Inkoopportfolio Kraljic

 

Peter Kraljic legt in zijn inkoopportfoliomodel een relatie tussen het financieel risico en het belang van de organisatie enerzijds en het toeleveringsrisico en de macht van de leverancier anderzijds. Op basis hiervan onderscheiden we vier soorten producten:

  • hefboomproducten
  • strategische producten
  • routineproducten
  • knelpuntproducten

Een afgeleide van het inkoopportfolio van Kraljic is het strategisch leveranciersmanagement.

Hefboomproducten zijn producten die het productieproces soepel laten verlopen en zijn daarmee opbrengstverhogend. De laagste prijs is hierbij minder belangrijk.

Alternatieve leveranciers zijn beschikbaar en we kunnen relatief makkelijk switchen tussen leveranciers. We hebben een stevige positie en kunnen onze eigen winst verbeteren. De strategie die je hier kunt toepassen is concurrentiestelling. We maken maximaal gebruik van de competitiviteit in de markt. Beleid is de concurrentie benutten. Inkoopactiviteiten spitsen zich toe op tenderen van contracten en regelmatig herzien van contractafspraken.

Strategische producten vertegenwoordigen een belangrijke strategische waarde in de kostprijs van het eindproduct en zijn afkomstig van één leverancier.

Het is moeilijk wisselen van leverancier. De producten zijn kritisch voor kostprijs en levering. Een goede match met de leverancier is van belang, we streven naar een langetermijn-relatie. De strategie is samenwerking: we creëren planmatige samenwerking en wederzijdse betrokkenheid. Beleid is partnership. Inkoopactiviteiten zijn gericht op zorgvuldige leveranciersselectie en uitwisseling van kennis en deskundigheid op verschillende niveaus.

Routineproducten zijn producten die eenvoudig verkrijgbaar zijn bij veel leveranciers. Het aanbod is groot, de diversiteit aan producten is groot en de inkoop is bewerkelijk.

We hebben een sterke positie en over het algemeen proberen we tegen een zo laag mogelijke prijs in te kopen. De strategie richt zich op het vereenvoudigen van het inkoopproces en het reduceren van het aantal leveranciers. Beleid is met minder leveranciers meer doen en risicobeperkende maatregelen doorvoeren. Inkoopactiviteiten zijn gericht op standaardisatie, raamcontracten en vate order-, bestel- en factuurafhandelingsroutes.

Knelpuntproducten zijn producten die relatief moeilijk verkrijgbaar zijn. Hoe komt dat? We hebben bijvoorbeeld te maken met een monopolist of er is structurele schaarste van producten of er gelden hoge entreebarrières.

De aankoop is vaak bewerkelijk. Onze strategie is gericht op het veiligstellen van levering en ontwikkelen van alternatieven. Beleid is gericht op het creëren van een voorkeurspositie bij de leverancier. Bij inkoopactiviteiten moet je denken aan risicobeperkende maatregelen en het zoeken naar andere leveranciers en (ontwikkelen van) substituten.

 

Met de onderstaande downloadlink kan je de presentatie ophalen.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Inkoop in strategisch perspectief

Wat is inkoop eigenlijk? Hoe doe je dat? Waar begint heet en waar stopt het? Kopen bedrijven net zo als consumenten? Wat zijn de verschillen? Dit zijn vragen die u zich als lezer van dit boek kunt stellen. Professioneel inkopen in strategisch perspectief richt zich op het standaardiseren van producten

Posted in Strategisch management | Tagged | Comments Off on Inkoop in strategisch perspectief

Inkoop – werken vanuit een ketenbenadering

  De kerngedachte van dit boek is dat samenwerken in de logistieke keten van een bedrijf cruciaal is voor een goede inkoop: samenwerking met de andere disciplines in het bedrijf zoals verkoop, productie, service, distributie en marketing, maar ook met de leveranciers en de eindafnemers. ‘Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering’

Posted in Strategisch management | Tagged | Comments Off on Inkoop – werken vanuit een ketenbenadering

Handboek Managementmodellen

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo’n managementmodel. Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Handboek Managementmodellen
Aanvullende artikelen

Leveranciersmanagement: vier basisstrategieën

Een casus!   Een van de divisies van Asea Brown Boveri, ABB Traction, ontwikkelt, fabriceert en verkoopt treinstellen. Nationale spoorwegen kunnen bij deze divisie terecht voor diverse soorten locomotieven inclusief rijtuigen. De zaken zijn de afgelopen jaren heel voorspoedig verlopen. Men heeft een goede marktpositie weten op te bouwen gepaard

Posted in Strategisch management | Tagged | Comments Off on Leveranciersmanagement: vier basisstrategieën

Inkoopportfolio: basis voor inkoop- en marketingstrategie

  Voor de meeste bedrijven vormen afnemers en leveranciers geen homogene groep. Vanuit marketing en inkoop moeten gedifferentieerde marketing- en leveranciersstrategieën worden toegepast om efficiënt en effectief middelen in te zetten. Portfoliomanagement kan hierbij ondersteuning bieden. Met behulp van de inkoopportfolio kan het relatieve belang van de in te kopen

Posted in Strategisch management | Tagged | Comments Off on Inkoopportfolio: basis voor inkoop- en marketingstrategie
Tools om zelf toe te passen

Inkoopportfolio Kraljic zelf maken

Dit Kraljic analyse model plot de top 25 grootste inkoopcategorieën op 2 assen: De financiële as (Waarde) waarbij de bovenste helft (>5) 80% van het inkoopvolume bevat. Onder de 5 bevat de categorieën kleiner dan 20%. De risico-as (Risico) heeft het gemiddelde risico weer gebaseerd op Impact, Schaarste, Technologie en

Posted in Strategisch management | Tagged | Comments Off on Inkoopportfolio Kraljic zelf maken
Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop