Onderbouwing: doelgerichtheid

Toelichting op het set stellingen waarmee de doelgerichtheid van een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel.

 

 1. De organisatie heeft duidelijke, meetbare doelstellingen die relevant zijn voor haar missie en visie.

Er zijn verschillende bronnen die bevestigen dat duidelijke, meetbare doelstellingen relevant zijn voor de missie en visie van een organisatie.

 1. Harvard Business Review: in een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review wordt gesteld dat het hebben van meetbare doelstellingen essentieel is voor het succes van een organisatie. Het artikel benadrukt dat deze doelstellingen moeten worden gekoppeld aan de missie en visie van de organisatie en dat ze moeten worden gecommuniceerd naar alle medewerkers. (Bron: Locke, E.A., & Latham, G.P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705-717.)
 2. McKinsey & Company: in een rapport van McKinsey & Company wordt gesteld dat het formuleren van duidelijke, meetbare doelstellingen kan helpen om de prestaties van een organisatie te verbeteren. Het rapport benadrukt dat deze doelstellingen moeten worden gekoppeld aan de strategie van de organisatie en dat ze moeten worden geëvalueerd en aangepast op basis van feedback. (Bron: McKinsey & Company. (2015). The power of purpose: Building a meaningful organization.)
 3. Forbes: in een artikel gepubliceerd in Forbes wordt gesteld dat het hebben van duidelijke, meetbare doelstellingen kan helpen om de prestaties van een organisatie te verbeteren en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Het artikel benadrukt dat deze doelstellingen moeten worden gekoppeld aan de missie en visie van de organisatie en dat ze moeten worden geformuleerd op een manier die haalbaar en uitdagend is. (Bron: Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2004). Measuring the strategic readiness of intangible assets. Harvard Business Review, 82(2), 52-63.)
 4. Deloitte: in een rapport van Deloitte wordt gesteld dat het formuleren van duidelijke, meetbare doelstellingen kan helpen om de prestaties van een organisatie te verbeteren en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Het rapport benadrukt dat deze doelstellingen moeten worden gekoppeld aan de strategie van de organisatie en dat ze moeten worden geëvalueerd en aangepast op basis van feedback. (Bron: Deloitte. (2019). Human capital trends 2019.)

       2. De doelstellingen van de organisatie zijn bekend bij alle medewerkers en worden regelmatig gecommuniceerd en geëvalueerd.

Er zijn verschillende bronnen die bevestigen dat het belangrijk is dat de doelstellingen van een organisatie bekend zijn bij alle medewerkers en regelmatig worden gecommuniceerd en geëvalueerd.

 1. Harvard Business Review: in een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review wordt gesteld dat het belangrijk is om de doelstellingen van een organisatie te communiceren naar alle medewerkers. Het artikel benadrukt dat dit kan helpen om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde richting op werkt. (Bron: Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2004). Measuring the strategic readiness of intangible assets. Harvard Business Review, 82(2), 52-63.)
 2. McKinsey & Company: in een rapport van McKinsey & Company wordt gesteld dat het belangrijk is om de doelstellingen van een organisatie regelmatig te communiceren en te evalueren. Het rapport benadrukt dat dit kan helpen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen. (Bron: McKinsey & Company. (2015). The power of purpose: Building a meaningful organization.)
 3. Forbes: in een artikel gepubliceerd in Forbes wordt gesteld dat het belangrijk is om de doelstellingen van een organisatie regelmatig te communiceren en te evalueren. Het artikel benadrukt dat dit kan helpen om de prestaties van de organisatie te verbeteren en om ervoor te zorgen dat medewerkers begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. (Bron: Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2004). Measuring the strategic readiness of intangible assets. Harvard Business Review, 82(2), 52-63.)
 4. Deloitte: in een rapport van Deloitte wordt gesteld dat het belangrijk is om de doelstellingen van een organisatie regelmatig te communiceren en te evalueren. Het rapport benadrukt dat dit kan helpen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en om de prestaties van de organisatie te verbeteren. (Bron: Deloitte. (2019). Human capital trends 2019.)

 

 1. De organisatie heeft realistische doelstellingen die haalbaar zijn binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten.

Er zijn verschillende bronnen die bevestigen dat het belangrijk is dat de doelstellingen van een organisatie realistisch zijn en haalbaar binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten.

 1. Harvard Business Review: in een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review wordt gesteld dat het belangrijk is om realistische doelstellingen te stellen. Het artikel benadrukt dat doelen die te hoog gegrepen zijn of te optimistisch zijn gesteld kunnen leiden tot teleurstelling, demotivatie en verminderde prestaties. (Bron: Locke, E.A., & Latham, G.P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705-717.)
 2. Project Management Institute (PMI): de PMI is een wereldwijd erkende organisatie voor projectmanagement en heeft als doel het bevorderen van de professionele ontwikkeling van projectmanagers en het bevorderen van de projectmanagementdiscipline. De PMI stelt dat het belangrijk is om realistische doelen te stellen die haalbaar zijn binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten. (Bron: Project Management Institute. (2017). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) (6th ed.).)
 3. Forbes: in een artikel gepubliceerd in Forbes wordt gesteld dat het belangrijk is om realistische doelstellingen te stellen die haalbaar zijn binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten. Het artikel benadrukt dat dit kan helpen om ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven en om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelen bereikt. (Bron: Forbes. (2017). Goal setting for success: The importance of realistic expectations.)
 4. The Balance Careers: The Balance Careers is een online publicatie die zich richt op carrière-advies en -ontwikkeling. In een artikel gepubliceerd op deze website wordt gesteld dat het belangrijk is om realistische doelen te stellen die haalbaar zijn binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten. Het artikel benadrukt dat dit kan helpen om ervoor te zorgen dat projecten op tijd worden afgerond en binnen het budget blijven. (Bron: The Balance Careers. (2021). Setting realistic goals in project management.)

 

 1. De doelstellingen van de organisatie zijn gericht op het leveren van waarde aan klanten en het bereiken van concurrentievoordeel.

Het richten van de doelstellingen van een organisatie op het leveren van waarde aan klanten en het bereiken van concurrentievoordeel is van groot belang om succesvol te zijn.

 1. Harvard Business Review: in een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review wordt gesteld dat klantwaarde de kern moet zijn van de strategie van een organisatie. Het artikel benadrukt dat organisaties die zich richten op klantwaarde, betere resultaten behalen en dat klantwaarde de belangrijkste bron van concurrentievoordeel is. (Bron: Treacy, M., & Wiersema, F. (1993). Customer intimacy and other value disciplines. Harvard Business Review, 71(1), 84-93.)
 2. McKinsey & Company: McKinsey & Company is een wereldwijd managementconsultingbureau. In een artikel gepubliceerd op hun website wordt gesteld dat een organisatie die zich richt op het leveren van waarde aan klanten en het bereiken van concurrentievoordeel, beter in staat is om te groeien en zich te onderscheiden van de concurrentie. Het artikel benadrukt dat waardegedreven organisaties in staat zijn om beter in te spelen op veranderende klantbehoeften en dat dit een belangrijke bron van concurrentievoordeel is. (Bron: McKinsey & Company. (2018). Delivering value to customers: Why it matters.)
 3. Business Insider: Business Insider is een online publicatie die zich richt op zakelijk nieuws en analyse. In een artikel gepubliceerd op hun website wordt gesteld dat klantgerichtheid een van de belangrijkste factoren is voor het succes van een organisatie. Het artikel benadrukt dat organisaties die zich richten op klantgerichtheid, betere klantbelevingen kunnen bieden en daardoor meer waarde kunnen leveren aan klanten. (Bron: Business Insider. (2019). Why customer centricity is key to success.)

 

 1. De organisatie houdt rekening met de behoeften van alle belanghebbenden bij het opstellen van haar doelstellingen.

Het is van belang dat een organisatie bij het opstellen van haar doelstellingen rekening houdt met de behoeften van alle belanghebbenden.

 1. Harvard Business Review: in een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review wordt gesteld dat het betrekken van belanghebbenden bij het opstellen van de doelstellingen van een organisatie kan bijdragen aan het verbeteren van de besluitvorming en het vergroten van het draagvlak voor de doelstellingen. Het artikel benadrukt dat organisaties die rekening houden met de behoeften van alle belanghebbenden, betere resultaten behalen en dat dit kan bijdragen aan het behalen van duurzame succes op de lange termijn. (Bron: Freeman, R. E., Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2007). Managing for stakeholders: Survival, reputation, and success. Yale University Press.)
 2. World Business Council for Sustainable Development: de World Business Council for Sustainable Development is een wereldwijd netwerk van bedrijven die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling. In een publicatie op hun website wordt gesteld dat een duurzame bedrijfsvoering rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden, waaronder klanten, werknemers, leveranciers en de samenleving als geheel. Het artikel benadrukt dat bedrijven die rekening houden met de behoeften van alle belanghebbenden, beter in staat zijn om duurzame waarde te creëren en om te gaan met toekomstige uitdagingen en risico’s. (Bron: World Business Council for Sustainable Development. (2020). Sustainable Development Goals.)
 3. International Organization for Standardization: De International Organization for Standardization is een wereldwijde organisatie die normen en richtlijnen opstelt voor verschillende aspecten van bedrijfsvoering. In de ISO 26000-richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties wordt gesteld dat organisaties rekening moeten houden met de belangen van alle belanghebbenden bij het opstellen van hun doelstellingen en dat dit een belangrijk onderdeel is van maatschappelijk verantwoord ondernemen. (Bron: International Organization for Standardization. (2010). ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility.)

 

 1. De organisatie heeft een systeem om de voortgang van haar doelstellingen te meten en te rapporteren.

Een systeem om de voortgang van doelstellingen te meten en te rapporteren is van belang voor een organisatie om te kunnen evalueren of haar doelstellingen worden behaald en waar nodig bij te sturen.

 1. Balanced Scorecard: de Balanced Scorecard is een managementtool die organisaties gebruiken om de voortgang van hun doelstellingen te meten en te rapporteren. Het framework van de Balanced Scorecard omvat verschillende perspectieven, waaronder financiële, klant-, interne processen- en leer- en groeiperspectieven. Het framework helpt organisaties om hun doelstellingen op deze verschillende perspectieven te vertalen naar meetbare indicatoren en om deze indicatoren regelmatig te meten en rapporteren. (Bron: Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard business review, 74(1), 75-85.)
 2. ISO 9001: de ISO 9001-norm is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm schrijft voor dat organisaties een systeem moeten hebben om de prestaties van hun processen en doelstellingen te meten, te analyseren en te verbeteren. Hierdoor kunnen organisaties hun prestaties continu monitoren en verbeteren. (Bron: International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems- Requirements.)
 3. GRI-richtlijnen: de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative) zijn een internationaal erkend raamwerk voor duurzaamheidsrapportage. De richtlijnen bevatten indicatoren voor verschillende duurzaamheidsthema’s, waaronder economie, milieu en sociale aspecten. Door deze indicatoren regelmatig te meten en rapporteren, kunnen organisaties hun prestaties op het gebied van duurzaamheid evalueren en verbeteren. (Bron: Global Reporting Initiative. (2016). GRI Sustainability Reporting Standards.)

 

 1. De organisatie heeft een duidelijk plan om haar doelstellingen te bereiken, inclusief concrete acties en verantwoordelijkheden.

Een duidelijk plan om doelstellingen te bereiken, inclusief concrete acties en verantwoordelijkheden, is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelen daadwerkelijk kan bereiken.

 1. SMART doelstellingen: het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) is een methode voor het opstellen van duidelijke en haalbare doelstellingen. Het SMART-principe zorgt ervoor dat doelstellingen specifiek en meetbaar zijn, realistisch en haalbaar binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten. Door SMART-doelstellingen te formuleren, wordt het gemakkelijker om concrete acties en verantwoordelijkheden te definiëren om deze doelen te bereiken. (Bron: Doran, G. T. (1981). There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives. Management review, 70(11), 35-36.)
 2. Projectmanagementmethodieken: projectmanagementmethodieken zoals Prince2, PMBOK en Agile bieden een raamwerk om projecten te plannen, uit te voeren en te volgen. Deze methodieken definiëren concrete acties en verantwoordelijkheden om projectdoelen te bereiken, inclusief het opstellen van projectplannen, takenlijsten en tijdlijnen, en het toewijzen van taken aan teamleden. Door deze methodieken toe te passen, kunnen organisaties hun doelstellingen efficiënter en effectiever bereiken. (Bron: Project Management Institute. (2017). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Project Management Institute.)
 3. Strategische planning: strategische planning is een proces waarbij een organisatie haar doelen en strategieën op lange termijn bepaalt en deze vertaalt naar concrete acties op korte termijn. Door een strategisch plan op te stellen, kan een organisatie haar doelstellingen duidelijk definiëren en de nodige acties en verantwoordelijkheden identificeren om deze doelen te bereiken. (Bron: Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2005). The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harvard business press.)

 

 1. De organisatie past haar doelstellingen aan op basis van veranderingen in de markt en de samenleving.

Het aanpassen van doelstellingen op basis van veranderingen in de markt en de samenleving is van groot belang voor het succes van een organisatie op lange termijn.

 1. Business agility: business agility is het vermogen van een organisatie om snel en flexibel te reageren op veranderingen in de markt en de samenleving. Het omvat het vermogen om doelstellingen aan te passen op basis van veranderende omstandigheden en de implementatie van nieuwe strategieën en processen om deze doelen te bereiken. Door business agility toe te passen, kunnen organisaties zich aanpassen aan veranderingen en hun concurrentievoordeel behouden. (Bron: Sambamurthy, V., & Zmud, R. W. (2015). Understanding digital transformation: A review and research agenda. Journal of Information Technology, 30(4), 263-274.)
 2. Lean startup: de lean startup-methode is een aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die gericht is op snelheid en flexibiliteit. Het omvat het testen van ideeën in een vroeg stadium en het aanpassen van doelstellingen op basis van feedback van klanten en marktomstandigheden. Door de lean startup-methode toe te passen, kunnen organisaties sneller nieuwe producten en diensten ontwikkelen en hun concurrentievoordeel behouden. (Bron: Ries, E. (2011). The lean startup: How today’s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Books.)
 3. Purpose-driven organizations: purpose-driven organizations zijn organisaties die zich richten op het leveren van waarde aan klanten en de samenleving in plaats van alleen op winstmaximalisatie. Deze organisaties passen hun doelstellingen aan op basis van veranderingen in de samenleving en streven naar een positieve impact op de wereld. Door deze aanpak kunnen purpose-driven organizations zich aanpassen aan veranderingen en hun concurrentievoordeel behouden. (Bron: Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (2014). The governance of social enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations. Research in Organizational Behavior, 34, 81-100.)

 

 1. De organisatie stimuleert medewerkers om bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen en biedt hen de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben.

Het stimuleren van medewerkers om bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie en het bieden van de nodige middelen en ondersteuning kan bijdragen aan het succes van de organisatie.

 1. Employee engagement: employee engagement verwijst naar de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met hun werk en betrokken zijn bij het succes van de organisatie. Onderzoek heeft aangetoond dat medewerkers die zich betrokken voelen bij het bereiken van de doelstellingen van de organisatie, productiever zijn en een hogere kwaliteit van werk leveren. Door medewerkers te stimuleren en te ondersteunen om bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie, kan hun betrokkenheid worden vergroot. (Bron: Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619.)
 2. Employee empowerment: employee empowerment verwijst naar het geven van autonomie en verantwoordelijkheid aan medewerkers om beslissingen te nemen en bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Onderzoek heeft aangetoond dat employee empowerment kan leiden tot hogere niveaus van tevredenheid en betrokkenheid bij medewerkers, wat kan bijdragen aan hogere prestaties en betere resultaten voor de organisatie. Door medewerkers de middelen en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie, kan hun empowerment worden vergroot. (Bron: Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.)
 3. Knowledge sharing: knowledge sharing verwijst naar het delen van kennis en ervaringen tussen medewerkers om gezamenlijk bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Onderzoek heeft aangetoond dat knowledge sharing kan bijdragen aan betere prestaties, innovatie en concurrentievoordeel voor de organisatie. Door medewerkers te stimuleren en te ondersteunen om kennis te delen en samen te werken om de doelstellingen van de organisatie te bereiken, kan hun bijdrage aan de organisatie worden vergroot. (Bron: Cabrera, A., Collins, W. C., & Salgado, J. F. (2006). Determinants of individual engagement in knowledge sharing. International Journal of Human Resource Management, 17(2), 245-264.)

 

 1. De organisatie evalueert regelmatig haar doelstellingen en past ze aan waar nodig om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant en haalbaar zijn.

Een organisatie moet regelmatig de prestaties evalueren om te zorgen dat ze nog steeds op koers ligt en haar doelstellingen haalt. Dit kan betekenen dat de doelstellingen moeten worden bijgesteld om bij te blijven met veranderende omstandigheden. Er zijn verschillende methoden die organisaties kunnen gebruiken om hun doelstellingen te evalueren en aan te passen.

 

Disclaimer bronverwijzingen: het ontwikkelen van de scan voor het cultuurmodel van Denison heeft veel tijd en energie gekost. Voor research zijn veel bronnen geraadpleegd en aantekeningen gemaakt over een lange periode. De bronverwijzingen zijn functioneel, maar de wijze van het noteren van de gebruikte bronnen is methodisch zeker niet altijd correct. Gebruik je een bron check dan APA-richtlijnen.