbij vervangen door activiteit. De activiteiten vormen samen het proces.

Bij het artikel ‘procedure’ kun je een proceduresjabloon downloaden. Hierin zijn om ruimte te besparen SI en OC samengevoegd, waarbij de leverancier en de klant tussen haakjes zijn weergegeven. Hierdoor zijn maar drie kolommen nodig en is er voldoende ruimte om op dezelfde bladzijde de RASCI tabel, flowchart en handelingsschema naast elkaar weer te geven.

Meer weten over het modelleren en vastleggen van processen? Lees de andere artikelen over dit onderwerp: proceshiërarchie, procesketen en -cluster, procesbeschrijving, procedure, flowchart en RASCI (VEORI).

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Matthijs Vermoolen

Matthijs helpt ondernemers en managers hun organisaties te ontwikkelen met raad en daad. Theorie in de praktijk! Matthijs heeft zich gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en heeft hierover twee boeken en diverse artikelen voor vakbladen geschreven. Hij is de bedenker van het Vitalent groeimodel, dat elementen van een groot aantal bekende organisatiekundige

Posted in Experts | Tagged , , , , , | Comments Off on Matthijs Vermoolen
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kwaliteitsmanagement in de praktijk

  ‘Kwaliteitsmanagement in de praktijk’ gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief). Dit boek brengt beide perspectieven op kwaliteitsmanagement met elkaar in balans. De technieken, instrumenten en checklists kunnen direct in de

Posted in Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement | Tagged , , , | Comments Off on Kwaliteitsmanagement in de praktijk

Handleiding kwaliteitsmanagement

  ‘Handleiding kwaliteitsmanagement’ biedt organisaties een leidraad voor het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen. In het boek worden de uitgangspunten behandeld van kwaliteitsmanagement en de relatie met certificatie, de ISO 9000-normen, statistische procesbeheersing, risicomanagement en het INK-managementmodel. De auteur gaat in op de tien principes van kwaliteitsmanagement en

Posted in Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement | Tagged , , | Comments Off on Handleiding kwaliteitsmanagement

Basisboek projectmanagement

  Dit boek is geschreven voor iedereen die op een praktische manier kennis wil maken met projectmanagement. Het is primair bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. De inhoud is gebaseerd op de recente inzichten en opvattingen over projectmanagement. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende soorten projecten:  Persoonlijk project,

Posted in Projectmanagement | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Basisboek projectmanagement
Aanvullende artikelen

Projectmanagement: niet denken maar doen?

    Klinkt goed toch, zo’n rijtje? Geen uitgebreide plannen en ander theoretisch, administratief gedoe meer, maar gewoon beginnen en doen! En dan samen met kundige en betrokken collega’s de klus klaren. Het eerste rijtje, dat velen associëren met ‘voorschrijvende’ methodes die gericht zijn op het zo goed mogelijk plannen

Posted in Projectmanagement | Tagged , | Comments Off on Projectmanagement: niet denken maar doen?