Strategie

Strategie


De term strategie kan op twee manieren worden gebruikt. Breed geformuleerd spreken we over strategie in termen van missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en actieplannen.

Strategie wordt soms ook alleen gezien als de aanpak om missie en visie te realiseren. Het omvat dan de kritische succesfactoren, doelstellingen, scenario’s en actieplannen. In deze optiek wordt missie en visie als meer statisch benaderd en strategie als dynamisch.

Missie betreft de bestaansreden van de organisatie, de primaire functie. Visie beschrijft een ambitieus en gedeeld beeld van de toekomst. Kernwaarden kunnen worden gezien als de drivers voor de cultuur van de organisatie (waarden en normen).

Hoe kom je tot een beschrijving van de missie, visie en strategie? De onderstaande vragen kunnen hiertoe bijdragen. Let op, het zijn hulpvragen, het geeft houvast, het is niet zo dat persé alle vragen moeten worden beantwoord.

Missie

 • Waarom bestaan we,
 • Waartoe en waarom bestaat onze organisatie,
 • Wat is onze identiteit? Wat is onze bestaansreden,
 • Wat is onze primaire functie? Wat is ons ultieme hoofddoel,
 • Voor wie bestaan we? Wat zijn onze voornaamste stakeholders,
 • In welke fundamentele behoefte wordt door ons voorzien?

 

Visie

 • Wat willen we zijn,
 • Wat is ons toekomstbeeld, Wat zijn onze lange termijn ambities, Wat willen we bereiken,
 • Wat is ons gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbaar geachte toekomstige situatie en van het veranderingstraject dat nodig is om daar te komen,
 • Waar staan we voor, wat verbindt ons, wie willen we zijn en wat is essentieel in onze houding en waar geloven we in (kernwaarden)?

Kritische succesfactoren

 • Wat is cruciaal voor succes,
 • Welke factoren maken ons uniek,
 • Wat is voor het succes van onze organisatie doorslaggevend,
 • Welke factoren in de visie zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van onze organisatie,
 • Wat zijn onze kerncompetenties?

Doelstellingen

 • Wat precies,
 • Wat zijn de resultaten die we willen bereiken,
 • Welke meetbare resultaten moeten we op welke plateaus bereiken?

Actieplannen

 • Hoe willen we de resultaten bereiken,
 • Hoe kunnen we de doelen realiseren, Welke maatregelen gaan we nemen, Welke verbeteracties gaan we uitvoeren,
 • Hoe creëren we draagvlak voor de ontwikkelde strategieën,
 • Hoe gaan we hierover naar de mensen communiceren?

Bovenstaande powerpointpresentatie (slideshare) kan je downloaden in powerpoint-format. Klik op de onderstaande downloadlink.

Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Gert Jan helpt professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun (strategische doelen te realiseren door adviseren, trainen en coachen. Zijn expertise strategie-ontwikkeling ★ strategie-implementatie ★ verandermanagement ★ leren & ontwikkelen ★ MD-trajecten ★ projectmanagement ★ bedrijfsvoering ★ resultaten realiseren ★ performance ★ prestatiemanagement ★ executive coaching

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

De blauwe oceaan

  “De Blauwe Oceaan: Hoe u nieuwe marktruimte creëert en de concurrentie irrelevant maakt” is een baanbrekend boek geschreven door W. Chan Kim en Renée Mauborgne. Het boek introduceert een revolutionaire aanpak voor strategisch denken en het behalen van concurrentievoordeel in de zakenwereld. In het boek stellen de auteurs dat

Strategiemodellen – Het Financial Times handboek

Met ‘Strategiemodellen’ leert u snel en eenvoudig welke benaderingen en modellen u nodig heeft om een gezonde strategie te ontwikkelen voor uw bedrijf, zodat u niet alleen investeerders overtuigt, maar ook een succesvolle koers kunt varen. Dit helder geschreven handboek beschrijft 88 modellen en technieken, allemaal binnen het kader van

Strategisch management

‘Strategisch management’ is geschreven voor studenten en managers die zich verder willen verdiepen in het vakgebied strategie. Eppink beschrijft op een duidelijke en overzichtelijke wijze de stappen die een organisatie kan nemen om tot een succesvolle strategie te komen. Na een analyse van de huidige situatie moet de manager vragen


Aanvullende artikelen

Werknemer tast in het duister als het gaat om bedrijfsdoelstellingen

Zakelijk Nederland maakt zich weer op voor een nieuw jaar met nieuwe bedrijfsdoelstellingen. Meer dan een kwart van de medewerkers (28 procent) heeft echter geen idee wat de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie zijn. Als de jaarlijkse doelstellingen wel gedeeld worden, doet 43 procent van de organisaties dit slechts één keer

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

Uitvoering in lijn met strategie

  Planning en budgettering slaan brug tussen doelen en realisatie Veel organisaties worstelen met het vertalen van hun strategie naar de dagelijkse realiteit. Bij beursgenoteerde ondernemingen is die druk nog groter. Niet zelden komt de aandelenkoers onder druk te staan, doordat een onderneming er niet in slaagt de gecommuniceerde strategie

Blue Ocean Strategy: een kritische lezing

  Verdieping. In het boek ‘Blue Ocean Strategy’ van Kim en Mauborgne worden instrumenten en denkkaders aangereikt om een mogelijk betere toekomst te bereiken voor organisaties. Deze instrumenten en denkkaders zijn praktisch en eenvoudig, maar ze zijn tevens ontoereikend voor de complexiteit van de tocht. Een blue ocean staat volgens

Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.