Theory of Constraints: Goldratt

Elke organisatie heeft te maken met beperkingen. Om goed met dergelijke beperkingen om te gaan, ontwikkelde Eliyahu M. Goldratt de managementfilosofie ‘Theory of Constraints’ (TOC). Goldratt gaat er van uit dat het genereren van financiën het hoofddoel van elke organisatie is, waarbij andere doelen hiervan een afgeleide zijn. Hij geeft aan dat juist ‘constraints’ (beperkingen) organisaties er van weerhoudt om optimaal geld te verdienen. Het komt er op neer dat er in elk proces knelpunten zijn, knooppunten van deelprocessen die gepasseerd moeten worden alvorens de volgende deelprocessen in gang gezet kunnen worden.

Hierdoor ontstaat er een plafond voor de capaciteit van een systeem. Het knelpunt (ook wel de ‘bottleneck’ genoemd) in het systeem blijkt vaak met eenvoudige middelen op te lossen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het interrelatiediagram.
Door een beperkte investering is men vaak in staat om een grote verbetering voor het totale proces door te voeren. Volgens Goldratt is een uur gewonnen op de bottleneck een uur gewonnen voor het totale proces. Een uur gewonnen op een niet-bottleneck is een verloren inspanning.

Bij TOC wordt enerzijds gekeken hoe snel er resultaat geboekt wordt. Deze output wordt ‘throughput‘ genoemd. Anderzijds kijkt TOC naar de factor(en) die de snelheid van deze ‘throughput’ beperken (‘bottleneck’). Pas wanneer de ‘bottleneck’ kan worden versterkt of worden doorbroken, zal de ‘throughput’ verhogen.
Volgens TOC kunnen organisaties zichzelf meten door aandacht voor de volgende drie aspecten te hebben:

 • Throughput – (output) is de snelheid waarmee een organisatie geld genereert door verkoop.
  De output wordt gemeten aan de hand van onder andere geld, aantal producten of aantal
  diensten.
 • Inventory – (voorraad) bestaat uit de investeringen in activa van een organisatie, dat
  uiteindelijk (snel) is om te zetten in liquide middelen.
 • Operation expenses – (operationele kosten) zijn de kosten die gemaakt moeten worden om
  de ‘inventory’ (voorraad) om te zetten naar ‘throughput’ (output), zoals arbeidskosten,
  materiaalkosten en afschrijvingen.

De snelheid van de ‘throughput’ wordt beperkt door de ‘bottleneck’. Om deze ‘bottleneck’ te identificeren, te versterken of te doorbreken, is het belangrijk om de volgende vijf stappen te doorlopen:

Stap 1: Identificeren van de ‘constraints’ in het systeem
De zwakste schakel van een organisatie wordt geïdentificeerd, waarbij wordt gekeken of het een fysieke of beleidsmatige oorzaak heeft. Hierbij kan je gebruik maken van het interrelatiediagram.

Stap 2: Doorbreken van de ‘constraints’
Gezamenlijk wordt er in de organisatie bepaald hoe deze beperking doorbroken kan worden, waardoor de ‘throughput’ (output) daadwerkelijk wordt verhoogd. Mocht het niet tot verhoging leiden, dan is het raadzaam om van doorbreking van deze beperking af te zien.

Stap 3: Gekozen oplossing
De gehele organisatie moet zich scharen achter de gekozen oplossing, waardoor de eerdere ‘constraint’ wordt opgelost. Daarbij is het wel verstandig om tussen de 3e en 4e stap een evaluatie uit te voeren, waarbij gekeken wordt of de prestaties nog steeds worden beperkt door deze ‘constraint’.

Stap 4: Versterk of doorbreek de beperking
Eventuele andere aanpassingen worden ingezet om de ‘constraints’ te doorbreken. Het kan dan gaan om wijzigingen in het bestaande systeem (reorganisatie), verhoging van de verkoop of verandering van markt. Dergelijke aanpassingen vergen de nodig investeringen en worden pas ingezet nadat alle andere opties zijn bekeken.

Stap 5: Continue proces
Na doorvoering van de gekozen oplossing en nadat de ´constraint´ versterkt of doorbroken is, begint het proces weer opnieuw bij de eerste stap. Enerzijds wordt er naar de impact van de doorgevoerde oplossing gekeken en anderzijds wordt een volgende, nieuwe ‘constraint’ opgespoord en doorbroken.

Bron: Continu leren en verbeteren

 


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Het doel – Een proces van voortdurende verbetering

  ‘Het doel’ heeft het managementdenken in de westerse wereld veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van de industrie’ en door Business Week tot ‘genie’. In een spannend detectiveverhaal vecht hoofdpersonage Alex Rogo voor het behoud van zijn bedrijf (en zijn huwelijk). Met hulp van Jonah,

Posted in Kwaliteitsmanagement, Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Het doel – Een proces van voortdurende verbetering

De ideeën van Eliyahu Goldratt over procesmanagement

  Op deze audio-cd, die u in de auto kunt afspelen, behandelt Ben Tiggelaar de ideeën van Eliyahu Goldratt. Tiggelaar staat uitgebreid stil bij de Theory of Constraints (beperkingentheorie) van Goldratt en de consequenties hiervan voor project- en procesmanagement, strategie en ICT. Deze audio-cd is onderdeel van de reeks Management

Posted in Kwaliteitsmanagement, Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on De ideeën van Eliyahu Goldratt over procesmanagement
Aanvullende artikelen

Continu leren en verbeteren

    Cees in ‘t Veld schrijft in zijn whitepaper ‘Continu leren en verbeteren’: in mijn lange carrière als registeraccountant heb ik veel verschillende soorten organisaties mogen controleren en adviseren, vaak gedurende een langere periode. Ik heb daar veel van geleerd, en deze lessen voor mijzelf vertaald in een aantal principes. Ik

Posted in Kwaliteitsmanagement, Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Continu leren en verbeteren

Theory of Constraints door Eliyahu Goldratt

  Een ‘e-book’ van het beroemde werk van Eliyahu Goldratt, waarin alle stappen in het proces om beperkende factoren te elimineren uitgebreid worden uitgelegd. De Theory of constraints is gebaseerd op het idee dat er minimaal één beperkend proces is in het verkrijgen van winst. Wat er dus gedaan moet

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged , | Comments Off on Theory of Constraints door Eliyahu Goldratt
Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Implementatieplan

Interrelatiediagram maken

Download de workslide hieronder. De slide bevat reeds tien blokjes die je kan verwijderen of waaraan je kan toevoegen (copy – paste). Vul de mainissues in en bepaal per blokje wat het eventuele gevolg is. Trek je pijlen. De voorbeelden vind je bij het model interrelatiediagram. Wil je de powerpoint invoegen

Posted in Algemeen | Tagged , | Comments Off on Interrelatiediagram maken
Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Cees in ‘t Veld

  Cees in ’t Veld combineert zijn langdurige ervaring als accountant en sparringpartner/adviseur in de brede (inter)nationale accountantspraktijk van KPMG met de flexibiliteit en daadkracht van een zelfstandig ondernemer. Door zijn ervaring bij een veelheid van typen organisaties, nationaal en internationaal, wel en niet beursgenoteerd, profit- en not-for-profit, bouwde hij een

Posted in Experts | Tagged | Comments Off on Cees in ‘t Veld