TolmodelHet tolmodel wijkt sterk af van het BSC en INK model. Het is vooral gebaseerd op het in beeld brengen van de vraagkant van de informatie. Daarbij staan de organisatieprocessen en –structuur centraal.

Het tolmodel is vooral een instrument voor het vaststellen van de managementinformatiebehoefte, nodig om effectieve en efficiënte sturing te geven aan de organisatie.

Het model is opgebouwd uit twee typen factoren:

Harde factoren:missie:
  • Kritische succes factoren,
  • Doelstellingen.
Zachte factoren:
  • Managementstijl,
  • Cultuur

De harde factoren geven de koers aan die de organisatie wil varen. Door een vergelijk te maken met de tussen de prestatie en de doelstelling kan men gemakkelijk bepalen of dat de organisatie op koers ligt, of dat bijsturing noodzakelijk is.

De sterke punten van het tolmodel:
  • Het model geeft aan welke stuurinformatie relevant is voor de organisatie,
  • Hoe een prestatiemeetsysteem kan worden ontwikkeld.

Het zwakke punt is de zeer sterke interne focus. Bij het formuleren van de KPI’s dient men hier expliciet rekening mee te houden.

Bron:
Bessems, Drs. K.B.H.M. & Niederer, Drs. J.M.C., Prestatiemeting op maat, Tijdschrift Controlling, Oktober 2005, pag. 32–36

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kwaliteitsmanagement

  ‘Kwaliteitsmanagement’ besteedt aandacht aan de eisen die worden gesteld aan de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem én aan de eisen die worden gesteld aan de interne organisatie. Het is immers uiteindelijk de klant die bepaalt of een organisatie kwaliteit levert, en het zijn de werknemers die de kwaliteit tot stand

Kwaliteitsmanagement in de praktijk

  ‘Kwaliteitsmanagement in de praktijk’ gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief). Dit boek brengt beide perspectieven op kwaliteitsmanagement met elkaar in balans. De technieken, instrumenten en checklists kunnen direct in de

Organisatiedynamica

  Dit boek biedt een nieuw perspectief op organisatieverandering: de ‘binnenkant’ van verandering. Daarbij staat de vraag hoe verandering wérkelijk gaat centraal. Wat gebeurt er precies als organisaties veranderen? Hoe beleven de betrokkenen dat? En onder welke condities komen zij in beweging? Kortom: hoe ziet het organisatielandschap er uit van

Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen