Miscellaneous

Kim S. Cameron

Kim S. Cameron

Kim S. Cameron is een organisatie-ontwikkelingsdeskundige en hoogleraar aan de Universiteit van Michigan. Hij heeft veel onderzoek gedaan op het gebied van organisatiecultuur en heeft verschillende modellen en concepten ontwikkeld die worden gebruikt in de praktijk van organisatieontwikkeling. Een van zijn belangrijkste onderzoeken en concepten is het Organizational Culture Assessment

Lees meer

Robert E. Quinn

Robert E. Quinn

Robert E. Quinn is een professor management en organisaties aan de Ross School of Business van de Universiteit van Michigan. Hij heeft een lange en onderscheiden carrière in het veld van organisatiegedrag en management, met een focus op organisatieverandering en -ontwikkeling. Hij is bekend vanwege zijn werk aan het Competing

Lees meer

DESTEP voorbeelden

Hieronder vind je enkele voorbeelden van een DESTEP-analyse. Ruwe schets nederland 2020 View more presentations from GertJanSchop AT Osborne heeft met behulp van het DESTEP-model een trend outlook voor 2023 gemaakt, met name gericht op de zorgsector, maar ook voor andere sectoren geeft dit veel input. De korte versie: Politieke

Lees meer

Een aansprekend verhaal beweegt mensen

Een aansprekend verhaal. De ondernemer heeft het nodig om investeerders te trekken. De directeur om iedereen achter de visie te krijgen. De manager om de medewerkers te motiveren. De verkoper om klanten te binden. Het individu om met anderen te delen. Reynold Chandansingh geeft zeven tips. 1. Ken je doelgroep

Lees meer

Overzicht interventies volgens De Caluwé en Vermaak

Het volledige overzicht van interventies volgens het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak kan je als Word-format downloaden. Het overzicht is gebaseerd op: Geel Individu Personal commitment statement Outplacement Protégé-constructies Groep Confrontatievergaderingen Derde-partijen-strategie Topstructuur Organisatie Verbeteren kwaliteit van arbeid Strategische allianties CAO-onderhandeling   Blauw Individu Management by objectives Hygiënisch werken

Lees meer

Overzicht interventies volgens Cozijnsen

Met de onderstaande downloadbutton kan je het overzicht van interventies volgens Cozijnsen gratis downloaden in een Word-format. Het overzicht is gebaseerd op het volgende overzicht: Diffusie- en adoptietheorie Fase veranderingsproces Ontwikkelingsfase Verspreidingsfase Besluitvormingsfase Veranderingsdoelen Gedragsbeïnvloeding (adoptiegedrag) Organisatieniveau (object van verandering) Individu Veranderstrategieën Research-development & diffusionmodel Problem solving model Social interaction

Lees meer

Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen

Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen

Als leidinggevenden zich tijdens verandertrajecten dienend opstellen en helder communiceren, neemt bij hun medewerkers de bereidheid om te veranderen toe. Dienend leiderschap vergroot de kans op succesvolle veranderingen. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van een afstudeeropdracht door Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het werd gehouden onder

Lees meer

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Vrouwen denken niet zelden dat carrière maken een kwestie is van excelleren in het werk. Als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt kan het niet meer stuk, zo menen ze. Een studie van Catalyst beweert dat de ongeschreven regels in de organisatie kennen en volgen minstens zo belangrijk

Lees meer

7S-matrix – originele versie

7S-matrix - originele versie

In de originele 7S-matrix zijn alle vakken leeg behalve die vakken waar een 7S wordt geconfronteerd met zijn eigen 7S. In dit geval wordt niet alleen onderzocht in hoeverre bijvoorbeeld shared values of cultuur past bij strategie, maar ook in hoeverre strategie past bij shared values. In de praktijk blijkt

Lees meer