Emotionele competenties

Voorbeelden van emotionele competenties als onderdeel van het competentiemodel:

Emotionele Intelligentie

Het vermogen om emoties te herkennen, begrijpen en effectief te gebruiken om relaties te verbeteren en conflicten op te lossen.

Gedragingen:

 • Toont begrip voor de emoties van anderen en reageert empathisch.
 • Reguleert de eigen emoties om kalm en effectief te blijven in stressvolle situaties.
 • Gebruikt emotionele intelligentie om conflicten op te lossen en positieve relaties op te bouwen.

Zelfbewustzijn

Het vermogen om de eigen emoties, krachten, zwaktes en waarden te herkennen en begrijpen.

Gedragingen:

 • Reflecteert regelmatig over de eigen emoties en reacties.
 • Accepteert feedback en past zich aan om persoonlijke groei te bevorderen.
 • Handelt in overeenstemming met de persoonlijke waarden en ethiek.

Zelfregulatie

Het vermogen om emoties te beheersen en impulsen te beheersen om doelen te bereiken en effectief te presteren.

Gedragingen:

 • Blijft kalm en gefocust in stressvolle situaties.
 • Beheert effectief de eigen reacties op uitdagende situaties.
 • Stelt prioriteiten en houdt zich aan zelfopgelegde normen en doelen.

Zelfmotivatie

Het vermogen om intrinsiek gemotiveerd te blijven, zelfs wanneer doelen uitdagend zijn.

Gedragingen:

 • Houdt zichzelf gemotiveerd en betrokken bij taken en doelen.
 • Streeft naar persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Zoekt uitdagingen en blijft gefocust op het bereiken van doelen.

Empathie

Het vermogen om de emoties, behoeften en perspectieven van anderen te begrijpen en respecteren.

Gedragingen:

 • Luistert actief naar anderen zonder oordeel.
 • Toont begrip voor de gevoelens van collega’s en biedt ondersteuning.
 • Handelt met gevoeligheid voor de behoeften van anderen.

Sociale vaardigheden

Het vermogen om effectief te communiceren, relaties op te bouwen en samen te werken met anderen.

Gedragingen:

 • Communiceert duidelijk en respectvol met collega’s en belanghebbenden.
 • Bouwt positieve werkrelaties op en bevordert teamwork.
 • Kan conflicten oplossen en onderhandelen om win-win-oplossingen te bereiken.

Stressbeheer

Het vermogen om stressvolle situaties effectief te hanteren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Gedragingen:

 • Herkent tekenen van stress en past stressbeheersingstechnieken toe.
 • Behoudt kalmte en effectiviteit onder druk.
 • Stelt prioriteiten en plant effectief om stress te verminderen.

Op het model competentiemanagement worden 53 competenties beschreven, naar de beschrijvingen van competenties die horen bij het competentiemodel.

Naar Competentiemodel - klik hierNaar Competentiemanagement - klik hier