Ashridge-model

Ashridge-model


Het Ashridge missie model is ontwikkeld door Andrew Campbell. Hij focust zich op de missie van een organisatie. Campbell stelt dat een goed geformuleerde missie ervoor zorgt dat een organisatie richting kan geven aan haar bedrijfsvoering, haar doelen bepaalt, houvast biedt aan dagelijkse procedures en beleidslijnen beschrijft. Het Ashridge missie model geeft houvast bij het opstellen van deze missie door zowel aandacht te geven aan strategische- als culturele aspecten. Het strategische aspect kan worden gezien als de eerste stap binnen het strategisch management proces, waarbij het culturele deel zorgt voor goede samenwerking tussen de medewerkers.

De samensmelting van deze twee aspecten zorgt voor een nieuwe kijk op het begrip missie. De missie is een korte samenvatting welke de essentie ofwel het bestaansrecht van een bedrijf weergeeft. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat er in de missie naast het strategisch aspect ook de culturele achtergrond verweven zit. De medewerkers moeten de missie namelijk kennen en ondersteunen om hem effectief uit te dragen.
Het Ashridge missie model biedt middels de volgende vier elementen houvast bij het opstellen van een missie:

  • Doel: dit is het meest filosofische element van de vier. Hierin wordt de ultieme bestaansreden bondig verwoord. Het kan gaan over het in acht nemen van de wensen van de belangrijkste stakeholder, maar ook om een ‘hoger’ doel.
  • Strategie: hier wordt gekeken op welke manier de organisatie in de markt staat en welke producten en diensten ze aanbieden. Hierbij staan de doelen op de (middel)lange termijn en de marktsegmentatie centraal.
  • Waarden: het emotionele en morele aspect wordt omschreven in kernwaarden.
  • Gedragsnormen: de bovengenoemde kernwaarden geven richtlijnen voor de medewerkers weer. Dit worden gedragsnormen genoemd.

Dagelijkse activiteiten worden op deze manier gekoppeld aan de missie. Deze vier elementen moeten een sterke samenhang hebben en niet los van elkaar gezien worden. Een geslaagde missie zorgt ervoor dat de strategische doelen worden gekoppeld aan normen en waarden die voor de medewerkers herkenbaar en acceptabel zijn. Het Ashridge missie model wordt ook gebruikt als kwalitatief meetinstrument om de volledigheid en inhoud van een missie te evalueren. (Mandour, 2005)

Download deze powerpoint voor gebruik in je eigen presentaties.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek Managementmodellen

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo’n managementmodel. Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Handboek Managementmodellen

Mission at Work

  Is uw organisatie op koers? Hebben uw medewerkers paraat, wat de toegevoegde en onderscheidende waarde van het bedrijf is? Zijn de gedeelde drijfveren ‘top of mind’ en dagelijks zichtbaar in hun gedrag naar uw klanten? Hebben uw mensen scherp op het netvlies waarheen de organisatie koers zet, wat de

Posted in Leiderschap en management, Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged , , , , | Comments Off on Mission at Work
Aanvullende artikelen

Een missie ontwikkelen? Gebruik de nominale groepstechniek

  De nominale groepstechniek wordt gebruikt om problemen, mogelijke probleemoorzaken en/of oplossingen bij een bepaald thema te verzamelen en daarover snel consensus te bereiken met een groep. Dit artikel laat zien hoe deze techniek kan worden toegepast bij het ontwikkelen van een missie.              

Posted in Strategisch management | Tagged | Comments Off on Een missie ontwikkelen? Gebruik de nominale groepstechniek

Het mission statement

  Organisaties leggen in een mission statement vast wie en wat zij (willen) zijn, hoe zij hun doelstellingen willen bereiken, welke maatschappelijke verantwoordelijkheden zij hebben, hoe zij met hun doelgroepen willen omgaan, enzovoort. Een mission statement is niet voorbehouden aan grote, multinationale ondernemingen. Ook kleine bedrijven en organisaties kunnen veel

Posted in Strategisch management | Tagged | Comments Off on Het mission statement
Tools om zelf toe te passen

Missie maken

Om tot een missie te komen kan je gebruik maken van de onderstaande mindmap, te downloaden als pdf.  

Posted in Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Missie maken

Tool Ashridge-missiemodel

Het Ashridge missiemodel zorgt voor balans tussen vier elementen: doel, strategie, waarden en gedragsnormen. Door deze vier elementen te combineren ontstaat er samenhang tussen strategie van de organisatie en het dagelijks handelen op de werkvloer.     De tool helpt om binnen de organisatie hierover de dialoog aan te gaan.

Posted in Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Tool Ashridge-missiemodel

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop
Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier