Primaire activiteiten in de value chain van Porter

De primaire activiteiten in de waardeketen of value chain van Porter bestaan uit:

  • Inkomende logistiek
  • Operations
  • Uitgaande logistiek
  • Marketing en verkoop
  • Service

Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving per activiteit en voorbeelden uit zowel de profit- als non-profitsector.

Inkomende logistiek

Inkomende logistiek is een van de activiteiten in de waardeketen van Porter. Het omvat het ontvangen, opslaan en verspreiden van grondstoffen en materialen die nodig zijn voor het produceren van een product of het leveren van een dienst.

Inkomende logistiek begint met het plannen en coördineren van de stroom van materialen van leveranciers naar de organisatie. Dit omvat het identificeren van betrouwbare leveranciers, het onderhandelen van contracten en het opzetten van procedures voor het plaatsen van bestellingen. Inkomende logistiek is van cruciaal belang voor de productiviteit van een organisatie omdat het ervoor zorgt dat er voldoende grondstoffen beschikbaar zijn om producten te produceren of diensten te leveren.

In de profitsector kan inkomende logistiek bijvoorbeeld worden gezien bij een productiebedrijf dat auto’s produceert. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat het op tijd de juiste hoeveelheid onderdelen en grondstoffen ontvangt om de productie van auto’s te kunnen voortzetten. Als de inkomende logistiek niet goed is georganiseerd, kan dit leiden tot vertragingen in de productie, waardoor het bedrijf mogelijk klanten verliest of extra kosten moet maken om de productie te hervatten.

In de nonprofitsector kan inkomende logistiek bijvoorbeeld worden gezien bij een voedselbank die voedsel levert aan mensen in nood. De voedselbank moet ervoor zorgen dat het voldoende donaties van voedsel ontvangt om aan de vraag te voldoen. Dit omvat het coördineren van donaties van individuen en bedrijven, het ontvangen en sorteren van voedsel en het transporteren van het voedsel naar de distributiecentra. Als de inkomende logistiek niet goed is georganiseerd, kan dit leiden tot tekorten aan voedsel en lange wachtrijen bij de distributiecentra, waardoor de voedselbank mogelijk niet aan de behoeften van de gemeenschap kan voldoen.

Inkomende logistiek kan ook een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid van organisaties. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan ervoor kiezen om samen te werken met leveranciers die milieuvriendelijke verpakkingen gebruiken of die lokaal geproduceerde grondstoffen leveren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Door de inkomende logistiek te optimaliseren, kunnen organisaties hun ecologische voetafdruk verkleinen en tegelijkertijd kosten besparen.

Operations

Operations is een activiteit in de waardeketen of value chain van Porter die betrekking heeft op de feitelijke productie van goederen of het leveren van diensten. Het omvat alle activiteiten die nodig zijn om de grondstoffen te verwerken tot eindproducten en om de diensten te leveren aan de klanten.

Operations begint met het omzetten van de grondstoffen en materialen die zijn ontvangen bij inkomende logistiek in eindproducten. Dit omvat het plannen van de productieprocessen, het beheren van de voorraad van grondstoffen en het beheren van de productielijnen. Operations is van cruciaal belang voor de productiviteit van een organisatie omdat het ervoor zorgt dat er voldoende producten beschikbaar zijn om aan de vraag van de klanten te voldoen.

In de profitsector kan Operations bijvoorbeeld worden gezien bij een autofabrikant die auto’s produceert. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat het de juiste onderdelen en materialen in de juiste hoeveelheden heeft om de productie van auto’s te kunnen voortzetten. Het bedrijf moet de productielijnen efficiënt organiseren, zodat de productiecapaciteit optimaal wordt benut en de kosten laag blijven. Ook moet het bedrijf de kwaliteit van de producten controleren en ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en verwachtingen van de klanten.

In de nonprofitsector kan Operations bijvoorbeeld worden gezien bij een medische kliniek die gezondheidszorg aanbiedt aan mensen in nood. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat het voldoende medische apparatuur en benodigdheden heeft om de gezondheidszorg te kunnen leveren. Het bedrijf moet de patiëntenstroom efficiënt organiseren, zodat de wachttijden laag blijven en de zorg zo effectief mogelijk wordt geleverd. Ook moet het bedrijf de kwaliteit van de zorg controleren en ervoor zorgen dat deze voldoet aan de normen en verwachtingen van de patiënten.

Naast het produceren van goederen of het leveren van diensten, kan Operations ook een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid van organisaties. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan ervoor kiezen om lean productiemethoden te implementeren om verspilling te verminderen en de productiviteit te verhogen. Een nonprofitorganisatie kan ervoor kiezen om duurzame energiebronnen te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de kosten te verlagen.

Uitgaande logistiek

Uitgaande logistiek is een activiteit in de waardeketen van Porter die betrekking heeft op de verzending van eindproducten vanuit de productie- of opslagfaciliteiten naar de klanten. Het omvat alle activiteiten die nodig zijn om de goederen te verpakken, te verzenden en te leveren aan de klanten.

Uitgaande logistiek begint nadat de producten zijn geproduceerd en klaar zijn voor verzending. Het omvat het plannen van de verzendingen, het selecteren van de juiste transportmodus en transporteur, het verpakken van de producten en het verzenden van de producten naar de klanten. Uitgaande logistiek is van cruciaal belang voor de klanttevredenheid omdat het ervoor zorgt dat de producten op tijd en in goede staat bij de klanten aankomen.

In de profitsector kan uitgaande logistiek bijvoorbeeld worden gezien bij een e-commercebedrijf dat producten verkoopt via hun online platform. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de producten correct worden verpakt en verzonden naar de klanten om de klanttevredenheid te waarborgen. Het bedrijf moet ook zorgen voor een goede communicatie met de klanten over de verzending en de verwachte leverdatum.

In de nonprofitsector kan uitgaande logistiek bijvoorbeeld worden gezien bij een voedselbank die voedsel verstrekt aan mensen in nood. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat het voedsel correct wordt verpakt en verzonden naar de locaties waar de voedselhulp wordt aangeboden. Het bedrijf moet ook zorgen voor een goede communicatie met de ontvangers van de voedselhulp over de levering en de inhoud van de pakketten.

Naast het verzenden van producten, kan Uutgaande logistiek ook een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de milieu-impact van organisaties. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan ervoor kiezen om elektrische voertuigen te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een nonprofitorganisatie kan ervoor kiezen om lokale distributiecentra te gebruiken om de transportafstanden te verminderen en de transportkosten te verlagen.

Marketing en verkoop

Marketing en verkoop is een activiteit in de waardeketen van Porter die betrekking heeft op het promoten en verkopen van de producten of diensten van een organisatie aan potentiële klanten. Het omvat alle activiteiten die nodig zijn om de doelgroep te bereiken, hen te overtuigen om te kopen en de verkoop te voltooien.

Marketing is de eerste stap in de activiteit van marketing en verkoop. Het omvat alle activiteiten die nodig zijn om de doelgroep te bereiken en de aandacht te trekken. Dit kan onder andere worden bereikt door middel van reclame, promoties, evenementen, sociale media, e-mailmarketing en zoekmachineoptimalisatie (SEO). Het doel van marketing is om het merk en de producten of diensten van een organisatie te promoten en te positioneren ten opzichte van concurrenten.

Een voorbeeld van marketing in de profitsector is een groot kledingmerk dat een reclamecampagne lanceert om een nieuwe kledinglijn te promoten. Ze zullen waarschijnlijk hun reclame via verschillende kanalen verspreiden, zoals tv, social media en tijdschriften, om hun doelgroep te bereiken en hun nieuwe kledinglijn onder de aandacht te brengen.

In de nonprofitsector kan marketing bijvoorbeeld worden gezien bij een milieuorganisatie die zich richt op het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Zij kunnen gebruikmaken van sociale media, evenementen en mond-tot-mondreclame om het bewustzijn over hun doelstellingen en acties te vergroten.

De volgende stap in de activiteit van marketing en verkoop is de verkoop zelf. Dit omvat het overtuigen van de potentiële klanten om de producten of diensten te kopen. Het kan onder andere worden bereikt door middel van verkoopgesprekken, presentaties, online verkoopfunnels en klantenservice. Het doel van de verkoop is om de potentiële klanten om te zetten in daadwerkelijke klanten.

Een voorbeeld van verkoop in de profitsector is een autoverkoper die een klant helpt bij het kiezen van de juiste auto en het regelen van financiering. De autoverkoper zal het merk, de kenmerken en voordelen van de auto uitleggen en het vertrouwen van de klant winnen om hem of haar te overtuigen om de auto te kopen.

In de nonprofitsector kan verkoop bijvoorbeeld worden gezien bij een liefdadigheidsorganisatie die donaties verzamelt om te helpen bij rampenbestrijding. Ze kunnen online donatieformulieren en campagnes gebruiken om donaties te verzamelen van potentiële donoren. Door de verkoopactiviteiten te optimaliseren, kunnen organisaties hun verkoop verhogen en hun omzet verhogen.

Service

Service is een cruciale activiteit in de waardeketen of valuechain van Porter, omdat het zich richt op het bieden van diensten aan klanten na de verkoop van een product. Deze activiteit omvat verschillende taken zoals installatie, reparatie, onderhoud, garanties, klantenservice, enzovoort. Het doel van deze activiteit is om klanttevredenheid te waarborgen en de loyaliteit van klanten te vergroten, wat uiteindelijk kan leiden tot herhaalaankopen en aanbevelingen.

In de profitsector kan service bijvoorbeeld worden geleverd door een bedrijf als Apple. Apple heeft een reputatie opgebouwd voor het bieden van uitstekende after-sales service, zoals gratis reparatie of vervanging van een defect product onder garantie. Daarnaast biedt het bedrijf ook betaalde reparatieservices voor producten buiten de garantieperiode. Deze uitstekende service zorgt ervoor dat klanten zich gewaardeerd voelen en het vertrouwen in het merk wordt vergroot, wat leidt tot meer bereidheid om in de toekomst Apple-producten te kopen.

Een ander voorbeeld uit de profitsector is een hotelketen die uitstekende service biedt aan zijn gasten. Dit kan variëren van een 24/7-receptie en roomservice tot schoonmaakservice, gratis wifi en andere voorzieningen die de algehele ervaring van de gast verbeteren en hem of haar een gevoel van comfort en ontspanning geven. Dit zorgt voor een hogere klanttevredenheid en mond-tot-mondreclame, wat leidt tot meer reserveringen in de toekomst.

In de nonprofitsector kan service bijvoorbeeld worden geleverd door een organisatie die zich inzet voor het behoud van wilde dieren. Naast educatieve programma’s en tentoonstellingen, kan deze organisatie ook een adoptieprogramma voor dieren aanbieden. Donateurs kunnen een dier adopteren en ontvangen vervolgens updates over het dier en de voortgang van het conservatieproject. Dit versterkt de betrokkenheid en loyaliteit van de donateurs, wat leidt tot meer donaties in de toekomst.

Een ander voorbeeld uit de nonprofitsector is een ziekenhuis dat uitstekende nazorg biedt aan patiënten. Dit kan bijvoorbeeld opvolgbezoeken, thuiszorg, fysiotherapie en psychologische ondersteuning omvatten. Het doel is om de patiënt te helpen sneller te herstellen en een hogere klanttevredenheid te garanderen, waardoor ze het ziekenhuis aanbevelen bij anderen die zorg nodig hebben.

Impact op de marge van de organisatie

De primaire activiteiten in de waardeketen van Porter hebben een belangrijke invloed op de marge van een organisatie. De manier waarop deze activiteiten worden uitgevoerd, kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de winstgevendheid van de organisatie.

Een voorbeeld van een positieve invloed is inkomende logistiek. Wanneer een organisatie erin slaagt om efficiënt grondstoffen en materialen in te kopen, kan dit leiden tot een lagere kostprijs en dus een hogere marge. Een productiebedrijf dat erin slaagt om hoogwaardige grondstoffen in te kopen tegen lagere prijzen dan zijn concurrenten, kan bijvoorbeeld een concurrerend voordeel hebben dat leidt tot een hogere winstmarge.

Een andere positieve invloed is operations. Door efficiënte productieprocessen en kwaliteitscontrole te implementeren, kan een organisatie de productiviteit verhogen en de kosten verlagen, waardoor de winstmarge wordt verhoogd. Bijvoorbeeld, een autofabrikant die een geautomatiseerd productieproces heeft dat minder arbeidsintensief is dan die van concurrenten, kan lagere kosten hebben en daarom een hogere winstmarge behalen.

Aan de andere kant kunnen de primaire activiteiten in de waardeketen van Porter ook een negatieve invloed hebben op de marge van de organisatie. Een voorbeeld hiervan is marketing en verkoop. Als een organisatie niet in staat is om een sterk merk op te bouwen of producten te differentiëren, kan het moeilijker zijn om hogere prijzen te vragen voor producten of diensten, wat resulteert in een lagere winstmarge.

Een ander voorbeeld is uitgaande logistiek. Als een organisatie problemen heeft met het leveren van producten aan klanten binnen een redelijke termijn of als er vaak fouten worden gemaakt in het leveringsproces, kan dit leiden tot ontevreden klanten en uiteindelijk verlies van klanten, wat kan resulteren in een lagere winstmarge.

Zie ook Ondersteunende activiteiten - klik hier