ESH-model

model_esh_weggeman

 

 Esh model presentatie

Download hier de presentatie als powerpoint.

 
 Esh model presentatie

Het ESH-model, gebaseerd op het 7S-raamwerk (Athos en Pascale, 1982, later uitgewerkt door Peters en Waterman, 1982) kent zes componenten voor organisatiebesturing. Weggeman (1992, 2000) heeft deze aangevuld met missie, visie en doelen en het realiseren van primaire en secundaire processen en voorzien van een ‘kennisbril’. De letters ‘E’, S’ en ‘H’ staan voor evenwicht, samenhang en heterogeniteit, waarmee onder meer wordt aangegeven dat iedere verandering van één van de componenten direct gevolg hebben voor de andere vijf.

Vergelijk 7 s en esh presentatie

Download hier de presentatie als powerpoint.

 
 

Het model kan ook worden gebruikt voor een analyse van de micro-, meso- en macro-omgeving.

 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Het Rijnland boekje

  Het Rijnland-model is volop in het nieuws. Zeker nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische) kapitalistische systeem dagelijks de voorpagina’s haalt, wordt de roep om een andere wijze van besturen en bedrijfsvoering sterker. Maar wat betekent dat nu, ‘Rijnlands’? De term heeft door de jaren heen in de praktijk

Handboek organisatieontwikkeling

  Ervaart u dat vertrouwde wijzen van werken niet langer effectief zijn, soms zelfs averechts werken? Zou u daarom beter inzicht willen hebben in het verleden, het heden en de toekomst van organisatieontwikkeling? Wenst u een scherper beeld van de verandermogelijkheden en de organisatiedynamiek? Met het bedrijfskundig raamwerk, de Cubrix,

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

DOR-model zelf maken

  Breng je eigen organisatie in beeld met behulp van de DOR-analyse. Download de excel-sheet. Geef iedere stelling 0, 1, 2, 3 of 4 punten. Wanneer alle stellingen zijn gescoord, ontstaan onderaan de test drie grafieken waaruit blijkt hoe het in jouw organisatie is gesteld met doelen stellen, organiseren en

 
Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier