Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Vrouwen denken niet zelden dat carrière maken een kwestie is van excelleren in het werk. Als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt kan het niet meer stuk, zo menen ze. Een studie van Catalyst beweert dat de ongeschreven regels in de organisatie kennen en volgen minstens zo belangrijk is bij de uitbouw van de loopbaan.

Vrouwen willen vooruit op het werk en organisaties wensen de hele talentenpool te benutten. Toch blijkt dat niet altijd te lukken en wel omdat ongeschreven regels in de organisatie bepalen wie kansen krijgt en wie ze mist.

Catalyst, de Amerikaanse organisatie die vrouwen op de werkplek promoot, komt tot die conclusie na een online studie bij zevenhonderd respondenten met minstens vijf jaar beroepservaring uit Canada, Europa en de Verenigde Staten.

Respondenten zijn het er roerend over eens dat effectief communiceren, het pro actief vragen van feedback, de verwachtingen overtreffen, carrièreplanning en visibiliteit zoeken, de doorslaggevende elementen vormen bij de uitbouw van een succesvolle carrière.

Even goed is waar dat er een grote kloof bestaat tussen wat ze nu belangrijk vinden en wat ze aan het begin van hun loopbaan wisten en gaandeweg gingen toepassen. De meeste werknemers zetten vooral tijd en prestaties in als strategie. Terwijl relaties uitbouwen minstens zo belangrijk is.

Want organisaties zijn lang niet altijd duidelijk of expliciet als het over de heersende ongeschreven regels gaat. De mate waarin medewerkers ze kunnen ontcijferen bepaalt mee hun succes. Maar daarvoor missen ze vaak de nodige informatie gewoon omdat ze te weinig mensen kennen die hen die kunnen verstrekken.

De organisatie van haar kant moet volgens Catalyst meer open kaart spelen en over de ongeschreven regels communiceren. Dat zal aan een positieve en transparante bedrijfscultuur bijdragen. Ook kan het geen kwaad te bekijken of de spelregels wel conform de waarden van het bedrijf zijn. Bovendien moet de organisatie gelegenheden scheppen om te netwerken en mentoring programma’s opzetten.

Daar moeten medewerkers dan gretig op inpikken. Door deel te nemen aan trainingsprogramma’s, te netwerken en een mentor te zoeken, nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid als het erom gaat de ongeschreven regels te leren kennen.

Bron: 6minutes.be

Auteur: Leo van Dorsselaer

Datum: 10-11-2010