Miscellaneous

Blauwe gedragsstijl binnen DISC

Blauwe gedragsstijl binnen DISC

Mensen met een sterke ‘C’ of blauwe gedragsstijl binnen het DISC-model zijn vaak nauwkeurig, analytisch en consciëntieus. Ze gedijen in omgevingen waarin precisie, structuur en aandacht voor detail belangrijk zijn. ‘C’-types zijn doorgaans methodisch en systematisch in hun aanpak. Ze hebben oog voor details en streven naar nauwkeurigheid en perfectie

Lees meer

Groene gedragsstijl binnen DISC

Groene gedragsstijl binnen DISC

Mensen met een sterke ‘S’ of groene gedragsstijl binnen het DISC-model zijn vaak betrouwbaar, geduldig en vriendelijk. Ze gedijen in omgevingen waar stabiliteit, harmonie en samenwerking belangrijk zijn. ‘S’-types hebben over het algemeen een rustige en bedachtzame benadering. Ze zijn betrokken bij anderen, tonen empathie en hebben aandacht voor de

Lees meer

Gele gedragsstijl binnen DISC

Gele gedragsstijl binnen DISC

Mensen met een sterke ‘I’ of gele gedragsstijl binnen het DISC-model zijn vaak enthousiast, expressief en sociaal ingesteld. Ze gedijen in omgevingen waarin interactie en samenwerking centraal staan en hebben een natuurlijke neiging om anderen te inspireren en te motiveren. ‘I’-types zijn vaak spraakzaam, energiek en hebben een aanstekelijke positieve

Lees meer

Rode gedragsstijl binnen DISC

Rode gedragsstijl binnen DISC

Mensen met een sterke ‘D’ of rode gedragsstijl binnen het DISC-model zijn vaak degenen die vooruitstrevend zijn, de leiding nemen en vastberadenheid tonen in het nastreven van hun doelen. Ze zijn doorgaans direct, besluitvaardig en tonen weinig terughoudendheid in hun aanpak. ‘D’-types gedijen in uitdagende omgevingen en hebben een natuurlijke

Lees meer

Scenario’s voor cultuurverandering

Hier zijn een aantal scenario’s voor cultuurverandering binnen een organisatie die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt bij werkvormen rondom het model concurrerende waarden. Digitale transformatie Beschrijving De organisatie staat voor de uitdaging om haar traditionele, hiërarchische cultuur te transformeren naar een meer flexibele en innovatieve adhocratiecultuur om te kunnen omgaan met

Lees meer

Competenties

Competenties

Competenties, ofwel vaardigheden en kennis die individuen in staat stellen om taken effectief uit te voeren, spelen een cruciale rol in de moderne werkwereld. In een tijd waarin organisaties voortdurend evolueren en zich aanpassen aan veranderende eisen, vormen competenties de bouwstenen voor succes. Wat zijn competenties? Competenties zijn een combinatie

Lees meer

Intellectuele competenties

Intellectuele competenties

Voorbeelden van intellectuele competenties als onderdeel van het competentiemodel: Kritisch denken Het vermogen om informatie te analyseren, kritisch te evalueren en logische conclusies te trekken. Gedragingen: Stelt vragen en onderzoekt grondig voordat conclusies worden getrokken. Identificeert onjuiste aannames en vooroordelen in informatie. Maakt gebruik van logica en redenering om complexe

Lees meer

Emotionele competenties

Emotionele competenties

Voorbeelden van emotionele competenties als onderdeel van het competentiemodel: Emotionele Intelligentie Het vermogen om emoties te herkennen, begrijpen en effectief te gebruiken om relaties te verbeteren en conflicten op te lossen. Gedragingen: Toont begrip voor de emoties van anderen en reageert empathisch. Reguleert de eigen emoties om kalm en effectief

Lees meer

Taakgerichte competenties

Taakgerichte competenties

Voorbeelden van taakgerichte competenties als onderdeel van het competentiemodel: Projectmanagement Het vermogen om projecten effectief te plannen, beheren en voltooien. Gedragingen: Stelt duidelijke projectdoelen en mijlpalen vast. Maakt een gedetailleerde projectplanning met toewijzing van taken en deadlines. Bewaakt de voortgang en grijpt in bij vertragingen of problemen. Analytisch denken Het

Lees meer

Sociaal communicatieve competenties

Sociaal communicatieve competenties

Voorbeelden van sociaal communicatieve competenties als onderdeel van het competentiemodel: Empathie Het vermogen om de gevoelens en perspectieven van anderen te begrijpen en inlevingsvermogen te tonen. Gedragingen: Luistert actief naar anderen zonder oordeel. Toont begrip voor de emoties en standpunten van collega’s. Reageert op gevoelens en behoeften van anderen met

Lees meer