Strategie als ‘balanced’ proces

Strategie als ‘balanced’ proces


Download Strategie als ‘balanced’ proces jpeg

Download Strategie als ‘balanced’ proces ppt

Strategie als zuiver rationeel of zuiver intuïtief proces komt niet voor, najagen van een dergelijke werkwijze is een illusie. Strategie is een kwestie van balans. Jing en jang. Linker- en rechterhersenhelft. Ratio en emotie (creativiteit).

Basis bij strategievorming is een beschrijving van de richting op basis van een gedegen interne en externe analyse. Na formulering van de strategie volgen we bewuste strategie maar houden ‘feeling’ met de omgeving, zowel intern als extern. We laten ruimte voor toeval, voor ideeën, voor spontane acties. Een deel van de beoogde strategie zal niet worden gerealiseerd.

De uiteindelijk gerealiseerde strategie is een samensmelting van bewuste strategie met acties die voortkomen uit ontwikkelingen in onze omgeving.

Een combinatie van een lange termijn-slag met korte termijn-slagen.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.
Aanvullende artikelen

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

Posted in Strategisch management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Het strategisch proces
Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Implementatieplan