Cirkel van invloed inclusief de 30 dagen test

“Responsability is the ability to choose your own response”
– Stephen Covey –

Welke uitspraken passen het beste bij u? Zegt u regelmatig dingen als: “Ik kan er niets aan doen” of “Zo ben ik nu eenmaal” of “Dat kan ik niet”?

Of zegt u vooral dingen als: “Laat ik eens kijken wat er mogelijk is” of “Misschien kan ik dat ook anders doen” of “Ik bepaal zelf wel hoe ik me voel”?

Waar gaat uw aandacht eigenlijk naar uit in het dagelijkse leven. Maakt u zich vooral druk om het weer, het verkeer of wat andere mensen doen? Ergert u zich snel aan zaken waar u geen invloed op heeft? Of richt u uw aandacht vooral op uw eigen gedrag en uw eigen gedachten? Kortom: bent u vooral reactief of vooral pro-actief? We hebben in ons dagelijkse leven allemaal te maken met personen en zaken die wél invloed op ons hebben, maar waar wij zelf geen controle over kunnen uitoefenen.

Je zou dat kunnen tekenen als een cirkel waarbinnen wij ons bewegen, de cirkel van betrokkenheid. Binnen die cirkel ligt een tweede cirkel: de cirkel van invloed. Die staat voor die zaken waar we mee te maken hebben en waar we wél de baas over zijn. Zoals ons eigen gedrag en onze eigen gedachten.

Aan welke cirkel besteedt u nu eigenlijk de meeste aandacht? Bent u vooral reactief en richt u zich op die zaken die u eigenlijk niet kunt beïnvloeden. Zoals de tekortkomingen van anderen? Of bent u pro-actief en richt u zich vooral op uw eigen cirkel van invloed? Met daarin wellicht enkele eigen tekortkomingen die enige aandacht vergen?

Pro-actieve mensen kennen hun goede en slechte eigenschappen en nemen zélf de verantwoordelijkheid voor hun leven en werk op zich. Ze wijten problemen niet aan anderen, ze zijn niet reactief, maar proberen datgene wat binnen hun bereik ligt, zélf op te lossen of te verbeteren.

Pro-actieve mensen realiseren zich dat ze in staat zijn om zelf hun reactie te kiezen op de dingen waarmee ze in het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Ze kiezen zelf hun responses op de stimuli die van buiten komen.

Ter bewustwording en reflectie kunt u de 30-dagen test doen. Om gewoon eens te proberen om één maand volledig uw aandacht te richten op uw cirkel van invloed. Die dingen dus, waar u zelf helemaal de baas over bent en waar u pro-actief mee kunt handelen. De ervaring van velen die u bij deze test zijn voorgegaan, is dat u al snel zult merken dat hierdoor uw cirkel van invloed gaat groeien.

Als we zelf in staat blijken om onze invloedscirkel te vergroten, hoe kunnen we anderen hier dan ook toe stimuleren? Een aantal gouden regels over wat werkt en wat niet werkt: wat niet werkt is meehuilen. Hiermee bedoelen we dat u de belemmeringen van de ander extra benadrukt. Bijvoorbeeld door te delen dat u hetzelfde ervaart, het ook zo erg vindt. U praat zich dan samen vast in de beperkingen en blijft daardoor steken in de cirkel van betrokkenheid. Wat ook niet werkt is bagatelliseren. Hiermee bedoelen we dat u de belemmeringen van de ander kleiner maakt. Bijvoorbeeld door te stellen dat het allemaal toch best meevalt, of dat de ander zich niet zo druk moet maken over het onderwerp. De ander zal zich dan niet gehoord voelen en de menselijke neiging hebben om zijn ervaren belemmeringen extra aan u duidelijk te maken. Hierdoor wordt de ervaren belemmering juist groter en groeit de invloedscirkel niet.

Wat wel werkt is erkenning geven aan de ander. Dit kunt u doen door de ander te bevragen over de situatie. Waar heb je precies last van? Hoe (niet “waarom”) belemmert dit jou? Vervolgens kunt u de ander aanspreken op diens verantwoordelijkheid om zaken te veranderen. Vragen die u kunt stellen om de ander in zijn invloedscirkel te brengen, zijn bijvoorbeeld “Hoe zou je willen dat het was?”, “Wat kun jij doen om dat te bereiken?”, “Wat kun je WEL?”, “Wat zou je anders kunnen doen?”, “Op wie zou je je invloed kunnen uitoefenen om je doel te bereiken?”.

Opdracht

Ter bewustwording, reflectie en persoonlijke groei ga je in deze huiswerkopdracht een 30-dagen test doen. Je gaat in de komende vier weken volledig je aandacht te richten op je cirkel van invloed. Die dingen dus, waar je zelf helemaal de baas over bent en/of waar je pro-actief mee kunt handelen. De ervaring van velen die je bij deze test zijn voorgegaan, is dat je al snel zult merken dat hierdoor je cirkel van invloed gaat groeien.

We vragen je een schriftje voor jezelf aan te schaffen. In dit schriftje teken je voor elke werkdag twee cirkels; een cirkel van invloed en een cirkel van betrokkenheid (zie voorbeeld onderaan). Reflecteer op elke werkdag door op te schrijven waarmee je bezig bent geweest en schrijf deze acties naar je eigen kritische inschatting in je cirkel van betrokkenheid of je cirkel van invloed. Staan er acties in je cirkel van betrokkenheid?

Je kunt jezelf naar je invloedcirkel brengen door de volgende vragen:
“Hoe zou je willen dat het was?”, “wat kun jij doen om dat te bereiken?”, “Wat kun je WEL?”, “Wat zou je anders kunnen doen?”, “Op wie zou je je invloed kunnen uitoefenen om je doel te bereiken?”.

Waaraan kun je gedrag in de cirkel van betrokkenheid herkennen? Dit zijn uitspraken als:
“ik kan er niets aan doen”, “zo ben ik nu eenmaal”, “hij maakt me zo kwaad”, “ik kan het niet”, “als ik…..”, “had ik maar……, want dan zou ik…..”

Waaraan kun je gedrag in de cirkel van invloed herkennen? Dit zijn uitspraken als:
“laat ik eens kijken wat de alternatieven zijn”, “ik kan het ook anders aanpakken”, “ik bepaal uiteindelijk zelf hoe ik me voel”, “ik kan kiezen, er is altijd een keuze”