Intellectuele competenties

Voorbeelden van intellectuele competenties als onderdeel van het competentiemodel:

Kritisch denken

Het vermogen om informatie te analyseren, kritisch te evalueren en logische conclusies te trekken.

Gedragingen:

 • Stelt vragen en onderzoekt grondig voordat conclusies worden getrokken.
 • Identificeert onjuiste aannames en vooroordelen in informatie.
 • Maakt gebruik van logica en redenering om complexe problemen op te lossen.

Probleemoplossend vermogen

Het vermogen om effectieve oplossingen te bedenken en te implementeren voor problemen en uitdagingen.

Gedragingen:

 • Identificeert de oorzaken van problemen en ontwikkelt passende oplossingen.
 • Experimenteert met verschillende benaderingen om de beste oplossing te vinden.
 • Evalueert oplossingen op basis van hun effectiviteit.

Creativiteit

Het vermogen om nieuwe en innovatieve ideeën te genereren en bestaande concepten te herzien.

Gedragingen:

 • Brainstormt ideeën en concepten zonder beperkingen.
 • Moedigt het delen van nieuwe ideeën aan en staat open voor verschillende perspectieven.
 • Experimenteert met nieuwe benaderingen en methoden.

Leergierigheid

De bereidheid en het vermogen om voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Gedragingen:

 • Zoekt actief nieuwe leerkansen en training.
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Streeft naar voortdurende zelfverbetering en persoonlijke groei.

Kennisbeheer

Het vermogen om informatie en kennis effectief te verzamelen, organiseren en toepassen.

Gedragingen:

 • Houdt informatiebronnen up-to-date en toegankelijk.
 • Deelt relevante kennis met anderen in de organisatie.
 • Gebruikt beschikbare kennis om beslissingen te onderbouwen en problemen op te lossen.

Kritische evaluatie

Het vermogen om informatiebronnen en gegevens kritisch te beoordelen op betrouwbaarheid en relevantie.

Gedragingen:

 • Controleert de bronnen van informatie en weegt hun geloofwaardigheid af.
 • Onderscheidt feiten van meningen en subjectieve informatie.
 • Bepaalt of informatie bruikbaar is voor specifieke doeleinden.

Strategisch denken

Het vermogen om langetermijndoelen te stellen en strategieën te ontwikkelen om deze doelen te bereiken.

Gedragingen:

 • Formuleert een duidelijke visie en strategische doelstellingen.
 • Identificeert trends en kansen die van invloed kunnen zijn op de organisatie.
 • Ontwikkelt en communiceert een strategisch plan om de doelen te realiseren.

Op het model competentiemanagement worden 53 competenties beschreven, naar de beschrijvingen van competenties die horen bij het competentiemodel.

Naar Competentiemodel - klik hierNaar Competentiemanagement - klik hier