googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

Strategie

Strategie
 


De term strategie kan op twee manieren worden gebruikt. Breed geformuleerd spreken we over strategie in termen van missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en actieplannen.

Strategie wordt soms ook alleen gezien als de aanpak om missie en visie te realiseren. Het omvat dan de kritische succesfactoren, doelstellingen, scenario’s en actieplannen. In deze optiek wordt missie en visie als meer statisch benaderd en strategie als dynamisch.

Missie betreft de bestaansreden van de organisatie, de primaire functie. Visie beschrijft een ambitieus en gedeeld beeld van de toekomst. Kernwaarden kunnen worden gezien als de drivers voor de cultuur van de organisatie (waarden en normen).

Hoe kom je tot een beschrijving van de missie, visie en strategie? De onderstaande vragen kunnen hiertoe bijdragen. Let op, het zijn hulpvragen, het geeft houvast, het is niet zo dat persé alle vragen moeten worden beantwoord.

Missie

 • Waarom bestaan we,
 • Waartoe en waarom bestaat onze organisatie,
 • Wat is onze identiteit? Wat is onze bestaansreden,
 • Wat is onze primaire functie? Wat is ons ultieme hoofddoel,
 • Voor wie bestaan we? Wat zijn onze voornaamste stakeholders,
 • In welke fundamentele behoefte wordt door ons voorzien?
 

Visie

 • Wat willen we zijn,
 • Wat is ons toekomstbeeld, Wat zijn onze lange termijn ambities, Wat willen we bereiken,
 • Wat is ons gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbaar geachte toekomstige situatie en van het veranderingstraject dat nodig is om daar te komen,
 • Waar staan we voor, wat verbindt ons, wie willen we zijn en wat is essentieel in onze houding en waar geloven we in (kernwaarden)?

Kritische succesfactoren

 • Wat is cruciaal voor succes,
 • Welke factoren maken ons uniek,
 • Wat is voor het succes van onze organisatie doorslaggevend,
 • Welke factoren in de visie zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van onze organisatie,
 • Wat zijn onze kerncompetenties?

Doelstellingen

 • Wat precies,
 • Wat zijn de resultaten die we willen bereiken,
 • Welke meetbare resultaten moeten we op welke plateaus bereiken?

Actieplannen

 • Hoe willen we de resultaten bereiken,
 • Hoe kunnen we de doelen realiseren, Welke maatregelen gaan we nemen, Welke verbeteracties gaan we uitvoeren,
 • Hoe creëren we draagvlak voor de ontwikkelde strategieën,
 • Hoe gaan we hierover naar de mensen communiceren?

Model strategie from GertJanSchop

View more presentations from GertJanSchop.

Bovenstaande powerpointpresentatie (slideshare) kan je downloaden in powerpoint-format. Klik op de onderstaande downloadlink.

download powerpointpresentatie: strategie
 

Zelf aan de slag met het thema strategie? Wij hebben een aantal interessante boeken voor je geselecteerd!

boek_strategie_in_kaart_gebracht_kaplan.jpg.w180h227Strategie in kaart gebracht

Meer dan 10 jaar geleden introduceerden Robert Kaplan en David Norton de Balanced Scorecard. Het was een nieuw, revolutiuonair instrument om prestaties op allerlei gebied in organisaties te meten. Bedrijven konden ‘zachte’ factoren ‘hard’ maken : het ongrijpbare werd grijpbaar. Met het boek ‘Focus op strategie’ lieten ze vervolgens zien hoe de Balanced Scorecard gebruikt kon worden opdat inderdaad opzienbarend betere resultaten werden geboekt.

In dit nieuwe boek – met de informatie die zij verkregen uit onderzoek van honderden organisaties die met de Balanced Scorecard werken – hebben ze een nieuw instrument ontwikkeld: de ‘Strategykaart’. Deze maakt het mogelijk om heldere en precieze verbanden te leggen tussen de ongrijpbare (zachte) factoren in een organisatie en het proces van waardecreatie. Kaplan en Norton stellen dat het belangrijkste aspect van strategisch beleid, namelijk het zodanig implementeren van een strategie dat deze op lange termijn waarde toevoegt, is gebaseerd op het managen van de volgende 4 interne processen:

 1. Operationele processen,
 2. Het contact met klanten,
 3. Innovatie,
 4. Controle- en sociale processen

De auteurs laten zien hoe men de strategiekaarten kan gebruiken om deze processen aan de gewenste uitkomsten te koppelen en geven aan hoe de belangrijkste processen kunnen worden geëvalueerd, gemeten en verbeterd. ‘Strategie in kaart gebracht’ biedt organisaties een blauwdruk om hun processen, werknemers en informatietechnologie op elkaar af te stemmen opdat ze zo goed mogelijk kunnen presteren.

Meer lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

boek_blauwe_oceaan.jpg.w180h227Bleu Ocean Strategy (Ned.)

Bedrijven hebben altijd groei gezocht in concurrentievoordeel, meer marktaandeel en/of differentiatie. In de toekomst zullen volgens Chan Kim en Renée Mauborgne deze en andere aspecten van concurrentiestrategie geen winstgroei meer opleveren.

‘De blauwe oceaan’ is de neerslag van hun ideeën over concurrentie en de toekomst van het bedrijfsleven. De auteurs beargumenteren dat concurrentiestrijd alleen nog maar leidt tot een bloedige rode oceaan van rivalen die als haaien vechten voor de creatie of ontdekking van nieuwe, onontgonnen marktgebieden: blauwe oceanen. Deze vorm van waarde-innovatie kan een voorsprong van meer dan tien jaar op de concurrentie inhouden. De tot de verbeelding sprekende, uitgewerkte voorbeelden in dit boek zijn onder meer Cirque du Soleil en JCDecaux. ‘De blauwe oceaan’ is gebaseerd op analyse van 150 grote en kleine bedrijven die een dergelijke strategische waarde-innovatie realiseerden. Kim en Maubrogen hebben deze analyse omgezet in een degelijk, bondig betoog met concrete aanbevelingen om blauwe oceanen te ontdekken of te ontwikkelen.

Meer lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

boek_strategiehelden.jpg.w180h227Strategiehelden

Met 250 praktische tips van senior executives van BT, Coca-Cola, Ebay, Lockheed en vele anderen

Een strategie bepalen is cruciaal voor elke organisatie. En hoewel er bibliotheken vol staan met strategieboeken, ze laten u in de steek als het gaat om de uitvoering van de strategie. Jeroen De Flander schreef het eerste how-to boek voor succesvolle strategieuitvoering. In klare taal, met vele praktische tips en suggesties, biedt De Flander u een compleet overzicht van alle aspecten die cruciaal zijn om elke strategie tot een groot succes te maken. Bij het boek zijn nog eens 27 instrumenten en schema’s als download beschikbaar.

Met ‘Strategiehelden’ zal zowel de aankomend manager als de door de wol geverfde senior executive zijn voordeel kunnen doen. Ook u kunt een strategieheld worden!

Meer lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

boek_marketing_en_strategie_modellen.jpg.w180h227Marketing- en strategiemodellen

Ongetwijfeld heeft u wel eens een SWOT-analyse gemaakt of de Value Chain van Porter op uw eigen organisatie toegepast. Dan weet u ook uit eigen ervaring dat het niet eenvoudig is deze modellen te vertalen naar uw eigen situatie. En is het niet opmerkelijk dat we nog altijd terugvallen op dezelfde, vaak twintig jaar oude modellen?

‘Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen’ brengt hier verandering in. U krijgt een overzicht van de 22 belangrijkste modellen, die u helpen in een kort tijdsbestek tot een betere strategie te komen. Dit overzicht is een unieke mix van klassieke, beproefde modellen en recente, baanbrekende modellen. De volgorde van de modellen loopt parallel aan het strategische planningsproces. Per model is aangegeven:
– Waar in het planningsproces het model in te zetten is
– Wat de kerngedachte van het model is
– Welke stappen u moet doorlopen om het model in uw eigen situatie toe te passen
– Wat de beperkingen van het model zijn

Deze tweede herziene editie is uitgebreid met talloze actuele praktijkvoorbeelden en drie belangrijke nieuwe modellen:
– Blue Ocean Strategy
– Drielagen-businessmodel
– Net Promoter Score

De modellen zijn zo beschreven dat u direct aan de slag kunt. Uiteindelijk wilt u immers de strategische denkbeelden kunnen vertalen naar de praktijk van alledag. Daarom is dit boek gekoppeld aan de website www.marketingmodellen.nl. Hier kunt u uitgebreide worksheets en checklists bij de modellen downloaden.

Dit boek is bedoeld voor managers die op zoek zijn naar een effectievere invulling van het proces van marketingplanning en strategievorming.

Meer lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

boek_praktijkboek_strategie.jpg.w180h227Praktijkboek strategie

Strategie, visie, missie… Zijn het dure modewoorden of kunnen we er concreet mee aan de slag? Wat is een bedrijfsstrategie en hoe komt deze tot stand? Op welke manier kan strategie de concurrentiekracht van uw bedrijf verbeteren? Wat is de rol van het management, de directie en de medewerkers in het ontwikkelen van uw bedrijfsstrategie?

Vijf jaar ervaring met het ‘Praktijkboek strategie’ leverde boeiend materiaal op voor deze volledig vernieuwde editie.

Strategie biedt ondernemers en managers inspiratie en houvast voor het succesvol uitbouwen van hun onderneming. In deze tweede druk van ‘Praktijkboek strategie’ reiken de auteurs u een praktisch en krachtig managementinstrument aan om uw bedrijfsstrategie te realiseren.

Het eerste deel bespreekt op een inspirerende manier de grondslagen van strategie. Basisbegrippen en technieken voor strategievorming worden praktijkgericht uiteengezet en zijn onmiddellijk toepasbaar. Het tweede deel, het routeplan, schetst tien stappen die ondernemers en managementteams het beste kunnen volgen bij het vastleggen van de strategische koers voor hun onderneming.

Meer lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

boek_business_model_generatie.jpg.w180h227Business Model Generatie

Hoe kunt u oude, gedateerde business modellen onderzoeken, ter discussie stellen en transformeren? Hoe kunt u visionaire ideeën omvormen tot het-speelveld-veranderende businessmodellen die het establishment uitdagen – of verjongen als uzelf die gevestigde orde bent. Dit boek geeft de antwoorden.

Dit boek is de vertaling van het succesvolle boek ‘Business Model Generation’, dat eind 2009 verscheen. Het unieke van het boek is dat alles wat u als lezer moet weten, snel, eenvoudig en in een visueel format wordt overgebracht. Voorbeelden worden in plaatjes gepresenteerd en de inhoud is aangevuld met oefeningen en workshopscenario’s voor direct eigen gebruik.

Dit boek is verdeeld in vijf delen:

1. Het Business Model Canvas, een tool om business modellen te beschrijven, te analyseren en te ontwerpen.
2. Business Model Patronen, gebaseerd op concepten van vooraanstaande business denkers.
3. Technieken om u te helpen business modellen te ontwerpen.
4. Herinterpreteren van strategie door de business model lens.
5. Een generiek proces om u te helpen innovatieve business modellen te ontwerpen, waarbij alle concepten, technieken en tools in Business Model Generatie met elkaar worden verbonden. Dit laatste gedeelte geeft een visie op vijf business model thema’s voor toekomstig onderzoek.

Meer lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

Op internet komen we regelmatig artikelen tegen die we graag met je delen.

Tien succesfactoren voor groei en efficiency

Na een aantal zware jaren is de industrie weer op de goede weg. Niet langer wordt er alleen gewerkt aan herstructurering; er kan weer gekeken worden naar groeimogelijkheden. Naast groei staat ook verhoogde efficiëntie bovenaan op de agenda van de Chief Financial Officer (CFO).
Lees verder …

‘Visie is meer dan een droom’

Om succesvol te kunnen zijn, is een heldere kijk op je bedrijf van groot belang. Luister en praat en maak je eigen roadmap.
Visie is een zeer belangrijke eigenschap van succesvolle ondernemers, ongeacht de grootte van het bedrijf. Zowel voor (beginnende) zzp’ers als grotere mkb-bedrijven is het noodzakelijk dat de ondernemer een beeld heeft van het vakgebied, de rol van zijn onderneming en de toekomstige ontwikkelingen.

Dialoog over strategie geeft meer omzet en winst

Tijdens de crisis geven bedrijven de voorkeur aan een top-down gedreven strategieproces. Deze keuze is niet verstandig. Bedrijven die hun strategie kiezen in een dialoog met hun seniore lijn- en stafmanagers behalen meer omzet en maken meer winst. Bovendien haalt een strategische dialoog medewerkers eerder uit de crisissfeer.

Kortetermijnplanning maakt je succesvoller

In ondernemersplannen worden vaak langetermijndoelen gesteld, die vervolgens niet worden uitgevoerd. Een kwartaalplanning maakt je wendbaarder en je realiseert sneller je doelen. Leer in 4 stappen een kwartaalplanning maken.

Van slagveld naar strategische waardecreatie

In hun artikel geven Wouter Haasloop Werner en Chris Verhoef allereerst tien redenen voor het mislukken van IT-projecten. Het overgrote deel daarvan blijkt te managen te zijn. In het tweede deel geven zij vijf adviezen om deze valkuilen van IT-projecten te vermijden.

 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Strategiemodellen – Het Financial Times handboek

  Met ‘Strategiemodellen’ leert u snel en eenvoudig welke benaderingen en modellen u nodig heeft om een gezonde strategie te ontwikkelen voor uw bedrijf, zodat u niet alleen investeerders overtuigt, maar ook een succesvolle koers kunt varen. Dit helder geschreven handboek beschrijft 88 modellen en technieken, allemaal binnen het kader

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.