Zijn internettrainingen een volwaardig alternatief?

 

Iedereen is het erover eens: (bedrijfs)trainingen vergroten de carrièremogelijkheden, het werkplezier en de productiviteit. De trainingen zijn soms een welkome afwisseling van de werkweek. Toch wordt er in tijden van recessie fors gekort op opleidingsbudgetten. Sommige opleidingsinstituten spelen in op die situatie, anderen zien hun omzetten dalen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de tarieven in de trainingbranche de laatste jaren fors zijn gestegen; de hoge kosten zijn maar moeizaam te verantwoorden. Een trainingsdag kost al gauw 350 euro tot soms wel 900 euro per persoon. Dat moet anders kunnen dacht Arjan van Dijk, directeur en oprichter van Training Online: “Internet maakt leren voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Bovendien is deze vorm van training ook effectief: je kunt informatie nu eenmaal het beste opnemen en onthouden op het moment dat het jou uitkomt. Met Internet hebben we de mogelijkheid dat te bieden.”
 

Eenzijdig? 

Een veelgehoord kritiekpunt op e-learning is de eenzijdigheid. De cursist zit achter zijn beeldscherm en is er geen interactie tussen docent en cursist. Dat kan het voor een cursist lastig maken om de lesstof te vertalen naar zijn eigen situatie en men zou ook gauw gaan ‘zappen’ als het saai wordt. Dat is men immers gewend te doen met beeldscherminformatie. Kortom, internet-leren vraagt veel meer zelfstandigheid van de cursist. De gemiddelde cursist stelt een vorm van begeleiding hierbij op prijs. Aanbieders van internet-leren maken echter nauwelijks gebruik van de live contactmogelijkheden die internet biedt.

Grote voordelen  

Er zijn veel voordelen aan leren via internet. Zo zijn de trainingen 24 uur per dag beschikbaar, kan men beginnen met de cursus wanneer het uitkomt, zijn de kosten aanzienlijk lager en wordt reistijd en brandstof gespaard. Het opleidingsinstituut kan via internet sneller inspringen op actuele vragen en ontwikkelingen in de markt en er zijn geen wachttijden voor deelnemers. Voor doelgroepen zoals werkzoekenden, ouders die voor kinderen zorgen, zieken en werknemers in het buitenland komt door internet deelnemen aan een training ineens binnen bereik.

Keuze  

Of leren via internet een volwaardige alternatief wordt voor live-trainingen is een kwestie van tijd. Er is onmiskenbaar een nieuwe trend aan het ontstaan die niet meer te keren valt. Voortaan kan iedereen die bijvoorbeeld een managementtraining wil volgen kiezen: naar een ‘live’ instituut of direct achter de pc thuis.

Bron: Managersonline.nl