Wissema: externe omgeving

Wissema externe omgeving

 

Een organisatie maakt deel uit van de externe omgeving. Onderzoek naar de externe omgeving maakt daarom altijd deel uit van de totale analyse bij strategische (her)oriëntaties. De interne omgeving van onze organisatie is voor ons beïnvloedbaar, de externe omgeving is echter een gegeven, niet of weinig beïnvloedbaar.

Het model van Wissema is een hulpmiddel om die externe omgeving volledig in beeld te brengen. Het model is gebaseerd op veranderstrategieën, maar moet bovenal worden gezien als een analysemodel.

Indirecte omgeving:
  • Economische ontwikkelingen,
  • Politieke ontwikkelingen,
  • Sociale ontwikkelingen,
  • Technologische ontwikkelingen.
De directe omgeving bestaat uit:
  • Afnemers,
  • Concurrenten,
  • Leveranciers,
  • Regelgeving.

Het model van Wissema is een samenvoeging van het DEPEST-model en krachtenmodel van Porter.

Bron: Wissema, J. G., De kunst van Strategisch ondernemerschap, Kluwer, 1996

De persoonlijke website van prof. J. G. Wissema.

 


Het analysemodel van Wissema wordt gebruikt in de leergang middle management

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Strategiemodellen – Het Financial Times handboek

Met ‘Strategiemodellen’ leert u snel en eenvoudig welke benaderingen en modellen u nodig heeft om een gezonde strategie te ontwikkelen voor uw bedrijf, zodat u niet alleen investeerders overtuigt, maar ook een succesvolle koers kunt varen. Dit helder geschreven handboek beschrijft 88 modellen en technieken, allemaal binnen het kader van

Posted in Leiderschap en management, Marketingmanagement, Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Strategiemodellen – Het Financial Times handboek
Aanvullende artikelen

Michael Porter’s vijfkrachtenmodel blijft actueel

  “De laatste vijftig jaar heeft strategisch management zich ontwikkeld tot een zelfstandig vakgebied. Deze evolutie is gepaard gegaan met de totstandkoming van diverse strategieperspectieven. Een van de belangrijkste is toch wel de positioneringsbenadering van Harvard professor Michael Porter.” Dat stelt Henk W. Volberda, Hoogleraar aan de Rotterdam School of

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Michael Porter’s vijfkrachtenmodel blijft actueel
Tools om zelf toe te passen

Checklist vijfkrachtenmodel van Porter

  Interne rivaliteit – bestaande concurrenten Aantal concurrenten (concentratie) Relatieve omvang van de concurrenten (balans) Diversiteit aan concurrenten Groei percentage van de branche Verhouding vaste / variabele kosten Mate van productdifferentiatie Capaciteit in de branche Switchkosten voor klanten Exitbarrières Marktaandelen b.1. Macht van klanten Aantal kopers in verhouding tot aanbieders

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Checklist vijfkrachtenmodel van Porter

Checklist DESTEP

Het DESTEP model, ook wel DEPEST model genoemd, wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven: demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren technologische factoren ecologische factoren politiek-juridische factoren Demografische factoren omvang dichtheid

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Checklist DESTEP

Vijfkrachtenmodel Porter analysemodel

Doel: uitvoeren van een bedrijfstakanalyse of meso-analyse op basis van het model van Porter om daarmee inzicht te krijgen in het concurrerend veld waarin de organisatie zich bevindt. Werkwijze: de analyse bestaat uit vijf krachtenvelden, namelijk bedreiging van nieuwe toetreders, de onderhandelingsmacht van afnemers, de onderhandelingsmacht van leveranciers, de bedreiging vanuit

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Vijfkrachtenmodel Porter analysemodel