Drie manieren om social media in te zetten bij e-learning

 

ociale media kunnen van groot nut zijn bij opleidingen, en dan vooral e-learning. Uit nieuw onderzoek door Vanguard Leadership in de Benelux blijkt echter dat training professionals maar traag de weg vinden naar deze nieuwe technologie.

Uit het onderzoek blijkt dat er drie verschillende manieren zijn waarop sociale media gebruikt kunnen worden in samenwerking met e-learning:

• E-learning kan worden gebruikt om sociale media te leren gebruiken.

• Sociale media kunnen worden gebruikt om inhoud te vinden/maken voor e-learning.

• E-learning kan worden gedaan via sociale media.
 

Cijfers

De resultaten van het onderzoek kunnen worden samengevat in volgende cijfers:

• 90 procent van de ondervraagden gebruiken sociale media, maar hoofdzakelijk voor privé gebruik.

• Sociale media worden gedefinieerd als een digitaal platform (40 procent) om te connecteren (60 procent) met gelijkgestemden en informatie te delen (50 procent).

• Training professionals spenderen tussen een en twee uur per week op sociale media. De meesten gebruiken sociale media op een wekelijkse basis.

• Sociale media worden vandaag niet gezien als tools om inhoud te vinden voor e-learning (43 procent) of te verdelen (60 procent).

• Er wordt nog steeds teruggegrepen naar de klassieke methodes om inhoud te vinden, namelijk specifieke websites en mensen die men kent.

Problemen

Uit persoonlijk gesprekken van Mic Adam, general manager van Vanguard Leadership, blijkt dat de belangrijkste problemen die zich voordoen bij training professionals zijn:

• LinkedIn, Twitter, Facebook en de andere sociale media platformen worden beschouwd als ‘speeltjes’.

• Sociale media zijn ‘tijdsverslinders’

• ‘Onbekend maak onbemind’ mentaliteit is duidelijk aanwezig

• De sociale media ingesteldheid (geven en krijgen – GRATIS) wordt niet begrepen

• De negatieve verhalen in verband met sociale media overheersen de positieve verhalen

Uitdagingen

De uitdagingen en dus ook de sleutel tot succes om sociale media binnen de opleidingsafdelingen een alledaags goed te maken zijn:

• Betere greep op het fenoneem ‘social learning’

• Effectief gebruik van de verschillende sociale media platformen

• Succesverhalen

• Goede definitie van Return on Investment van social media voor opleidingstrajecten

• Management buy-in

Bron: Managersonline.nl